ДУНАЙСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ОФІС ВОДНИХ РЕСУРСІВ

NOTE: To use the advanced features of this site you need javascript turned on.

Главная Інша діяльність Дунайська Басейнова Рада (ДБР)
Положення та інші документи Друк

Одним з основних напрямків реалізації положень Водного кодексу України, Закону України «Про Загальнодержавну Програму розвитку водного господарства», Закону України «Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства ЄС» та з метою раціонального поєднання територіально-адміністративного і басейнового принципів управління водними ресурсами в басейні Дунаю на території Одеської області 9 липня 2008 року створена Дунайська Басейнова Рада.

Створення Басейнової Ради відповідає сучасним принципам басейнового управління водними ресурсами і є ефективним способом залучення зацікавлених організацій та відомств до інтегрованого підходу управління водними ресурсами на басейновому рівні. Завданням Дунайської Басейнової Ради є сприяння розробці, узгодженню і впровадженню Плану управління річковим басейном Нижнього Дунаю, включаючи План заходів. 

dbr1

Важливим інструментом інтеграції інтересів є розробка та ухвалення головними зацікавленими сторонами Басейнової Угоди про співпрацю у сфері використання і охорони водних ресурсів і екосистем Нижнього Дунаю та Положення про інформаційну взаємодію в межах басейну Нижнього Дунаю. Головним одержувачем екологічної інформації є Дунайське басейнове управління водних ресурсів як орган впровадження Плану управління річковим басейном Нижнього Дунаю. Першим кроком в розробці Плану управління річковим басейном Дунаю є збір даних та аналіз ситуації в сфері управління водними ресурсами в регіоні дельти Дунаю.

                                                                                       «Необхідно пам'ятати, що робота басейнової ради повинна бути відкрита і прозора для представників всіх зацікавлених сторін»

ПОЛОЖЕННЯ

про Дунайську Басейнову Раду

1. Загальні положення

1.1. Дунайська Басейнова Рада (далі - Басейнова Рада) створюється згідно з принципами басейнового управління водними ресурсами, закріпленими у Водному Кодексі України, Дунайській конвенції та Водній Рамковій Директиві Європейського Союзу.

1.2. Басейнова Рада утворюється за спільним рішенням керівництва Обласної Ради, Державної Адміністрації Одеської області та Державного агентства водних ресурсів України.

1.3. Басейнова Рада створюється з метою визначення стратегії та формування Плану управління  річковим басейном (ПУРБ) і Довгострокової цільової басейнової програми розвитку водних ресурсів Дунаю в межах України (Ренійський, Болградський, Ізмаїльський, Кілійський, Тарутинський, Арцизький, Саратський і Татарбунарський райони Одеської області), а також забезпечення узгодження інтересів та координації дій суб'єктів управління та користування водними ресурсами басейну Дунаю.

1.4. Головна мета Дунайської Басейнової Ради – створення ефективного організаційного механізму виконання заходів з метою поліпшення якості води та екологічного оздоровлення басейну Дунаю і виконання заходів ПУРБ.

1.5. Басейнова Рада у своїй діяльності керується чинним законодавством України, міждержавними угодами України, а також цим Положенням. Рада є постійно діючим консультативно-дорадчим органом.

1.6. Рада здійснює свою діяльність у взаємодії з Уповноваженими Уряду України, їх заступниками та спільними робочими групами на виконання Угоди між Урядом України і Урядами Румунії та Молдови щодо спільного використання та охорони транскордонних вод, іншими міжнародними (Міжнародна комісія з захисту річки Дунай (далі - МКЗД) та національними організаціями.

   2. Завдання і повноваження Басейнової Ради

 Основними завданнями і повноваженнями Басейнової Ради є:

 2.1.  Участь в організації розробки, розгляду, узгодженні та реалізації ПУРБ та Довгострокової цільової басейнової програми розвитку водних ресурсів.

2.2. Сприяння забезпеченню комплексного управління водними ресурсами української частини басейну Дунаю.

