Дунайське Басейнове Управління Водних Ресурсів ДБУВР

NOTE: To use the advanced features of this site you need javascript turned on.

Главная Басейн р.Дунай Моніторинг поверхневих вод
Моніторинг поверхневих вод Друк

mp_water

Аналіз стану поверхневих вод в зоні діяльності Дунайського БУВР у І кварталі 2017 року 

У I кварталі 2017 року відповідно до Програми моніторингу поверхневих вод лабораторія здійснювала спостереження у 20 контрольних створах на таких водних об’єктах: р. Дунай (4 створи), придунайські озера Ялпуг-Кугурлуй (2 створи), Кагул, Катлабух (2 створи), Китай (2 створи) та 8  малих річок: Киргиж-Китай (2 створи), Аліяга, Ялпуг,  Карасулак, Великий Катлабух, Малий Катлабух, Єніка, Ташбунар .

Було відібрано 31 проба поверхневих вод, виконано 992 вимірювання показників якості води.

р. Дунай

На українській частині нижнього Дунаю було відібрано 9 проб води.

Мінералізація води в річці Дунай у звітному  періоді  у порівнянні з   І кварталом 2016 р. зросла на 15 % та становить  413  мг/дм3 (у  I  кварталі  2016 р. –  366 мг/дм3). Також  зросли  значення ХСК, нітратів, сполук фосфору. Зменшився вміст марганцю, нафтопродуктів, АПАВ.

Екологічна оцінка якості води в р. Дунай (згідно з Методикою екологічної оцінки якості поверхневих вод) за критерієм мінералізації дозволяє класифікувати воду в р. Дунай як «прісну», «гіпогалинну», клас якості за ступенем чистоти – як «чиста» (2), категорія - «досить чиста»(3).

У транскордонному пункті спостереження  м. Рені (на кордоні з Румунією) у I кварталі було відібрано 3 проби води.

Максимальна величина ХСК (29,3 мг/дм3) спостерігалась в пробі води 24 січня (12.01.2016 р. – 19,4 мг/дм3), максимальне значення БСК (6,2 мг/дм3) зафіксоване 1 березня. У порівнянні з І кварталом 2016 р. вміст фосфору збільшився у 1,6 раз та складав 0,114 мг/дм3. Дещо знизились значення БСК, азоту амонійного, АПАВ.

На питних  в/з  м. Ізмаїл,  м. Кілія та  м. Вилкове  у І кварталі було відібрано 6 проб води .

За класифікацією згідно ДСТУ 4808:2007 Джерела централізованого питного водопостачання вода в р. Дунай за загально санітарними хімічними показниками відноситься до 2-3 класу якості; за токсикологічними показниками хімічного складу, які визначаються в лабораторії, - до 1-2 класу якості. За показниками радіаційної безпеки (цезій-137) вода на українській частині  р. Дунай належить до 1 класу якості.

На питному в/з м. Ізмаїл у звітному періоді було відібрано 3 проби води.

24  січня  були   зафіксовані   максимальні  значення   ХСК (28,3 мг/дм3) та фенолів (0,003 мг/дм3); максимальні значення БСК (7,7 мг/дм3 та 7,5 мг/дм3) були зафіксовані в пробах  води  6 лютого та 1 березня.

У порівнянні з І кварталом 2016 р. значення ХСК зросло у 1,3 рази, БСК – у 1,2 рази, вміст сполук фосфору – до 2 разів. У І кварталі 2017 року зменшився вміст азоту амонійного (у 1,3 рази), заліза (у 1,2 рази), АПАВ, нафтопродуктів. Мінералізація збільшилась на 15 % (у І кварталі 2017 р. – 422 мг/дм3, у І кварталі 2016 р. – 358 мг/дм3).

На питному в/з м. Кілія була відібрана одна проба води.

Високими зберігаються значення ХСК  (25,4 мг/дм3) та БСК (4,4 мг/дм3). У порівнянні з І кварталом 2016 р. значення ХСК зросло у 1,4 рази, також збільшився  вміст фосфатів (у 1,7 рази), азоту амонійного  (у 3,5 рази), нітратів, заліза.   Мінералізація  зросла  на 9 %  (23.01.17 р.  -  431 мг/дм3, 21.01.16 р. – 391 мг/дм3).

На питному в/з  м. Вилкове  у 3  пробах  води  у  звітному  періоді у порівнянні з І кварталом 2016 р. середні за квартал значення    заліза збільшились у 3,6 раз та становлять 0,130 мг/дм3;  збільшились також значення сполук фосфору – до 1,7 раз; у 1,5 рази зросло значення БСК. Мінералізація збереглась на рівні  І кварталу минулого року – 375 мг/дм3. Зменшились значення азоту амонійного та нітратного, нафтопродуктів, марганцю, фенолів, АПАВ.

22 лютого в пробі зафіксовані максимальні за квартал значення ХСК   (19,2 мг/дм3) та БСК (5,2 мг/дм3).

Транскордонні пункти спостереження 

р. Киргиж-Китай

Проба  води з р. Киргиж-Китай на кордоні з Молдовою (49 км від гірла,  с. М. Ярославець) була відібрана 21.03.2017 р.

У пробі води зафіксовані високі значення ХСК (120,4 мг/дм3), ОП   (11,9 мг/дм3), фенолів (0,003 мг/дм3), мінералізації (3531 мг/дм3).

У порівнянні з І кварталом 2016 р. якість води в річці у цьому пункті спостереження значно покращала: мінералізація зменшилась на 17 %                (22.03.2016 р. мінералізація була 4138 мг/дм3); вміст марганцю зменшився у 10 разів, азот  нітритний – у 15 разів, азот амонійний – у 9 разів, фосфат-іони – у 6 разів, залізо – у 1,6 рази; також зменшились ХПК, кольоровість, кремній, феноли, нафтопродукти.

Екологічна оцінка якості води в р. Киргиж-Китай в пункті спостереження     49 км від гірла,  с. М. Ярославець  (згідно з Методикою екологічної оцінки якості поверхневих вод) у І кварталі 2017 р. дозволяє класифікувати воду за ступенем її чистоти: клас - «забруднена» (3), категорія – «слабко забруднена» (4). У І кварталі 2016 р. вода в цьому пункті спостереження відносилась до класу «забруднена» (3), категорія – «помірно забруднена» (5).

За критерієм мінералізації вода в річці відноситься до класу «солонуваті», категорія – «бета-мезогалинні».

р. Ялпуг 

У пробі води, відібраній з річки 24.01.2017 р. на кордоні з Молдовою, зафіксовані високі значення ХСК (144,4 мг/дм3),  БСК20 (6,3 мг/дм3), ОП (12,1   мг/дм3).   Мінералізація   води   в   пробі   склала   3516  мг/дм3,   що  на 738 мг/дм3 (20 %)  більше, ніж минулому році   (12.01.2016 р. -  2778 мг/дм3).

У порівнянні з І кварталом 2016 р. значення ХСК зросло у 1,4 рази, ОП – у 1,7 рази. Також  зросли значення  фосфатів у 4,7 рази,  заліза – у 2 рази, азоту амонійного, кольоровість. Зменшились БСК у 2 рази, нафтопродукти, феноли, вміст хрому.

За критерієм мінералізації вода в річці відноситься до класу «солонуваті» категорія – «бета-мезогалинні». Клас якості вод за ступенем її чистоти – «забруднені» (3), категорія – «слабко забруднені» (4).

Придунайські озера

З 19 грудня 2016 р. до  25 лютого 2017 р. на озерах спостерігався льодостав, з середини лютого відбувалось танення льодового покриву, потрапляння до озер талих вод з прибережних територій.

оз. Ялпуг-Кугурлуй 

У I кварталі  у пункті спостереження питний водозабір м. Болград с. Оксамитне, було відібрано 3 проби води.

За класифікацією (згідно ДСТУ 4808:2007 Джерела централізованого питного водопостачання) вода в озері в цьому пункті спостереження за загальносанітарними хімічними показниками відноситься:

-         за показниками сольового складу -  до 3-4 класу якості;

-         за вмістом органічних речовин – до 3-4 класу якості;

-         за вмістом сполук азоту та фосфору – до 1-2 класу якості.

За токсикологічними показниками хімічного складу - до 1-2 класу якості.

