ДУНАЙСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ОФІС ВОДНИХ РЕСУРСІВ

NOTE: To use the advanced features of this site you need javascript turned on.

Главная Новини
Новини
Роз`яснення щодо "Закону України про аквакультуру" Друк

З 01.07.2013 набрав чинності Закон України «Про аквакультуру», відповідно до прикінцевих положень якого статтю 51 Водного кодексу України, викладено у новій редакції. (Закон України «Про аквакультуру»)

Зазначений закон та зміни до статті 51 Водного кодексу України змінюють існуючий підхід до процедури надання водних об’єктів в користування на умовах оренди.

Відповідно до прийнятих змін, чинне законодавство розрізняє різні процедури та принципи надання водних об’єктів.

По-перше водосховища (крім водосховищ комплексного призначення), ставки, озера та замкнені природні водойми надаються в користування на умовах оренди відповідно та у порядку, передбаченому статтею 51 Водного кодексу України, для рибогосподарських потреб, культурно-оздоровчих, лікувальних, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей, проведення науково-дослідних робіт.

Відповідно до статті 1 Водного кодексу України водосховище комплексного призначення - водосховище, яке відповідно до паспорта використовується для двох і більше цілей (крім рекреаційних).

Водні об’єкти надаються у користування на земельних торгах (статті 135 - 139 Земельного кодексу України) у комплексі із земельною ділянкою, органами, що здійснюють розпорядження земельними ділянками під водою (водним простором) згідно з повноваженнями, визначеними Земельним кодексом України (при цьому віднесення водного об’єкта до загальнодержавного або місцевого не має значення), відповідно до договору оренди, погодженого з територіальними органами Державного агентства водних ресурсів України.

Типовий договір оренди водних об’єктів затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 29.05.2013 № 420.

У договорі оренди водного об'єкта визначаються зобов'язання щодо здійснення заходів з охорони та поліпшення екологічного стану водного об'єкта, експлуатації водосховищ та ставків відповідно до встановлених для них територіальними органами Державного агентства водних ресурсів України, режимів роботи, а також необхідність оформлення права користування гідротехнічними спорудами.

Крім того, типовим договором оренди передбачено відповідальність орендаря за шкоду, що може бути нанесена третім особам, внаслідок неналежного виконання умов договору.

Надання водних об’єктів у користування на умовах оренди здійснюється за наявності паспорта водного об’єкта. Порядок розроблення паспорта водного об’єкта затверджено наказом Міністерства екології та природних ресурсів від 18.03.2013 № 99 та зареєстровано в Міністерстві юстиції України 18.05.2013 за № 775/23307.

Методику визначення розміру плати за надані в оренду водні об’єкти затверджено наказом Міністерства екології та природних ресурсів від 28.05.2013 № 236 та зареєстровано в Міністерстві юстиції України 17.06.2013 за № 986/23518.

Крім того, звертаємо увагу, що відповідно до статті 51 Водного кодексу України водні об'єкти надаються в користування на умовах оренди без обмеження права загального водокористування, крім випадків, визначених законом.

Так, зокрема у статті 47 Водного кодексу України передбачені можливість та порядок обмеження права загального водокористування.

Відповідно до положень зазначеної статті на водних об'єктах, наданих в оренду, загальне водокористування допускається на умовах, встановлених водокористувачем, за погодженням з органом, який надав водний об'єкт в оренду, що може бути врегульовано у договорі оренди або у додатковій угоді між ними.

Водокористувач (орендар), який узяв водний об'єкт у користування на умовах оренди, зобов'язаний доводити до відома населення умови водокористування, а також про заборону загального водокористування на водному об'єкті, наданому в оренду.

Орендарі водного об'єкта зобов'язані передбачити місця для безоплатного забезпечення права громадян на загальне водокористування (купання, плавання на човнах, любительське і спортивне рибальство тощо).

З наведеного вбачається, що громадяни України мають право реалізовувати свої права на загальне водокористування у передбачених для цього місцях.

При визначенні таких місць перевага надається традиційно розташованим місцям масового відпочинку.

Якщо водокористувачем (орендарем) не встановлено таких умов, загальне водокористування визнається дозволеним без обмежень, а заборона загального водокористування водними об'єктами, наданими в користування на умовах оренди є підставою для розірвання договору оренди.

По-друге частини рибогосподарських водних об'єктів, рибогосподарські технологічні водойми, акваторії (водний простір) внутрішніх морських вод, територіального моря, виключної (морської) економічної зони України, надаються в користування на умовах оренди відповідно до статті 14 Закону України «Про аквакультуру» для цілей аквакультури.

Рибогосподарською технологічною водоймою є штучно створена водойма спеціального технологічного призначення, що визначається технічним проектом та/або паспортом, яка наповнюється штучно за допомогою гідротехнічних споруд і пристроїв та призначена для створення умов існування і - розвитку об’єктів аквакультури (до зазначених водойм відносяться водойми державних та комунальних підприємств рибогосподарської галузі).