2.3. Розгляд та оцінка кількісного і якісного стану водних ресурсів басейну, причин і наслідків його змін для природних екосистем і галузей господарства та прогнозу тенденцій розвитку процесів, що впливають на якість водних ресурсів і обсяги водокористування.

2.4. Встановлення рівневого режиму на осінньо-зимовий період та весняно-літній період Придунайських водосховищ згідно з правилами експлуатації водосховищ.

2.5. Оцінка соціально-економічних проблем і тенденцій розвитку водокористування на території басейну Дунаю в межах Одеської області.

2.6. Визначення напрямів і стратегії сталого і збалансованого за метою, пріоритетами, засобами і способами управління водними ресурсами Дунайського басейну, сприяння в проведенні узгоджених дій в галузі покращення екологічного стану української частини басейну Дунаю.

2.7. Розгляд проблем і затвердження пріоритетних цілей для здійснення першочергових заходів, спрямованих на покращення стану природних і штучних  водних   об'єктів,   відновлення   якості   поверхневих   вод збереження обсягів водних ресурсів і протипаводкового захисту у басейні Дунаю.

2.8. Розробка стратегії досягнення пріоритетних цілей та визначення економічних механізмів і фінансового забезпечення їх реалізації.

2.9.  Розгляд та погодження Плану управління річковим басейном Дунаю в межах діяльності Басейнової Ради.

2.10. Сприяння    у     виконанні    державних,  галузевих,   регіональних  та місцевих     екологічних    програм   і    проектів,   спрямованих   на  покращання екологічного стану і протипаводкового захисту української частини басейну Дунаю.

2.11.  Забезпечення участі у прийнятті рішень та координація дій суб'єктів управління водними ресурсами басейну і водокористувачів з метою узгодження інтересів водокористувачів із завданнями охорони вод і відтворення водних ресурсів та протиповіневого захисту у басейні.

2.12. Сприяння співпраці центральних та місцевих органів виконавчої влади, виробничих, наукових та громадських установ, організацій та об'єднань, міжнародних організацій та експертів у забезпеченні покращення екологічного стану басейну Дунаю та створенню надійної системи протиповіневого захисту.

2.13. Підготовка   пропозицій   щодо   залучення   коштів  бюджетів різних рівнів, включаючи водокористувачів, для фінансування заходів Довгострокової цільової басейнової програми розвитку водних ресурсів басейну Дунаю, спрямованих на впровадження Плану управління річковим басейном Дунаю.

2.14. Сприяння розробці та впровадженню ефективних механізмів забезпечення заходів, спрямованих на впровадження Плану управління басейном Дунаю згідно з вимогами ВРД ЄС 2000/60/ЄС.

2.15. Розгляд та погодження річних планів і звітів Дунайського басейнового управління водних ресурсів (Дунайське БУВР) про хід виконання Плану управління басейном Дунаю та результати іншої його діяльності щодо управління басейном.

2.16. Організація взаємодії з питань, пов'язаних зі збором, регулярним обміном і розповсюдженням екологічної та водогосподарської інформації, створенням і оновлення баз даних щодо басейну Дунаю.

2.17. Сприяння в розробці та реалізації міжнародних програм і проектів технічної допомоги, у залученні іноземних інвестицій для виконання проектів заходів до впровадження Плану управління річковим басейном Дунаю, спрямованих на покращення екологічного стану та протиповіневого захисту басейну Дунаю.

 Басейнова Рада згідно з покладеними на неї завданнями:

 •    бере участь в організації розробки, розгляду, узгодженні і, після затвердження у встановленому порядку, реалізації Плану управління річковим басейном Дунаю;

•  надає пропозиції щодо механізму реалізації Довгострокової цільової басейнової програми розвитку водних ресурсів;

•    сприяє розробці, організовує обговорення, узгоджує і вносить у встановленому порядку на розгляд проекти міждержавних угод про захист басейну Дунаю від забруднення, раціонального використання ресурсів, протипаводкового захисту у басейні та створення організаційних структур для забезпечення координації дій;

•   вносить пропозиції, щодо механізму реалізації заходів для впровадження Плану управління басейном Дунаю;