Максимальні величини ХСК (66,4 мг/дм3 та 64,1 мг/дм3) були зафіксовані у пробах води відібраних 24 січня та 6 лютого;  максимальна величина БСК20 (8,7 мг/дм3) – 6 лютого.

У порівнянні з відповідним періодом минулого року якість води по середніх значеннях  погіршилась  за показниками БСК, кольоровості, вмісту сполук азоту.  Зменшився вміст марганцю, хрому, АПАВ.

Середнє  значення   мінералізації   води   у   звітному   періоді  зросло на     16 % та становить 1174 мг/дм3 (у I кв. 2016 р. – 989 мг/дм3).

Згідно з Методикою екологічної оцінки якості поверхневих вод    за критерієм мінералізації вода в озері у пункті спостереження Болградський питний в/з  (с. Оксамитне) у I кварталі 2017 р. може бути віднесена до класу «солонуватих», «β-мезогалинних вод»; клас якості води за ступенем її чистоти – «чисті» (2), категорія – «досить чисті»  (3).

У звітному періоді у пункті спостереження оз. Кугурлуй, с. Н. Некрасівка була відібрана одна проба води 6 лютого та зафіксовані високі значення ХСК – 65,4 мг/дм3,  БСК20 – 9,1 мг/дм3,  фенолів – 0,003 мг/дм3.

У   порівнянні  з  I  кварталом  2016 р.  в озері Кугурлуй зросли показники ХСК,   БСК  та  заліза  у  1,5  рази;  збільшився    вміст   фосфору   у  4    рази, нафтопродуктів – у 2 рази; зменшились  значення нітратів, азоту амонійного, фосфатів, фенолів.   Мінералізація води зросла на  14 %  та  становить        941 мг/дм3 (9.02.2016 р.  –  805 мг/дм3).

За критерієм мінералізації вода в озері Кугурлуй у I кварталі 2017 р. може бути віднесена до класу «прісних», «олігогалинних вод»; клас якості води за ступенем її чистоти – «чисті» (2), категорія -«досить чисті» (3)  .

оз. Кагул

У I кварталі 2017 р. з оз. Кагул у пункті спостереження  ГНС Нагірне були відібрані 3 проби води та зафіксовані високі значення ХСК (до 61,5 мг/дм3),  БСК20 (до 7,6 мг/дм3),   фенолів (до 0,004 мг/дм3).

Середнє значення мінералізації води у звітному періоді зросло на 13 % та становить 611 мг/дм3 (у I кварталі 2016 року  - 534 мг/дм3); зросли також  показники фосфору та заліза.

У порівнянні з I кварталом  2016 р. в озері зменшилась кількість сполук азоту майже у 3 рази, вміст фосфатів -  у 2,2 рази, марганцю – у 2 рази,  БСК – у 1,5 рази, також фенолів, АПАВ, нафтопродуктів.

Згідно   з     Методикою   екологічної  оцінки якості поверхневих вод за критерієм мінералізації вода в Кагулі  відноситься до «прісних», «гіпогалинних»     вод;  клас  якості  води  за  ступенем   її   чистоти  – «чисті» (2),  категорія - «досить чисті» (3).

оз. Катлабух

У лютому 2017 р. відмітка рівня води в озері була 1,21 м БС. У березні  озеро було наповнено до відмітки 1,41 м БС (при НПУ  1,7 м БС). У лютому минулого року рівень води становив 1,26 м БС, станом на кінець березня 2016 р. озеро було наповнено дунайською водою до НПР.

У  I кв. 2017 р. з оз. Катлабух у пункті спостереження  НС-2 Суворовської ЗС  були  відібрані 2 проби води та 1 проба води  у пункті спостереження НС Кірова.

Середнє за квартал значення мінералізації води у пункті спостереження НС-2 Суворовської ЗС, у порівнянні з цим періодом минулого року, зросло на 16 % та склало 2544 мг/дм3 (у I кв. 2016 р. - 2144 мг/дм3).

Збереглися високими значення величин ХСК, БСК, фенолів.  Середня  за квартал величина ХСК склала 137 мг/дм3, що у 1,4 рази перевищує показники І кварталу 2016 року. Зросли значення азоту амонійного, нітратів, фосфору загального. Зменшився вміст фосфатів, фенолів, нафтопродуктів.

Згідно з Методикою екологічної оцінки якості поверхневих вод якість води  у пункті спостереження НС-2 Суворовської ЗС за  ступенем  її  чистоти   відноситься до класу  «чисті» (2), категорії - «досить чисті» (3).

У пункті спостереження НС Кірова проба була відібрана 21 березня. В пробі зафіксовані високі значення ХСК (135,9 мг/дм3),  БСК5 (5,6 мг/дм3), ОП (12 мг/дм3), фенолів (0,003 мг/дм3).

Мінералізація в пробі на цей час становила 2291 мг/дм3, що на 478 мг/дм3 (20 %) нижче, ніж у пробі з озера в пункті спостереження  НС-2 Суворовської ЗС. Також  нижчі показники азоту нітритного та нітратного у 1,3 рази. Але вище показники азоту амонійного у 4 рази, сполук фосфору – до 2 разів, ОП – у 1,3 рази, марганцю – у 5 разів.

Згідно з Методикою екологічної оцінки якості поверхневих вод якість води  у пункті спостереження НС Кірова за  ступенем  її  чистоти   відноситься до класу -  «забруднені» (3), категорії - «слабко забруднені» (4).

За рівнем мінералізації вода в озері Катлабух належить до класу «солонуватих»,   «β-мезогалинних» вод.

оз. Китай

У лютому 2017 р. відмітка рівня води в озері була 0,78 м БС. У березні  оз. Китай було наповнено до відмітки  0,99 м БС (при НПУ – 1,5 м БС).  На кінець березня 2016 р. рівень води в озері становив 1,02 м БС.

У І кв. 2017 р. з озера були відібрані 2 проби води  у пункті спостереження Червоноярська  ГНС та 1 проба води  у пункті спостереження Василівська НС.

Середня    величина    мінералізації   води  у пункті спостереження Червоноярська  ГНС  знаходиться на рівні показників І кварталу минулого року та складає  4174 мг/дм3. В озері зберігаються високими середні за квартал  значення БСК (14,8 мг/дм3), ХСК (166,3 мг/дм3), ОП (20 мг/дм3), фенолів (0,004 мг/дм3), заліза (0,190 мг/дм3). Максимальне значення  заліза зафіксоване в пробі води 21 березня та складає 0,300 мг/дм3.   У  порівнянні з

І кв. 2016 р. зросли також кольоровість,  вміст сполук азоту. Дещо нижчими були значення хрому, фенолів, АПАВ, сполук фосфору.

У пункті спостереження Червоноярська  ГНС клас якості вод за ступенем її чистоти: «забруднені» (3), категорія - «помірно забруднені» (5).

У пункті спостереження Василівська НС проба була відібрана 21 березня. В пробі зафіксовані високі значення ХСК (163,1 мг/дм3),  БСК5 (8,2 мг/дм3), ОП (18,2 мг/дм3), фенолів (0,004 мг/дм3).

Мінералізація в пробі на цей час становила 3085 мг/дм3, що на 1327 мг/дм3 (43 %) нижче, ніж у пробі з озера в пункті спостереження  Червоноярська  ГНС . Також  нижчі показники органічних речовин (ОП та БСК) – у 1,4 рази, азоту амонійного у 1,3 рази, азоту нітратного  - у 1,7 рази, заліза – у 10 разів, марганцю – у 2 рази. Але вище вміст сполук фосфору.

Згідно з Методикою екологічної оцінки якості поверхневих вод у пункті спостереження Василівська НС клас якості вод за ступенем її чистоти: «забруднені» (3), категорія - «слабко забруднені» (4).

За  критерієм   мінералізації   вода   в   озері   Китай   відноситься  до  класу «солонуваті», «β-мезогалинні».

Малі річки

У I кварталі 2017 р. були відібрані проби з річок Ялпуг, Карасулак, Великий Катлабух, Малий Катлабух, Ташбунар, Єніка, Аліяга та Киргиж-Китай (2 створи).

У січні-лютому на річках спостерігався льодостав, з середини лютого відбувалось танення снігового покриву, потрапляння до водотоків талих вод з прибережних територій. Майже у  всіх річках зменшилась мінералізація, вміст фенолів, АПАВ. Зросла кількість азоту амонійного, сполук фосфору, заліза, кремнію, БСК.    

