Головна Платні послуги ДБУВР
Платні послуги ДБУВР

Дунайське басейнове управління водних ресурсів, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України, надає, на договірних умовах, наступні види послуг:

  • Обстеження господарських об´єктів та обладнання з наданням рекомендацій стосовно розроблення заходів, спрямованих на зменшення негативного впливу вод.
  • Надання рекомендацій щодо здійснення заходів із зменшення негативного впливу місць видалення промислових та побутових відходів на стан водих об´єктів.
  • Підготовка та видача юридичним і фізичним особам в установленому порядку технічних умов на проведення інженерних робіт на землях водного фонду та об´єктах меліоративних систем.
  • Надання рекомендацій щодо поліпшення стану водних об´єктів, зрошуваних і осушуваних земель з прилеглими територіями.
  • Видача розрахунків та рекомендацій з питань проведення аналізу якості води у контрольних створах під час забору та використання водних ресурсів.
  • Організація і проведення науково-практичних конференцій, семінарів, нарад з проблем водокористування, експлуатації об´єктів водогосподарсько-меліоративного комплексу та додержання вимог водного законодавства.
  • Послуги з виконання функцій служби замовника та генерального підрядника у сфері будівництва водогосподарських та інших об´єктів відповідно до законодавства.
  • Послуги, пов´язані з виконанням земляних робіт.