•    визначає напрямки найважливіших (пріоритетних) заходів з екологічного оздоровлення басейну Дунаю згідно заходів для впровадження Плану управління річковим басейном Дунаю і вносить пропозиції щодо механізму їх фінансування;

• співпрацює з відповідними міжнародними організаціями (МКЗД), насамперед з питань розробки програм, проектів, отримання технічної та фінансової допомоги для забезпечення оздоровлення екологічного стану та протипаводкового захисту у басейні Дунаю;

•   на сесії Басейнової Ради погоджує щорічний план роботи Дунайської Басейнової Ради та розглядає звіти про досягнуті результати;

•    сприяє місцевим органам влади, які розміщені в басейні Дунаю у залучені місцевих фінансових ресурсів та підвищенні ролі громадськості.

 3. Порядок формування та діяльність Ради.

 3.1. У склад Басейнової Ради входять:

•   представники Держводагентства України;

•   представники державних органів виконавчої влади;

•   представники органів виконавчої влади обласного і районного рівнів та органів місцевого самоврядування;

•   представники водокористувачів;

•   представники наукових установ;

•   представники громадських організацій.

3.2. Додатково для вирішення окремих питань до роботи Ради можуть залучатися представники будь-яких інших організацій (міністерств і відомств), фахівці та вчені.

3.3. Голова Басейнової Ради призначається з числа учасників водогосподарського комплексу.

3.4. Функції допоміжного органу Ради, що забезпечує координацію наукових досліджень, технічних обґрунтувань з питань інтегрованого управління водними ресурсами, виконує постійно діюча науково-технічна рада (НТР), що створюється одночасно із створенням Басейнової Ради із числа висококваліфікованих фахівців. Склад та Положення про НТР затверджує Дунайська Басейнова Рада.

3.5. Для забезпечення підготовки засідань, ефективної роботи та організації виконання прийнятих Басейновою Радою рішень створюється Секретаріат - постійно діючий робочий орган Ради. Функції секретаріату Ради виконує Дунайське БУВР. Положення про Секретаріат та його структура затверджуються Радою. Секретаріат Ради очолює виконавчий секретар, обраний Радою з числа працівників Дунайського БУВР.

3.6. Басейнова Рада здійснює свою діяльність у відповідності з планами, які затверджуються рішенням засідань Ради.

3.7. Робота Басейнової Ради здійснюється, як правило, шляхом проведення засідань Ради. Засідання проводяться по мірі необхідності, але не менше двох разів на рік. Позачергова сесія Ради може скликатися за ініціативою голови чи його заступника. Дата та попередній порядок денний засідання чергової сесії Ради визначаються на попередньому засіданні Ради. Засідання Ради є правомірним, коли на ньому присутні більше половини її членів.

3.8. Засідання Ради є відкритими, за умови якщо Рада не прийняла іншого рішення.

3.9. Члени Ради мають право отримувати необхідну інформацію про діяльність Ради, а також виносить на обговорення Ради будь-які питання в межах своєї компетенції.

3.10. Рішення засідання Ради оформлюються протоколами, що підписуються головуючими. Рішення направляються членам Ради, Міністерству охорони навколишнього природного середовища України, Держводагентства України та органам місцевого самоврядування і органам виконавчої влади Одеської області, а також іншим зацікавленим організаціям.

3.11. Порядок роботи Басейнової Ради визначається спеціальним регламентом, прийнятим Радою.

4. Заключні положення

4.1.  Робочою офіційною мовою Дунайської Басейнової Ради та її керівних органів є українська мова. Можливе використання інших мов на засіданнях, якщо на них присутні представники Республіка Молдова та Румунії.

4.2.  Місце розташування Секретаріату Ради - Україна, Одеська область, м. Ізмаїл, Болградське шосе, 27-А, Дунайське басейнове управління водних ресурсів.

4.3. Дане Положення є керівним базовим документом у період впровадження басейнового принципу управління, при подальшому розвитку системи басейнового управління. Надалі окремі статті Положення можуть буди змінені для посилення ролі Басейнової Ради в управлінні річковим басейном Дунаю.

 

Joomla inotur

Finland inotur picma
picma