р. Карасулак 

У пробі води, відібраній з річки  6.02.2017 р.,  мінералізація  зменшилась  на 62 % та становить 2907 мг/дм3 (9.02.2016 р. -  4729 мг/дм3).

В пробі зафіксовані високі значення ХСК (83,5 мг/дм3), ОП (11,7 мг/дм3), БСК20 (6,6 мг/дм3), марганцю (0,240 мг/дм3), фенолів (0,002 мг/дм3).

У порівнянні з лютим 2016 р. в річці збільшились ОП  у 1,7 рази, заліза у 1,5 рази, азот амонійний у 4,4 рази, сполуки фосфору – до 6 разів, кремній – у 5 разів, кольоровість. Зменшились значення нітратів та нітритів у 2 рази, фенолів – у 5 разів, також ХПК, АПАВ.

За критерієм мінералізації вода в річці відноситься до класу «солонуваті» категорія – «бета-мезогалинні». Клас якості вод за ступенем її чистоти – «забруднені» (3), категорія – «слабко забруднені» (4).

р. Єніка 

Мінералізація води в пробі, відібраній з річки 21.02.2017 р., у порівнянні з І кв. минулого року, зросла  на 14 %  та складає  5848 мг/дм3 (23.02.16 р. – 5019 мг/дм3).   В   пробі   зафіксовані   високі   значення   ХСК  (153,8 мг/дм3), ОП  (13,7 мг/дм3),  БСК20 (6,5 мг/дм3),  марганцю (0,20 мг/дм3), фенолів (0,002 мг/дм3).

У порівнянні  з  лютим  2016 р.  в річці збільшились  ХСК у 1,5 рази, ОП  - у 1,6 рази, вміст заліза - у 4,2 рази, сполуки азоту - до 2 разів, сполуки фосфору – до 4 разів, марганець – у 3 рази, кремній – у 4 рази, кольоровість.

За критерієм мінералізації вода в річці відноситься до класу «солонуваті» категорія – «α-мезогалинні».

р.   В. Катлабух 

У пробі води, відібраній з річки   21.03.2017 р.,  мінералізація води зменшилась на 1784 мг/дм3 (39 %) та становить 4601 мг/дм3 (23.02.2016 р. -  6385 мг/дм3). В пробі зафіксовані високі значення ХСК (174,8 мг/дм3), ОП (13,2 мг/дм3), марганцю (0,120 мг/дм3), фенолів (0,002 мг/дм3).

У порівнянні з І кварталом 2016 р. в річці збільшились  ХСК у 1,3 рази,  ОП  - у 1,3 рази, вміст заліза - у  4,8 рази,  азоту амонійного  - у  6 раз, нітрати та нітрити – у 1,8 раз, сполуки фосфору – до 5 разів, марганець – у 3 рази, хром загальний – у 2 рази.

За критерієм мінералізації вода в річці відноситься до класу «солонуваті», категорія – «β-мезогалинні». Клас якості вод за ступенем її чистоти – «забруднені» (3), категорія – «помірно забруднені» (5).

р.   М. Катлабух 

У пробі води, відібраній з річки   21.02.2017 р.,  мінералізація води зменшилась на 1512 мг/дм3 (29 %) та становить 5269 мг/дм3 (23.02.2016 р. -  6781 мг/дм3). В пробі зафіксован високий вміст органічних речовин: ХСК (146,1 мг/дм3), ОП (15,7 мг/дм3), БСК20 (6,4 мг/дм3).

У  порівнянні  з  І  кварталом  2016  р. в річці   збільшились значення  БСК у  1,5 рази,  ОП  - у 1,5 рази, нітрати та нітрити – до 3 разів, сполуки фосфору – до 7 разів.

За критерієм мінералізації вода в річці відноситься до класу «солонуваті», категорія – «α-мезогалинні».

р. Ташбунар 

У пробі, відібраній з річки 21.02.17 р., мінералізації води зберігається стало високою і  дорівнює 4090 мг/дм3,  що нище ніж у лютому минулого року на 23 % (5048 мг/дм3 – 23.02.16 р.).

В пробі зафіксовані високі значення ХСК – 123 мг/дм3, фенолів –   0,002 мг/дм3, ОП  - 7,3 мг/дм3. У порівнянні з цим періодом минулого року, в пробі збільшився вміст азоту амонійного (у 1,7 рази), сполук фосфору (до 2,7  рази), заліза (у 2 рази).

За критерієм мінералізації вода в річці відноситься до класу «солонуваті», категорія – «β-мезогалинні». Клас якості вод за ступенем її чистоти – «забруднені» (3), категорія – «слабко забруднені» (4).

р.  Аліяга

Мінералізація  води  в  пробі,  відібраній  з  річки  21.02.2017 р.,  складала 1288 мг/дм3, 23.02.2016 р.  – 9323 мг/дм3.

В річці високими зберігаються  значення ХСК – 73 мг/дм3, ОП – 13,8 мг/дм3, БСК20 – 15,8 мг/дм3, фенолів – 0,003 мг/дм3. У порівнянні з цим періодом минулого року в пробі збільшився вміст азоту амонійного (у 4,5 рази), сполук фосфору (до 12  разів), заліза (у 6,7 рази), нітратів та нітритів (до 1,6 рази), БПК (у 1,7 рази), кремнію (у 6 рази).

За критерієм мінералізації вода в річці відноситься до класу «солонуваті», категорія – «β-мезогалинні».

р.   Киргиж-Китай

У пробі води, відібраній з річки Киргиж-Китай у другому пункті спостереження 4,2 км від гирла, а/д міст 21.02.2017 р., мінералізація води становила 2415 мг/дм3 ( 23.02.2016 р. -  7064 мг/дм3).

В пробі зафіксовано  високий вміст органічних речовин: ХСК (119,2 мг/дм3), ОП (14,4 мг/дм3), БСК20 (14,6 мг/дм3), фенолів (0,003 мг/дм3).

У порівнянні з цим періодом минулого року в пробі збільшився вміст сполук фосфору (до 26  разів), заліза (у 10 раз), БПК (у 1,7 рази), кремнію (у 10 разів). Знизився вміст азоту амонійного, нітритів, ХСК, марганцю, АПАВ.

За критерієм мінералізації вода в річці відноситься до класу «солонуваті», категорія – «β-мезогалинні».  Клас якості вод за ступенем її чистоти – «забруднені» (3), категорія – «слабко забруднені» (4).

 

Зав. лабораторією моніторингу вод  М.В. Комерзан

 

 ___________________________________________________________________________________________________________________

Аналіз стану поверхневих вод в зоні діяльності Дунайського БУВР у ІV кварталі 2016 року 

У IV кварталі 2016 року відповідно до Програми моніторингу поверхневих вод (наказ Держводагентства № 90 від 31.08.2015 р.) лабораторія здійснювала спостереження у 17 контрольних створах на таких водних об’єктах: р. Дунай (4 створи), придунайські озера Ялпуг-Кугурлуй (2 створи), Кагул, Катлабух, Китай,  малі річки Киргиж-Китай (2 створи), Аліяга, Ялпуг,  Карасулак, Великий Катлабух, Єніка, Ташбунар.

Річка Малий Катлабух у ІV кварталі  пересихала.

Було відібрано 29 проб поверхневих вод, виконано 928 вимірювань показників якості води.

р. Дунай

На українській частині нижнього Дунаю було відібрано 10 проб води.

У транскордонному пункті спостереження  м. Рені (на кордоні з Румунією) у відібраних протягом IV кварталу 3 пробах спостерігались  9 випадків перевищення нормативів якості води за СанПіН 4630-88: по фенолам (у 1,5 раз); по БСК20 (до 1,6 раз); по ХСК (до 1,4 раз); по марганцю (до 1,5 раз).

На питному в/з м. Ізмаїл у звітному періоді у 3 пробах води зафіксовано 7 випадків перевищення допустимих величин: по фенолам (у 1,8 раз); по БСК20 (до 2,2 раз); по ХСК (до 1,5 раз).

