Головна Функції ДБУВР
Функції ДБУВР

1. Вносить пропозиції Держводагентству, органам виконавчої влади і місцевого самоврядування щодо розробки державних цільових і регіональних програм з питань водного господарства, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів, експлуатації об'єктів державного водогосподарського комплексу у межах басейну р. Дунай та бере участь у їх реалізації.

2. Виконує у межах повноважень функції з управління об'єктами державної власності, що знаходяться в оперативному управлінні ДБУВР.

3. Визначає потребу населення і галузей національної економіки у водних ресурсах, розробляє пропозиції щодо визначення пріоритетів розвитку водного господарства басейну ріки Дунай.

4. Організовує роботу Міжвідомчої комісії по встановленню режимів роботи Придунайських водосховищ.

5. Розробляє та встановлює режими роботи Придунайських водосховищ і водогосподарських систем у межах басейну р. Дунай, затверджує правила їх експлуатації в межах наданих повноважень, здійснює інвентаризацію та паспортизацію водогосподарських систем, забезпечує їх дотримання та експлуатацію.

6. Здійснює організацію та координацію робіт щодо забезпечення дотримання режиму роботи Придунайських водосховищ.

7. Здійснює аналіз інформації про обсяги використаних водних ресурсів, достовірності звітних даних про обсяги використаної води водокористувачами всіх галузей економіки в межах басейну р. Дунай.

8. Аналізує узагальнені результати державного водо обліку та надає інформацію Держводагентству, бере участь у формуванні довгострокового прогнозу водогосподарських балансів, розробляє схеми комплексного використання та охорони водних ресурсів басейну Дунаю, бере участь у вирішенні питань, пов'язаних із міжбасейновим та міждержавним розподілом стоку річок І використанням прикордонних вод.

9. Забезпечує функціонування системи державного моніторингу довкілля в частині проведення гідрохімічних, радіологічних спостережень у районі основних водозаборів комплексного призначення, на водних об'єктах та водогосподарських системах.

10. Здійснює моніторинг якості вод поверхневих водних об'єктів у контрольних створах у районах основних водозаборів комплексного призначення та моніторинг переформування берегів у прибережних зонах водосховищ та р. Дунай.

11. Забезпечує відповідно до законодавства функціонування басейнової лабораторії моніторингу поверхневих вод.

12. Здійснює діяльність, пов'язану з обігом прекурсорів при виконанні лабораторних робіт, згідно з чинним законодавством.

13. Узагальнює та аналізує дані моніторингу якості поверхневих вод у басейні річки Дунай, бере участь у розробленні оперативних та довгострокових прогнозів зміни екологічного стану водних об'єктів, інформує про результати Держводагентство, органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування та населення.

14. Розробляє заходи щодо екологічного оздоровлення річок басейну Дунаю, бере участь у їх реалізації, а також здійснює спостереження за станом цих водних об'єктів, гідротехнічних споруд щ дотриманням режимів роботи водосховищ, водогосподарських систем, надає в межах повноважень пропозиції до програм соціально-економічного розвитку регіону.

15. Забезпечує з урахуванням галузевих особливостей виконання організаційних заходів щодо проектування, будівництва і реконструкції систем захисту від шкідливої дії вод, гідротехнічних споруд та водогосподарських об'єктів багатоцільового використання.

16. Забезпечує експлуатацію водогосподарських систем, гідротехнічних споруд і окремих об'єктів інженерної інфраструктури, які знаходяться на балансі Дунайського РОВР, та здійснює заходи, пов'язані із запобіганням шкідливій дії вод у межах сільських населених пунктів та сільськогосподарських угідь і ліквідацією її наслідків, включаючи протипаводковий захист цих територій у межах басейну р. Дунай.

17. Забезпечує проведення профілактичних робіт, ліквідацію наслідків шкідливої дії вод та аварій на гідротехнічних спорудах.

18. Здійснює аналіз технічного стану гідротехнічних споруд, нагляд за збереженням водогосподарських споруд і пристроїв.

19. Забезпечує роботу функціональної відомчої системи із запобігання та реагування на надзвичайні ситуації в межах басейну ріки Дунай.

20. Здійснює за дорученням Держводагентства міжнародне співробітництво з питань управління, використання, охорони та відтворення водних ресурсів, за погодженням з Держводагентством бере участь у реалізації міжнародних програм і грантових угод у галузі використання І охорони вод, відтворення водних ресурсів та противопаводкового захисту.

21. Здійснює в межах повноважень разом з іншими органами виконавчої влади та організаціями, що належать до сфери управління Держводагентства, заходи щодо запобігання надзвичайним ситуаціям, зменшення руйнівних наслідків повеней, забезпечення безаварійного пропуску повеней, паводків та льодоходу.

22. Готує пропозиції щодо паспортизації малих річок басейну Дунаю та подає їх Держводагентству.

23. Здійснює функції виконавчого органу Дунайської Басейнової ради, убезпечує і організовує роботу Дунайської Басейнової ради та контролює сконання її рішень.

24. Організовує проведення нарад, семінарів, інших заходів з питань раціонального використання водних ресурсів, спец водокористування, ведення державного обліку водокористування, моніторингу поверхневих вод, оренди водних об'єктів, організації дозвільної системи у сфері господарської діяльності.

25. Розглядає у межах повноважень звернення громадян з питань, пов'язаних з його діяльністю, та підпорядкованих йому організацій.

26. Виконує інші функції, визначені законодавством та пов'язані з виконанням покладених на нього завдань.