Щодо орендодавців то відповідно до статті 122 Земельного кодексу України повноваження щодо надання водних об’єктів у користування на умовах оренди у межах населених пунктів належать сільським, селищним та міським радам, а за межами населених пунктів – Одеській обласній державній адміністрації.

Щодо водного об’єкта, частина якого розташована в межах населеного пункту, а інша частина за його межами, то одним із способів надання такого об’єкта в оренду шляхом зміни меж населеного пункту таким чином, щоб весь водний об’єкт знаходився в межах населеного пункту або за його межами. Зміна меж населеного пункту здійснюється у порядку, передбаченому Земельним кодексом України (статті 173 - 176 Земельного кодексу України). Також можливим є передача частини земельної ділянки (дна водного об’єкта) у комунальну власність чи земельних ділянок комунальної власності у державну власність (стаття 117 Земельного кодексу України).

Щодо діючих договорів укладених до 01.07.2013, то відповідно до статті 651 Цивільного кодексу України зміна або розірвання договору допускається лише за згодою сторін, якщо інше не встановлено договором або законом.

Відповідно до статті 652 Цивільного кодексу України у разі істотної зміни обставин, якими сторони керувалися при укладенні договору, договір може бути змінений або розірваний за згодою сторін, якщо інше не встановлено договором або не випливає із суті зобов'язання.

Разом з цим, відповідно до статті 770 Цивільного кодексу України у разі зміни власника речі, переданої у найм (оренду), до нового власника переходять права та обов'язки наймодавця (орендодавця), якщо інше не передбачено договором.

Крім того, відповідно до статті 32 Закону України «Про оренду землі» перехід права власності на орендовану земельну ділянку до іншої особи, а також реорганізація юридичної особи-орендаря не є підставою для зміни умов договору, якщо інше не передбачено договором.

 

 
Виїздна нарада під головуванням Віце-прем’єр-міністра України Вілкула О.Ю. Друк

11 червня на базі Ренійського відділу комплексного використання водних ресурсів Дунайського БУВР відбулася виїзна нарада з питань визначення першочергових заходів з протидії виникненню можливих надзвичайних ситуацій внаслідок ускладнення паводкової ситуації в басейні річки Дунай під головуванням Віце-прем’єр-міністра України Вілкула Олександра Юрійовича.

IMGP0441-1024  IMGP0446-1024

У засіданні прийняли участь Сташук Василь Андрійович – Голова Державного агентства водних ресурсів, Болотських Михайло Васильович – Голова Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Матковський Валерій Дмитрович – заступник голови Одеської обласної державної адміністрації, Бузіян Георгій Дмитрович – директор державного підприємства «Об’єднана дирекція будівництва водогосподарських об’єктів Одеської  області», Черой Іван Георгійович – начальник Дунайського басейнового управління водних ресурсів, Боделан Володимир Русланович - начальник Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Одеській області, Потоп Василь Іванович – начальник Одеського обласного управління водних ресурсів, Решетніков Микола Федорович – директор інституту «Укрпівдендіпроводгосп»,  Голови районних державних адміністрацій Ізмаїльського, Ренійського, Кілійського районів; Голови м. Ізмаїл. Рені, Вилкове, спеціалісти прикордонної служби, начальники торговельних портів.

IMGP0436-1024  IMGP0438-1024

Також проведено огляд з вертольоту території дельти річки Дунай та гідротехнічних споруд на найбільш паводконебезпечних ділянках від м. Вилкове до м. Рені Одеської області, перевірено стан ділянки 54–55 миля, яка потребує відновлення, та хід будівництва дамби на ділянці Прорва–Пам’ятник.
 
2 июня - День работников водного хозяйства Друк
VG

Указом Президента Украины от 18 марта 2003 года в Украине установлен профессиональный праздник – День работников водного хозяйства, который отмечается ежегодно в первое воскресенье июня. Праздник учреждён   в знак признания весомого вклада работников профильных предприятий и организаций в развитие водного хозяйства, в удовлетворение нужд населения и отраслей национальной экономики в водных ресурсах.

В Украине водные ресурсы являются национальным богатством и основным фактором хозяйственного развития, благосостояния, которое определяет качество жизни и здоровья населения.

Водное хозяйство Украины тесно связано со всеми отраслями народного хозяйства и влияет на развитие и размещение производительных сил. Оно имеет решающее значение в обеспечении необходимых социальных и бытовых условий жизни населения.

Предприятия водного хозяйства выполняют функции регуляции водных ресурсов, их сохранения, использования и отведения использованной воды, а также предотвращения разрушительного действия вод.

Все граждане Украины ежедневно ощущают результаты работы работников водного хозяйства, потребляя воду. Каждая отрасль экономики нуждается в надежном водоснабжении и надлежащем функционировании водохозяйственных объектов. Это выдвигает сегодня повышенные требования перед работниками водного хозяйства. В дальнейшем дело рационального использования водных ресурсов и охраны вод должно стать национальной стратегией. Жизненно необходимо обеспечить население высококачественной питьевой водой. Профессионализм, умения и трудолюбие работниками водного хозяйства позволяют достойно выполнять поставленные задачи на благо процветания демократической Украины.