На питному в/з м. Кілія була відібрана одна проба води 18.10.16 та зафіксовано 4 перевищення допустимих величин: по БСК (у 1,4 рази); по ХСК (у 2,2 рази); по марганцю ( у 1,2 рази); по фенолам (у 1,5 раз).

На питному в/з  м. Вилкове  у 3  пробах  води  у  звітному  періоді спостерігались 7 випадків перевищення нормативів якості води: по БСК20 (до 1,4 раз); по фенолам (у 2,7 рази); по ХСК (до 1,9 раз); по марганцю (у 1,5 раз).

Всього на українській частині Дунаю у IV кварталі 2016 року було зафіксовано  27    випадків   перевищення     нормативів    якості     води       за

СанПіН 4630-88 (у ІV кварталі минулого року – 19).  Майже у всіх пробах зросло значення ХСК, БСК, фосфору та марганцю.

Середнє значення мінералізації води на українській частині ріки у звітному  періоді  становить  375  мг/дм3,  у  IV  кварталі  2015  року –

366 мг/дм3.

Екологічна оцінка якості води в р. Дунай (згідно з Методикою екологічної оцінки якості поверхневих вод) за критерієм мінералізації дозволяє класифікувати воду в р. Дунай як «прісну», «гіпогалинну» (перша категорія  якості), за ступенем чистоти – як «чиста» - «досить чиста» (друга - третя категорії якості).

Транскордонні пункти спостереження 

р. Киргиж-Китай

Проба  води з р. Киргиж-Китай на кордоні з Молдовою (49 км від гірла,  с. М. Ярославець) була відібрана  8.11.2016 р. Під час відбору вода в річці мала світло-сірий колір з опалесценцією та дуже неприємний запах.

За даними лабораторії вода сильно забруднена органічними речовинами, марганцем, сполуками фосфору та азоту, фенолами, нафтопродуктами. Вміст розчиненого кисню у воді впав до нуля. Кольоровість води – 40 град.

Результати вимірювань та перевищення нормативів якості води у відібраній пробі приведені в таблиці:

Показник

якості води

Результат вимірювання,

мг/дм3

 

Перевищення допустимої величини

за  СанПіН 4630-88, рази

Розчинений кисень

0,0

 

ХСК

147,0

9,8

БСК20

40

13,3

Марганець

2,24

22,4

Фосфати

8,04

2,3

Феноли

0,011

11

Нафтопродукти

0,650

2,2

Сухий залишок

3670

3,7

Сульфати

1412

2,8

Жорсткість

33,2

4,7

Це свідчить про те, що зі сторони Молдови продовжується скид забруднених стічних вод в річку Киргиж-Китай.

Значне порушення нормативів якості води спостерігається у кожній відібраній у цьому пункті пробі за всі роки спостережень.

Загальна мінералізація води склала 4098 мг/дм3 (17.11.2015 року -  3919 мг/дм3). 

                                                                      р. Ялпуг

 

У пробі води, відібраній з річки 5.10.2016 р. на кордоні з Молдовою, виявлені  такі порушення нормативів якості води:

Показник

якості води

Результат вимірювання,

мг/дм3

Перевищення допустимої величини

за  СанПіН 4630-88, рази

Сухий залишок

5553

5,6

Сульфати

2020

4

Хлориди

1108

3,2

Жорсткість

29,8

4,3

БСК20

38,5

12,8

ХСК

135,4

9

Феноли

0,004

4

Залізо

0,515

1,7

Марганець

0,940

9,4

Загальна мінералізація води у жовтні 2016 р. склала 5249 мг/дм3, що на 1145 мг/дм3 (20%)  більше, ніж минулому році (20.10.2015 р. -  4104 мг/дм3). Також  зросли значення показників фосфору,  заліза, марганцю, кольоровість, завислі речовини.

оз. Ялпуг

У IV кварталі  у пункті спостереження с. Оксамитне, питний водозабір м. Болград було відібрано 3 проби води та зафіксовані такі випадки перевищення нормативів якості: по БСК20 за СанПіН 4630-88 (до 4 раз); по ХСК (до 5,3 раз); по фенолам (до 1,7 раз).

Максимальні величини ХСК (80,4 мг/дм3) та БСК20 (12,0 мг/дм3) були зафіксовані у пробі води відібраній 5.10.2016 р.

У порівнянні з відповідним періодом минулого року якість води в озері у пункті спостереження Болградський питний в/з  (с. Оксамитне) по середніх значеннях  погіршилась  по показниках азоту, кольоровості, завислим речовинам.

Середнє  значення   мінералізації   води   у   звітному   періоді   становить 1007 мг/дм3 (у IV кв. 2015 р. – 995 мг/дм3 ).

За критерієм мінералізації вода в озері у IV кварталі 2016 р. може бути віднесена до класу «прісних», «олігогалинних вод»; категорія якості води за ступенем її чистоти – «чисті» – «досить чисті»  (друга - третя категорії якості).

У звітному періоді у пункті спостереження оз. Кугурлуй, с. Н. Некрасівка була відібрана одна проба води 5.10.16 р. та зафіксовано перевищення допустимих величин: по БСК20 (у 2,8 раз); по ХСК (у 3,7 раз); по фенолам (у 2,3 рази).

У порівнянні з IV кварталом 2015 р. в озері Кугурлуй зросла кольоровість, збільшились  значення нітритів, азоту амонійного, сполук фосфору, фенолів, марганцю, заліза, БСК. Мінералізація води 5.10.2016 р. становить 830 мг/дм3 (24.11.2015 р.  – 912 мг/дм3 ).

За критерієм мінералізації вода в озері Кугурлуй у IV кварталі 2016 р. може бути віднесена до класу «прісних», «олігогалинних вод»; категорія якості води за ступенем її чистоти – «слабко забруднені»   (4 категорії якості).

оз. Кагул

У IV кварталі 2016 р. з оз. Кагул у пункті спостереження  ГНС Нагірне були відібрані 3 проби води та зафіксовані такі випадки перевищення нормативів якості (за СанПіН 4630-88): по ХСК (до 4 раз); по фенолам (до 4 раз); по  БСК20 (до 6,6 раз).

У пробі води, відібраній 13.12.16 р. БСК20 становить 20,0 мг/дм3.

Середнє значення мінералізації води у звітному періоді становить 560,9 мг/дм3 (у IV кварталі 2015 року  - 515,7 мг/дм3). У порівнянні з IV кварталом 2015 р. в озері зменшилась кількість сполук азоту, перманганатна окіслюваність, зросло значення заліза та марганцю.

За критерієм мінералізації вода в Кагулі  відноситься до «прісних», «олігогалинних»  вод;  категорія  якості  води  за  ступенем  її  чистоти  –  «досить чисті» (3).

оз. Катлабух

У  IV кв. 2016 р. з оз. Катлабух у пункті спостереження  НС-2 Суворовської ЗС  були  відібрані 2 проби води.

Середнє за квартал значення мінералізації води у цьому пункті спостереження, у порівнянні з цим періодом минулого року, не змінилось і склало 2135 мг/дм3 (у IV кв. 2015 р. - 2126 мг/дм3). Мінералізація води в озері стабільно перевищує гігієнічні вимоги (за СанПіН 4630-88) у 2 рази, вміст сульфатів  - у 1,5 раз, хлоридів – у 1,2 рази, жорсткість перевищує у 2 рази.

Збереглися високі значення величин ХСК, БСК, фенолів.  Середня  за квартал величина ХСК склала 134 мг/дм3 (перевищення допустимої величини у 8,9 раз), середня  за квартал величина БСК20 – 13,5 мг/дм3 (перевищення

допустимої величини у 4,5 рази),  середнє значення фенолів перевищує ГДК у 4 рази. Зросли значення марганцю, азоту амонійного, фосфатів. Зменшились показники заліза, нітратів, нітритів, фенолів.

За рівнем мінералізації вода в озері Катлабух належить до класу «солонуватих»,«β-мезогалинних» вод. Клас якості вод за ступенем її чистоти: «чисті» (2), категорія якості вод за ступенем її чистоти: «досить чисті» (3).

оз. Китай

У ІV кв. 2016 р. з озера були відібрані 2 проби води  у пункті спостереження Червоноярська  ГНС .

Середня    величина    мінералізації   води    склала  5180 мг/дм3,   що  на 319 мг/дм3 (6 %)  вище значення   мінералізації   у   IV  кварталі  2015 р.

