Головна Моніторинг поверхневих вод
Моніторинг поверхневих вод

mp_water

 

Аналіз стануповерхневих вод в зоні діяльності ДБУВР

У IІ кварталі 2018 року відповідно до Програми державного моніторингу довкілля в частині проведення Держводагентством радіологічних та гідрохімічних спостережень за станом поверхневих вод (наказ Держводагентства № 6 від 11.01.2018 р.) лабораторія здійснювала спостереження у 20 пунктах спостережень (ПС) на таких водних об’єктах: р. Дунай (4 створи), придунайські озера Ялпуг-Кугурлуй (2 створи), Кагул, Катлабух (2 створи), Китай (2 створи) та 8 малих річок: Ялпуг, Карасулак, Єніка, Ташбунар, Великий Катлабух, Малий Катлабух, Аліяга та Киргиж-Китай (2 створи).

Було відібрано 36 проб поверхневих вод, виконано 1152 вимірювання показників якості води.

 

Ріка Дунай

У квітні-червні 2018 р. рівні води в р. Дунай на українській ділянці були значно вищі, ніж у ІІ кв. 2017 року. Протягом кварталу рівні води в р. Дунай знижались по в/п Рені від 5,4м БС у квітні до 2,5м БС - 5 червня.

На українській частині нижнього Дунаю у ІІ кварталі було відібрано 10 проб води.

У порівнянні з ІІ кв. минулого року у воді р. Дунай зріс вміст амонію, заліза, цинку, марганцю; дещо знизились показники сполук фосфору. Мінералізація води істотно не змінилась.

Вміст розчиненого кисню в відібраних пробах з р. Дунай мав значення від 7,9 мг/дм3 до 9,7 мг/дм3

Серед проб з р. Дунай у цьому кварталі найвище значення ОП (4,9 мг/дм3) спостерігались 15 травня у ПС м. Вилкове, найвище значення БСК20 (9,2 мг/дм3) у ПС м. Ізмаїл 5 червня.

Екологічна оцінка якості води в р. Дунай (згідно з Методикою екологічної оцінки якості поверхневих вод) за критерієм мінералізації дозволяє класифікувати воду в р. Дунай як «прісну», «гіпогалинну»; клас якості за ступенем чистоти – «чиста» (2), категорія - «досить чиста» (3).

З р. Дунай лабораторія відбирає проби у транскордонних ПС м. Рені (71 миля) та м. Вилкове (20 км).

 

У транскордонному пункті спостереження м. Рені (на кордоні з Румунією) у IІ кварталі було відібрано 3 проби води.

У порівнянні з ІІ кв. минулого року окислюваність перманганатна (ОП) була дещо нижче та складала у середньому 3,5 мг/дм3; середнє за квартал значення БСК20 (6,3 мг/дм3) збільшилось у 1,6 рази. Максимальне значення БСК20 (7,3 мг/дм3) зафіксовано у пробі 5 червня. У порівнянні з ІІ кв. 2017 р. у воді також зросли азот амонійний (у 1,8 рази), показники заліза (у 4,6 рази), марганцю (у 2 рази), міді, цинку; зменшився вміст сполук фосфору. Середнє за квартал значення мінералізації майже не змінилось та складало 340 мг/дм3 (у І кв. 2017 р. – 355 мг/дм3).

 

На українській частині ріки Дунай лабораторія контролює якість води на трьох питних водозаборах:

  • р. Дунай, 94 км від гирла, м. Ізмаїл;
  • р. Дунай, 48 км від гирла, м. Кілія;
  • р. Дунай, 20 км від гирла, м. Вилкове.
 

На питних питних водозаборах м. Ізмаїл, м. Кілія та м. Вилкове у ІІ кварталі було відібрано 7 проб води.

За класифікацією згідно ДСТУ 4808:2007 Джерела централізованого питного водопостачання вода в р. Дунай відноситься:

  • за вмістом органічних речовин – до 2-3 класу якості;
  • за вмістом сполук азоту та фосфору – до 1-4 класу якості;
  • за показниками сольового складу - до 1-2 класу якості;
  • за токсикологічними показниками хімічного складу, які визначаються в лабораторії - до 1-2 класу якості;
  • за показниками радіаційної безпеки (цезій – 137) – до 1 класу якості.
 