Сохранению и возрождению водных ресурсов государства в настоящее время предоставляется большое внимание. Именно на решение этих проблем направленные усилия работников Дунайского бассейнового управления водных ресурсов и его структурных подразделений в районах – Ренийском, Измаильском, Килийском и Вилковском отделах комплексного использования водных ресурсов.

Коллектив Дунайского БУВР успешно  решает  задачи интегрированного управления водными ресурсами бассейна реки Дунай, внедрения Плана бассейнового управления природными ресурсами региона, что особенно важно, учитывая трансграничное положение реки.

Зона деятельности Дунайского БУВР распространяется на украинский участок бассейна реки Дунай. Именно в этой зоне деятельности управления осуществляет реализацию государственной политики в сфере управления, рационального использования и воссоздания поверхностных водных ресурсов. К приоритетным направлениям деятельности управление относится осуществление мероприятий, связанных с предотвращением вредного действия вод в пределах населенных пунктов и сельскохозяйственных угодий и ликвидацией ее последствий, включая противопаводковую защиту этих территорий в пределах Одесской области. Кроме того, управление осуществляет постоянный контроль за режимами работы Придунайских водохранилищ. А трансграничность  реки Дунай, предопределяет активную международную деятельность с Республикой Молдова и Румынией.

В преддверии праздника, приветствуем всех работников водохозяйственного комплекса Придунайского края. Хочется сказать слова благодарности ветеранам отрасли, коллективам водохозяйственных организаций, достойно выполняющим свою благородную работу. Желаем профессиональных свершений и успехов по благородному делу сохранения водных ресурсов для следующих поколений.

 

Заместитель начальника Дунайского БУВР  С.В. Гуньковская

 
Урочиста зустріч з нагоди підписання Спільної заяви «Адаптація дельти Дунаю до кліматичних змін» Друк

19 березня 2013 року в Дунайському басейновому управлінні водних ресурсів на урочистій зустрічі делегаціями України, Румунії, Республіки Молдова підписано Спільну заяву «Адаптація дельти Дунаю до кліматичних змін».

Зустріч була організована WWF Дунай - Карпатської програмою в партнерстві з ГО «Центр регіональних досліджень» (Україна) та Дунайським біосферним заповідником (Україна)

Детальніше на стор. Міжнародні зустрічі

IMGP0295-1024

 
Нарада Міжвідомчої комісії та ХІ засідання Дунайської Басейнової Ради. Друк

14.03.2013 р. на базі  Дунайського басейнового управління водних ресурсів відбулася нарада Міжвідомчої  комісії по встановленню режимів роботи Придунайських водосховищ та ХІ засідання Дунайської Басейнової Ради.

На засіданні Міжвідомчої комісії були обговорені питання, пов’язані з забезпеченням безаварійного пропуску водопілля 2013 року,  збереженням стабільної екологічної ситуації в басейні української частини р. Дунай  та встановленням оптимальних режимів роботи Придунайських водосховищ в весняно-літній період 2013 року.

Виступили:

1. Черой І.Г., голова комісії, начальник Дунайського басейнового управління водних ресурсів щодо стану  готовності  ГТС на українській частині р. Дунай до пропуску водопілля 2013 року та щодо встановлення оптимальних режимів роботи Придунайських водосховищ

IMGP0252-1024

2. Ромалійський Г.А., начальник відділу водних ресурсів Дунайського БУВР щодо виконання рішення Міжвідомчої наради від 16 жовтня 2012 р. та з інформацією про гідрологічний стан Придунайських водосховищ 

IMGP0255-1024

3. Морозов В. М., директор Дунайської гідрометобсерваторії з інформацією про гідрометеорологічні умови та про прогноз рівнів води в басейні р. Дунай  на весняний період  2013 р.

IMGP0266-1024

4. В обговоренні питань прийняли участь Павлухін С.О., голова Ізмаїльської РДА, Садаклієв М.М., голова Болградської РДА, Каражеков І.Д. заступник голови Болградської РДА, Фєдоренко С.М., гол.спеціаліст АПР Болградської РДА, Єгоращенко В.Б., начальник відділу гідрології інституту "Укрпівдендіпроводгосп".

IMGP0258-1024   IMGP0264-1024

 

На ХІ засіданні Дунайської Басейнової присутніх було ознайомлено з гідрохімічним станом водних об’єктів Придунав`я, розглянуто заходи оздоровлення басейну Дунаю, прийнято план роботи ради на 2013 рік.

Виступили:

1. Курілова І.В., зав. басейновою лабораторією моніторингу поверхневих вод з інформацією щодо гідрохімічного стану водних об’єктів Придунав’я.

IMGP0269-1024

2. Гуньковська С.В., заступник начальника Дунайського БУВР, щодо проблемних  питаннь роботи басейнової ради та щодо ознайомлення та затвердження  плану робіт Дунайської Басейнової Ради на 2013 рік

 

IMGP0275-1024

С. Пузирєвська
 
<< Початок < Попередня 11 12 13 14 Наступна > Кінець >>

Сторінка 13 з 14

Joomla inotur

Finland inotur picma
picma