(4861 мг/дм3). По сухому залишку вода в озері у цьому пункті контролю стабільно перевищує гігієнічні вимоги (за СанПіН 4630-88) у 5 раз, вміст сульфатів та жорсткості - у 4,7 рази, хлоридів – у 2,5 раз. В озері зберігаються високі значення БСК (перевищення нормативу якості за СанПіН 4630-88 до 13 раз), фенолів (перевищення у 12 раз); значення ХСК перевищує гігієнічні вимоги у  12 раз. Протягом IV кварталу спостерігалось зростання марганцю до 0,160 мг/дм3. Зросли також кольоровість, значення  фосфору, заліза,  сполук азоту.

За  критерієм  мінералізації  вода  в  озері Китай відноситься  до  класу «солонуваті води -  ІІ», категорія якості вод - «α-мезогалинні».  За ступенем чистоти - до категорії «помірно забруднені» - «брудні». 

Малі річки

У IV кварталі 2016 р. були відібрані проби з річок Ялпуг, Карасулак, Великий Катлабух, Ташбунар, Єніка, Аліяга та Киргиж-Китай (2 створи).

Річка Малий Катлабух у IV кв. 2016 р.  пересихала.

р. Карасулак 

У пробі води, відібраній з річки  5.10.2016 р.,  мінералізація води зросла  на 1187 мг/дм3 (27 %) та становить 4327 мг/дм3 (20.10.2015 р. -  3140 мг/дм3).

Вміст розчиненого кисню в пробі був нижче допустимої величини – 3,0 мг/дм3.

Перевищення допустимих величин за СанПіН 4630-88 зафіксовано по таких показниках: ХСК (106 мг/дм3) - у 7 раз; феноли (0,004 мг/дм3) – у 4 рази; БСК20 (21,0 мг/дм3) – у 7 раз; марганець (2,8 мг/дм3) – 28 раз; по показниках сольового складу - від 2 раз (хлориди) до 4 - 5 раз (сульфати, жорсткість). Вміст  марганцю зростав протягом всього 2016 р. від 0,27 мг/дм3 (9.02.16 р.) до 2,80 мг/дм3 (5.10.16 р.), а у порівнянні з жовтнем 2015 р. – збільшився у 93 рази (20.10.15 р. – 0,03 мг/дм3).

У порівнянні з жовтнем 2015 р. в річці збільшились також кольоровість, вміст заліза у 4 рази, азот амонійний у 3,7 рази, сполуки фосфору, кремній. Зменшились значення нітратів та нітритів.

р. Єніка

Мінералізація води в пробі, відібраній з річки 18.10.2016 р., у порівнянні з жовтнем 2015 р., зменшилась  на 2394 мг/дм3 та складає  4789 мг/дм3 (27.10.2015 – 7183 мг/дм3).

Перевищення допустимих величин за СанПіН 4630-88 зафіксовано по таких показниках: ХСК (149 мг/дм3) - у 10 раз;  феноли (0,002 мг/дм3) – у 2 рази; БСК20 (10,0 мг/дм3) – у 3,3 рази; марганець (0,20 мг/дм3) –  у 2 рази; по показниках сольового складу - від 2,6 раз (хлориди) до 4,7 раз (сухий залишок). У порівнянні з жовтнем 2015 р. в річці зросло значення марганцю в 5 разів, зменшилась перманганатна окіслюваності,  вміст заліза, хрому, фенолів, сполук азоту та фосфору.

р.   В. Катлабух 

У пробі води, відібраній з річки   08.11.2016 р.,  мінералізація води зросла  на 2075 мг/дм3 (27 %) та становить 7520 мг/дм3 (17.11.2015р. -  5446 мг/дм3).

Перевищення допустимих величин за СанПіН 4630-88 зафіксовано по таких показниках: ХСК (135 мг/дм3) - у 9 раз; феноли (0,0017 мг/дм3) – у 1,7 рази; БСК20 (8,5 мг/дм3) – у 2,8 рази; марганець (0,12 мг/дм3) – 1,2 рази; по показниках сольового складу - від 3,2 рази (хлориди) до 7 - 8 раз (сухий залишок, сульфати, жорсткість). Вміст розчиненого кисню у пробі нижче допустимої величини – 3,6 мг/дм3. У порівнянні з цим періодом минулого року в пробі збільшився вміст марганцю у 3 рази, нітритів у 6 раз, нітратів, сполук фосфору.

р. Ташбунар

У пробі, відібраній з річки 8.11.16 р., мінералізації води зберігається стало високою і  дорівнює 5429 мг/дм3,  що вище ніж у листопаді минулого року на 16 % (4555 мг/дм3 – 17.11.15 р.).

Значення ХСК – 107,8 мг/дм3 (перевищує допустиму  величину у 7,2 рази), фенолів – 0,0024 мг/дм3 (перевищує допустиму величину у 2,4 рази). У

порівнянні з цим періодом минулого року в пробі збільшились кольоровість, хром загальний, вміст марганцю у 3 рази, нітратів у 23 рази.

р.  Аліяга 

Мінералізація води в пробі, відібраній з річки 8.11.2016 р., зберігається стало високою та складає 8267 мг/дм3. У IV кварталі 2015 р. річка пересихала.

В річці також високими зберігаються  значення ХСК – 231 мг/дм3 (перевищення допустимої величини у 15 раз),  фенолів – 0,0025 мг/дм3 (перевищення у 2,5 раз). Вміст розчиненого кисню у пробі нижче допустимої величини – 3,4 мг/дм3.

р.   Киргиж-Китай

У пробі води, відібраній з річки Киргиж-Китай 8.11.2016 р. у другому пункті спостереження (4,2 км від гирла), мінералізація води зберігається стало високою та становить 7547 мг/дм3. У IV кварталі 2015 р. річка у цьому пункті спостережень пересихала.

Величина ХСК – 200 мг/дм3 (перевищення допустимої величини у 13 раз), марганцю – 0,12 мг/дм3 (перевищення допустимої величини у 1,2 раз), БСК20 - 8,2 мг/дм3 (перевищення допустимої величини у 2,7 рази).

 

Зав. лабораторією моніторингу вод        М.В. Комерзан

 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Аналіз стану поверхневих вод в зоні діяльності Дунайського БУВР у ІІІ кварталі 2016 року 

У IІІ кварталі 2016 року відповідно до Програми моніторингу поверхневих вод (наказ Держводагентства № 90 від 31.08.2015 р.) лабораторія здійснювала спостереження у 16 контрольних створах на таких водних об’єктах: р. Дунай (4 створи), придунайські озера Ялпуг-Кугурлуй (2 створи), Кагул, Катлабух (2 створи),  Китай (2 створи),  малі річки Киргиж-Китай (49 км, с. М. Ярославець), Ялпуг, Карасулак, Великий Катлабух, Єніка.

Річки Ташбунар, Малий Катлабух, Аліяга  та Киргиж-Китай (а/д міст, 4,2 км від гирла по руслу)  пересохли.

Було відібрано 30 проб поверхневих вод, виконано 960 вимірювань показників якості води.

р. Дунай

Протягом III кварталу 2016 року рівні води в р. Дунай спостерігались значно вищими, ніж у цей період минулого року. Так, середній рівень води по в/п Рені у  вересні цього року становив  1,61 м БС, у вересні минулого року – 0,78 м БС.

На українській частині нижнього Дунаю було відібрано 10 проб води.

У транскордонному пункті спостереження  м. Рені (на кордоні з Румунією) у відібраних протягом кварталу 3 пробах спостерігались  7 випадків перевищення нормативів якості води за СанПіН 4630-88: 1 випадок перевищення по фенолам (до 2 раз),  3 випадки перевищення по БСК20 (до 1,6 раз), 3 випадки перевищення по ХСК (до 1,4 раз).

На питному в/з м. Ізмаїл у звітному періоді зафіксовано 6 випадків перевищення допустимих величин: 1 випадок перевищення по фенолам (у 2,4 раз),  3 випадки по БСК20 (до 2,4 раз),   2 випадки по ХСК (до 1,3 раз);

На питному в/з м. Кілія була відібрана одна проба води 16.08.16 та зафіксовано 4 перевищення допустимих величин: по БСК (у 1,7 раз), по ХСК (у 1,3 раз), по марганцю ( у 1,1 раз), по фенолам (у 1,7 раз).