На питному водозаборі м. Ізмаїл у звітному періоді було відібрано 3 проби води.

В пробі води, відібраної 11 квітня було зафіксовано максимальне значення за квартал ОП (4,7 мг/дм3), заліза (0,205 мг/дм3) та фенолів (0,003 мг/дм3); максимальне значення БСК20 (9,2 мг/дм3) спостерігалось у цьому ПС 5 червня. У порівнянні з ІІ кварталом 2017 р. зросли показники БСК (до 2 раз), заліза (у 3,4 рази), марганцю, цинку; зменшились показники ОП – у 1,2 рази, сполук фосфору (до 2,5 раз), нітритів. Середнє за квартал значення мінералізації складало 326 мг/дм3 (у ІІ кв. 2017 р. – 341 мг/дм3).

 

На питному водозаборі м. Кілія проба води була відібрана 20 квітня.

У порівнянні з ІІ кв. минулого року в воді зросли показники азоту амонійного, заліза, хрому (VІ); зменшився вміст сполук фосфору та ОП. Мінералізація майже не змінилось та складала 357 мг/дм3, у ІІ кв. 2017 р. - 344 мг/дм3.

 

У транскордонному пункті спостереження в районі питного водозабора м. Вилкове було відібрано 3 проби води.

У пробі води 15.05.2018 р. були зафіксовані максимальні за квартал значення БСК20 (3,5 мг/дм3), ОП (4,9 мг/дм3); максимальні значення фенолів (0,002 мг/дм3) спостерігались 20 квітня та 22 червня.

У порівнянні з ІІ кв. 2017 р. в воді збільшився вміст нітрит-іонів, азоту амонійного, фосфатів, сполук хрому, міді, марганцю, цинку, фенолів. Середнє за квартал значення мінералізації складало 334 мг/дм3, що майже не змінилось у порівнянні з ІІ кв. 2017 р.

 

У транскордонному пункті спостереження з р. Киргиж-Китай (на кордоні з Молдовою - 49 км від гірла, с. М. Ярославець) було відібрано 2 проби води 17 квітня та 19 червня.

В обох пробах води зафіксовані високі значення ОП (9,8 мг/дм3 та 11,8 мг/дм3), БСК20 (9,4 мг/дм3 та 35,5 мг/дм3), фенолів (0,004 мг/дм3 та 0,005 мг/дм3), сполук азоту та фосфору, показників сольового складу (мінералізація - 3825 мг/дм3). За даними лабораторії у пробі, відібраній 19 червня, вода сильно забруднена органічними речовинами, марганцем, сполуками фосфору та азоту, фенолами. Значення БСК20 в цій пробі було 35,5 мг/дм3, ОП – 11,8 мг/дм3, вміст амонію – 9,1 мг/дм3, вміст нітритів – 5,0 мг/дм3, фосфат-іонів – 1,6 мг/дм3, фосфору загального – 2,3 мг/дм3, марганцю – 1,84 мг/дм3. Ці значення у декілька раз перевищують граничні концентрації для найгіршого V класу якості вод згідно Регламенту українсько-молдавського співробітництва по моніторингу якості транскордонних вод.

За критерієм мінералізації вода в річці відноситься до класу «солонуваті», категорія – «бета-мезогалинні».

 

У транскордонному пункті спостереження з р. Ялпуг (на кордоні з Молдовою) проба води була відібрана 11 квітня 2018 р.

У пробі зафіксовані високі значення ОП (15,1 мг/дм3), БСК20 (10,5 мг/дм3), фенолів (0,004 мг/дм3), показників сольового складу. Розчинений кисень мав значення 5,8 мг/дм3.

Мінералізація води в пробі, у порівнянні з квітнем минулого року, зросла на 34 % та складала 4560 мг/дм3 (4.04.2017 р. - 3386 мг/дм3). У порівнянні з ІІ кварталом 2017 р. в річці, крім мінералізації, зросли значення показників заліза, фосфатів, АПАВ; дещо знизились показники органічного забруднення (по БСК та ОП), зменшився вміст азоту амонійного, нітритів, фосфору загального, марганцю, кремнію.

За критерієм мінералізації вода в річці відноситься до класу «солонуваті», категорія – «β -мезогалинні».