На питному в/з  м. Вилкове  у звітному періоді спостерігались 6 випадків перевищення нормативів якості води: 2 випадки по БСК20 (до 1,8 раз), 1 випадок перевищення по фенолам (у 2 рази),  2 випадки по ХСК (до 1,5 раз), 1 випадок по марганцю (у 1,3 раз).

Всього на українській частині Дунаю у IІІ кварталі 2016 року було зафіксовано 23 випадки перевищення нормативів якості води за СанПіН 4630-88 (у III кварталі минулого року – 11).  Майже у всіх пробах зросло значення ХСК, БСК, перманганатної окіслюванності, фосфору, марганцю та кремнію.

Мінералізація води на українській частині Дунаю у звітному періоді у порівняні з цим  же періодом минулого року не змінилась, та становить  300 мг/дм3.

Екологічна оцінка якості води в р. Дунай (згідно з Методикою екологічної оцінки якості поверхневих вод) за критерієм мінералізації дозволяє класифікувати воду в р. Дунай як «прісну», «гіпогалинну» (перша категорія  якості), за ступенем чистоти – як «чиста» - «досить чиста» (друга - третя категорії якості).

р. Киргиж-Китай

У пробі  води,  відібраній з річки 19 серпня 2016 р. у с. М. Ярославець  на кордоні з Молдовою, перевищення нормативів якості води за СанПіН 4630-88 було зафіксовано по таких показниках:   

Показник  якості води

Перевищення допустимої величини

за  СанПіН 4630-88

Сухий залишок

4,3 раз

Сульфати

2

БСК5

6,2

ХСК

9,3

Феноли

4

Фосфати

1,1

Марганець

6

Залізо

1,4

Сульфати

4

Жорсткість

4,7

Загальна мінералізація води склала 4284 мг/дм3 (у 08.09.2015 року -   2992 мг/дм3).

р. Ялпуг 

У пробі води, відібраній з річки 12.07.2016 р. на кордоні з Молдовою, виявлені  такі порушення нормативів якості води:

Показник  якості води

Перевищення допустимої величини

за  СанПіН 4630-88

Сухий залишок

4,9 раз

Сульфати

3,7

Хлориди

2,4

Жорсткість

3,7

БСК20

4,2

ХСК

9,3

Феноли

5

Кольоровість

3

Вміст розчиненого кисню у відібраній пробі становив 3,4 мг/дм3. Загальна мінералізація води 12.07.2016 р. склала 4938 мг/дм3 ( 4.08.2015 року -  5719 мг/дм3).

оз. Ялпуг  

У звітному періоді у пункті спостереження с. Оксамитне, питний водозабір  м. Болград було відібрано 3 проби води та зафіксовані такі випадки перевищення нормативів якості: 3 випадки перевищення по БСК20 за СанПіН 4630-88 (до 4,8 раз), 3 випадки по ХСК (до 5,4 раз), 3 випадки по фенолам (до 3,6 раз), 3 випадки по водневому показнику.

У порівнянні з відповідним періодом минулого року якість води в озері у пункті спостереження Болградський питний в/з  (с. Оксамитне) по більшості показників суттєво не змінилась.

Середнє значення мінералізації води у звітному періоді дещо  зменшилось і становило 989 мг/дм 3 (у IІІ кв. 2015 – 1080 мг/дм3 ).

За критерієм мінералізації вода в озері у ІІІ кварталі 2016 р. може бути віднесена до класу «прісних», «олігогалинних вод»; категорія якості води за ступенем її чистоти – «чисті» – «досить чисті»  (друга - третя категорії якості).

У звітному періоді у пункті спостереження оз. Кугурлуй, с. Н. Некрасівка була відібрана одна проба води 2.08.16 р. та зафіксовано перевищення допустимих величин: по БСК (у 4,8 раз),  по ХСК (у 3,9 раз), по фенолам (у 6 раз).

У порівнянні з ІІІ кварталом 2015 р. в озері Кугурлуй зросла кольоровість, збільшились  значення нітритів, сполук фосфору, фенолів, БСК. Мінералізація суттєво не змінилась і становить 840 мг/дм3 (4.08. 2015 – 873 мг/дм3).

оз. Кагул

У ІІІ кварталі 2016 р. з оз. Кагул у пункті спостереження  ГНС Нагірне були відібрані 3 проби води.

Гідрохімічний стан води в озері у звітному періоді у порівнянні з IІІ кв. 2015 р. дещо покращав – зменшились показники перманганатної окіслюваності, вміст завислих речовин, сполук азоту та фосфору, заліза.   Дещо знизились, але перевищують допустимі     величини, показники ХСК, БСК, фенолів. У ІІІ кв. 2016 зафіксовані такі випадки перевищення нормативів якості: 3  випадки  перевищення    допустимих     величин      по     БСК20 за СанПіН 4630-88 (до 3,7 раз), 3 випадки по ХСК (до 4,1 раз), 3 випадки по фенолам (до 5 раз).

Середнє значення мінералізації води у звітному періоді зросло на 20% та склало 569 мг/дм3 (у IIІ кварталі 2015 року  - 469 мг/дм3).

За критерієм мінералізації вода в Кагулі  відноситься до «прісних», «олігогалинних»  вод;  категорія  якості  води  за  ступенем  її  чистоти  –  «досить чисті» (3).

оз. Катлабух

У ІІІ кв. 2016 р. з оз. Катлабух у пункті спостереження  НС-2 Суворовської ЗС  були  відібрані 3 проби води.

Середнє за квартал значення мінералізації води у цьому пункті спостереження дещо зросло і склало 2111 мг/дм3, що на 164 мг/дм3 (8,4 %) вище, ніж у IIІ кварталі минулого року.  Мінералізація води в озері стабільно перевищує гігієнічні вимоги (за СанПіН 4630-88) приблизно у 2 рази, вміст сульфатів  - у 1,5 раз, хлоридів – у 1,3 рази, жорсткість перевищує у 2 рази.

Збереглися високі значення величин ХСК, БСК, фенолів.  Середня  за квартал величина ХСК склала 98 мг/дм3 (перевищення допустимої величини у 6,5 рази), середня  за квартал величина БСК - 19,8 мг/дм3 (перевищення допустимої величини у 6,6 рази). В серпні - вересні  спостерігалось «цвітіння» води.

У звітному періоді у пункті спостереження ГНС Кірова була відібрана одна проба води (19.07.16 р.).  Мінералізація на цей час складала 2105 мг/дм3, що   на   14%   вище,  ніж  у   цей    період   минулого    року   (4.08.2015 р.  – 1823 мг/дм3). У пробі були  зафіксовані перевищення допустимих величин: по БСК (у 11 раз),  по ХСК (у 6,7 раз), по фенолам (у 8 раз).

У порівнянні з ІІІ кварталом 2015 р. в озері у пункті спостереження ГНС Кірова збільшились  значення сполук фосфору та заліза.

За рівнем мінералізації вода в озері Катлабух належить до класу «солонуватих»,  «β-мезогалинних» вод, за ступенем її чистоти  - до   3 - 4 категорії якості - «забруднені» - «слабко забруднені».

оз. Китай

У ІІІ кв. 2016 р. з озера були відібрані 4 проби води: три проби  у пункті спостереження Червоноярська  ГНС та  одна проба  у пункті спостереження Василівська ЗС.

Середня величина мінералізації води у пункті контролю Червоноярська ГНС склала  5006 мг/дм3, що на 412 мг/дм3 (9 %) вище значення мінералізації у ІІІ кварталі 2015 р. (4593 мг/дм3). Мінералізація води в озері у цьому пункті контролю стабільно перевищує гігієнічні вимоги (за СанПіН 4630-88) майже у 5 раз, вміст сульфатів  - у 4 рази, хлоридів – у 2,5 раз, жорсткість – у 4,5 рази. В озері зберігаються високі значення БСК (перевищення нормативу якості за СанПіН 4630-88 від 9 до 11 раз), фенолів (перевищення у 5 - 7 раз); значення ХСК змінювалось від 117 мг/дм3 до 185 мг/дм3, що перевищує гігієнічні вимоги у 8 - 12 раз. Протягом ІІІ кварталу спостерігалось зростання марганцю до 0,24 мг/дм3. Зросли також значення сполук  фосфору, заліза.

У пункті спостереження Василівська ЗС була відібрана одна проба води 19.07.2016 р.  та зафіксовано перевищення допустимих величин: по БСК (у 8 раз), по ХСК (у 9 раз), по фенолам (у 5 раз).

По показниках сольового складу гігієнічні вимоги (за СанПіН 4630-88) перевищені від 1,7 раз (хлориди) до 3 раз (сухий залишок, сульфати).

У порівнянні з ІІІ кварталом 2015 р. в озері у пункті спостереження Василівська ЗС збільшились  значення сполук фосфору, заліза, кремнію, БСК.    Мінералізація   води    зросла   на   484 мг/дм3 (15 %)   і   становить 3420 мг/дм3 ( 14.07. 2015 – 2936 мг/дм3 ).

За  критерієм  мінералізації  вода  в  озері Китай відноситься  до  класу «солонуватих», β-мезогалинних вод, за ступенем чистоти - до категорії «помірно забруднені» (5).

Малі річки

У ІІІ кварталі 2016 р. були відібрані проби з річок Ялпуг, Карасулак, Великий Катлабух, Єніка та Киргиж-Китай (49 км, с. М. Ярославець).

Річки Ташбунар, Малий Катлабух, Аліяга  та Киргиж-Китай (а/д міст, 4,2 км від гирла по руслу) у ІІІ кв. 2016 р.  пересихали.

р. Карасулак 

У пробі води, відібраній з річки  12.07.2016 р.,  мінералізація води зросла  та становить 5356 мг/дм3 (14.07.2015р. -  1823 мг/дм3).

Перевищення допустимих величин за СанПіН 4630-88 зафіксовано по таких показниках: водневий показник (9,1 од. рН) – 1,1 раз, ХСК (138 мг/дм3) - у 9 раз, феноли (0,004 мг/дм3) – у 4 рази, БСК20 (56,0 мг/дм3) – у 19 раз, марганець (1,24 мг/дм3) – 12 раз, залізо (0,384 мг/дм3 ) – 1,3 рази, по показниках сольового складу - від 2,9 раз (хлориди) до 5 раз (сульфати, жорсткість).

У порівнянні з липнем минулого року в пробі збільшився вміст  марганцю у 18 раз, заліза у 3 рази, ХСК, кремнію. Зменшився вміст  сполук азоту та фосфору .

р. Єніка

Мінералізація води в пробі, відібраній з річки 19.07.2016 р., збільшилась   та складає  8175 мг/дм3 (4.08.2015 – 7455 мг/дм3).

Перевищення допустимих величин за СанПіН 4630-88 зафіксовано по таких показниках: ХСК (225 мг/дм3) - у 15 раз, феноли (0,007 мг/дм3) – у 7 раз, БСК20 (54,0 мг/дм3) – у 18 раз, марганець (0,28 мг/дм3) – 2,8 раз, залізо (0,315 мг/дм3 ) – 1,1 рази, по показниках сольового складу - від 4,4 раз (хлориди) до 8 раз (сухий залишок). У порівнянні з ІІІ кв. 2015 р. в річці знизився вміст сполук азоту.

р. В. Катлабух

У пробі води, відібраній з річки  16.08. 2016 р.,  мінералізація склала 5492 мг/дм3 (у ІІІ кв. 2015 року річка пересихала).

Перевищення допустимих величин за СанПіН 4630-88 зафіксовано по таких показниках: ХСК (110 мг/дм3) - у 7 раз, феноли (0,004 мг/дм3) – у 4 рази, БСК20 (12,4 мг/дм3) – у 4 рази, марганець (0,14 мг/дм3) – 1,4 раз, по показниках сольового складу - від 2,4 раз (хлориди) до 5 раз (сухий залишок, сульфати, жорсткість).

 

Зав. лабораторією моніторингу вод М.В. Комерзан

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

Аналіз стану поверхневих вод в зоні діяльності Дунайського БУВР у ІІ кварталі 2016 року 

У IІ кварталі 2016 року відповідно до Програми моніторингу поверхневих вод (наказ Держводагентства № 90 від 31.08.2015 р.) лабораторія здійснювала спостереження у 20 контрольних створах на таких водних об’єктах: р. Дунай (4 створи), придунайські озера Ялпуг-Кугурлуй (2 створи), Кагул, Катлабух (2 створи),  Китай (2 створи),  малі річки Киргиж-Китай (2 створи), Аліяга, Ялпуг, Карасулак, Ташбунар, Великий та Малий Катлабух, Єніка.

Було відібрано 34 проби поверхневих вод, виконано 1088 вимірювань показників якості води.

р. Дунай

У II кварталі 2016 року середні рівні та витрати води в Дунаї (по в/п Рені) були  дещо  нижчі,  ніж  у  II  кварталі  минулого  року  і  складали   3,17 мБс та 8110 м3/сек відповідно.

На українській частині нижнього Дунаю було відібрано 10 проб води.

У транскордонному пункті спостереження м. Рені у відібраних протягом кварталу 3 пробах спостерігались  8 випадків перевищення нормативів якості води за СанПіН 4630-88: 2 випадки перевищення по фенолам (до 2 раз); 3 випадки перевищення по БСК20 (до 2,2 раз); 3 випадки перевищення по ХСК;

На питних  в/з м. Ізмаїл та  м. Вилкове проби води відбирались щомісячно. На питному в/з м. Ізмаїл у звітному періоді зафіксовано 7 випадків перевищення допустимих величин: 3 випадки перевищення по фенолам (до 1,6 раз); 1 випадок по БСК20 (у 2 рази); 2 випадки по ХСК (до 1,2 раз); 1 випадок по марганцю  (в 1,2 рази – 23 травня)

У травні та червні спостерігались високі значення завислих речовин ( до 330 мг/дм3).

Чотири випадки перевищення нормативів якості води спостерігались на питному в/з  м. Вилкове  у звітному періоді: 3 випадки перевищення по фенолам (до 2 раз); 1 випадок по ХСК (в 1,3 раз).

На питному в/з м. Кілія була відібрана одна проба води 21.04.16 та зафіксовано перевищення допустимих величин: по БСК (у 1,1 раз); по ХСК (у 1,5 раз).

Всього на українській частині Дунаю у IІ кварталі 2016 року було зафіксовано 21 випадок перевищення нормативів якості води за СанПіН 4630-88. Майже у всіх пробах зросло значення показників фосфору та азоту.    По більшості інших показників якість води суттєво не змінилась.

У IІ кварталі минулого року було зафіксовано 8 випадків перевищення допустимих величин по показниках  ХСК,  БСК, феноли.

Мінералізація води на українській частині Дунаю у звітному періоді у порівняні з цим  же періодом минулого року не змінилась, та становить     350 мг/дм3.

Екологічна оцінка якості води в р. Дунай (згідно з Методикою екологічної оцінки якості поверхневих вод) за критерієм мінералізації дозволяє класифікувати воду в р. Дунай як «прісну», «гіпогалинну» (перша категорія  якості), за ступенем чистоти – як «чиста» - «досить чиста» (друга - третя категорії якості).

оз. Ялпуг  

У березні-квітні цього року оз. Ялпуг було наповнено дунайською водою до відмітки 2,88 м БС (при НПУ  2,8 м БС).

У звітному періоді у пункті спостереження с. Оксамитне, питний водозабір м. Болград було відібрано 3 проби води та зафіксовані такі випадки перевищення нормативів якості: 3 випадки перевищення по БСК20 за СанПіН 4630-88 (до 3,2 раз); 3 випадки по ХСК (до 4 раз); 3 випадки по фенолам (до 3 раз); також у всіх пробах зафіксовані незначні перевищення по сухому залишку та жорсткості.

Максимальна величина ХСК (60,5 мг/дм3) була зафіксована у пробі, відібраній 7.06.2016 р., максимальна величина БСК20 (9,6 мг/дм3 ) - 23.05.2016 р.

У порівнянні з відповідним періодом минулого року якість води в озері у пункті спостереження Болградський питний в/з  (с. Оксамитне) по більшості показників суттєво не змінилась.

Середнє значення мінералізації води у звітному періоді дещо  зменшилось і становило 1048 мг/дм 3 ( у IІ кв. 2015 – 1103 мг/дм3 ).

За критерієм мінералізації вода в озері може бути віднесена до класу «солонуватих», «b-мезогалинних вод»; категорія якості води за ступенем її чистоти – «чисті» – «досить чисті»  (друга - третя категорії якості).

У звітному періоді у пункті спостереження оз. Кугурлуй, с. Н. Некрасівка була відібрана одна проба води 23.05.16 р. та зафіксовано перевищення допустимих величин:  по БСК (у 1,6 раз); по ХСК (у 3,3 раз); по фенолам (у 2,4 раз).

У порівнянні з ІІ кварталом 2015 р. в озері Кугурлуй зросла кольоровість, збільшились  значення нітритів, сполук фосфору, фенолів, БСК, ХСК. Мінералізація суттєво не змінилась і становить  865 мг/дм3 (9.06. 2015 – 834 мг/дм3 ).

оз. Кагул

У звітному періоді озеро-водосховище було наповнено до максимальної відмітки 3,60 м БС (НПУ - 3,5 м БС).

У ІІ кварталі 2016 р. з оз. Кагул у пункті спостереження  ГНС Нагірне були відібрані 3 проби води.

Гідрохімічний стан води в озері у звітному періоді у порівнянні з IІ кв. 2015 р. дещо покращав - зменшились кольоровість, вміст завислих речовин, сполук фосфору, заліза, марганцю.  Але збереглися високі значення величин ХСК, БСК, фенолів: 3  випадки  перевищення    допустимих     величин      по     БСК20 за СанПіН 4630-88 (до 3,7 раз); 3 випадки по ХСК (до 4,5 раз); 3 випадки по фенолам (до 5,2 раз).

Середнє значення мінералізації води у звітному періоді  склало 501 мг/дм(у  II кварталі 2015 року  - 445 мг/дм3).

За критерієм мінералізації вода в Кагулі  відноситься до «прісних», «гіпогалинних»  вод;  категорія  якості  води  за  ступенем  її  чистоти  –  «досить чисті» (3).

оз. Катлабух

Максимальна відмітка рівня води в озері-водосховищі у звітному періоді досягла 1,76 м БС (при НПУ 1,7 м БС).

У ІІ кв. 2016 р. з оз. Катлабух у пункті спостереження  НС-2 Суворовської ЗС  були  відібрані 3 проби води.

Середнє за квартал значення мінералізації води у цьому пункті спостереження дещо зросло і склало 2027 мг/дм3, що на 152 мг/дм3 (7,5 %) вище, ніж у II кварталі минулого року. Мінералізація води в озері стабільно перевищує гігієнічні вимоги (за СанПіН 4630-88) приблизно у 2 рази, вміст сульфатів  - у 1,5 раз, хлоридів – у 1,3 раз, жорсткість перевищує у 2 рази.

Також  зросли середні за квартал величини кольоровості, вмісту фосфатів, заліза, кремнію. Збереглися високі значення величин ХСК, БСК.  Середня  за квартал величина ХСК склала 88 мг/дм3 (перевищення допустимої величини майже у 6 раз).

У звітному періоді у пункті спостереження ГНС Кірова була відібрана одна проба води 31.05.16 р. та зафіксовано перевищення допустимих величин: по БСК (у 3,2 раз); по ХСК (у 4,9 раз); по фенолам (у 3 рази).

По показниках сольового складу гігієнічні вимоги (за СанПіН 4630-88) перевищені від 1,1 раз (сульфати) до 1,6 раз (жорсткість).

У порівнянні з ІІ кварталом 2015 р. в озері у пункті спостереження ГНС Кірова зросла кольоровість, збільшились  значення сполук фосфору, заліза, кремнію, фенолів, БСК, ХСК, окислюванності перманганатної. Мінералізація  зменшилась на 117 мг/дм3 (7 %) і становить  1621 мг/дм3 (15.04. 2015 – 1738 мг/дм3 ).

За рівнем мінералізації вода в озері Катлабух належить до класу «солонуватих», «β-мезогалинних» вод, за ступенем її чистоти  - до   3 - 4 категорії якості - «досить чисті» - «слабко забруднені».

 оз. Китай

Під час сприятливих гідрологічних умов оз. Китай було наповнено до відмітки  1,24 м БС.

У ІІ кв. 2016 з озера були відібрані 4 проби води: три проби  у пункті спостереження Червоноярська  ГНС та  одна проба  у пункті спостереження Василівська ЗС.

Середня величина мінералізації води у пункті контролю Червоноярська ГНС склала 4267 мг/дм3, що на 625 мг/дм3 (14%) вище значення мінералізації у ІІ кварталі 2015 р. (3642 мг/дм3). Мінералізація води в озері у цьому пункті контролю стабільно перевищує гігієнічні вимоги (за СанПіН 4630-88) майже у 4 рази, вміст сульфатів  - у 4 рази, хлоридів – у 2 рази, жорсткість – у 4 рази. В озері зберігаються високі значення БСК (перевищення нормативу якості за СанПіН 4630-88 у 10 разів), фенолів (перевищення у 5-7 раз); значення ХСК змінювалось від 118 мг/дм3 до 173 мг/дм3, що перевищує гігієнічні вимоги у 8-11 раз. У квітні – травні спостерігалось зростання марганцю до 0,15 мг/дм3. Зросли також значення нітратів,    сполук  фосфору.

У пункті спостереження Василівська ЗС була відібрана одна проба води 19 квітня  та зафіксовано перевищення допустимих величин: по БСК (у 5,7 раз); по ХСК (у 8,6 раз); по фенолам (у 4 рази).

По показниках сольового складу гігієнічні вимоги (за СанПіН 4630-88) перевищені від 1,1 раз (хлориди) до 3 раз (сухий залишок, сульфати).

У порівнянні з ІІ кварталом 2015 р. в озері у пункті спостереження Василівська ЗС зросла кольоровість, збільшились  значення сполук фосфору, заліза, кремнію, фенолів, БСК, ХСК. Мінералізація води  зросла на 900 мг/дм3 (29 %) і становить 3088 мг/дм3 ( 15.04. 2015 – 2188 мг/дм3 ).

За  критерієм  мінералізації  вода  в  озері Китай відноситься  до  класу «солонуватих», β-мезогалинних вод, за ступенем чистоти - до категорії «помірно забруднені» (5).

Малі річки

р. Ялпуг

У пробі води, відібраній з р. Ялпуг у транскордонному пункті спостереження 23.05.2016 року, загальна мінералізація   склала 2780 мг/дм3, що у 1,9 рази нижче ніж у травні  минулого року (5175 мг/дм3 – 13.05.15).  Знизились значення показників сольового складу, азоту амонійного, сполук фосфору, марганцю, фенолів.

Перевищення допустимих величин за СанПіН 4630-88 було зафіксовано по таких показниках: БСК (у 1,6 раз); ХСК (у 7,4 раз); феноли (у 2,5 рази); марганець  (у 1,2 раз); сухий залишок (у 2,7 раз);  показники сольового складу (хлориди, сульфати, жорсткість) – від 1,1 до 2,3 раз.

У порівнянні з цим періодом минулого року зросли значення показників  нітратів, нітритів, БСК.

р. Киргиж-Китай

У пробі води, відібраній з річки 22.06.2016 р. у транскордонному пункті спостереження (49 км від гирла, с. Малоярославець-1 , виявлені  такі порушення нормативів якості води:

Показник  якості води

Перевищення допустимої величини

за  СанПіН 4630-88

Сухий залишок

4,1 раз

Сульфати

3,1

БСК5

3

ХСК

6,7

Марганець

14,4

Феноли

1,6

Фосфат-іон

1,5

Кремній

1,2

За результатами вимірювань: кольоровість води – 34 град, у пробі також збільшився вміст сполук фосфору, нітритів, хрому.

Загальна мінералізація  складає 4080 мг/дм3, що на 212 мг/дм3 (5%) вище, ніж у червні 2015 р. (3868 мг/дм3).

У пробі води, відібраній з річки Киргиж-Китай 31.05.2016 р. у другому пункті спостереження (4,2 км від гирла), мінералізація води становила 6927 мг/дм3, що на 1748 мг/дм3 вище, ніж у травні 2015 р. (5179 мг/дм3). Величина ХСК – 138 мг/дм3 (перевищення допустимої величини у 9 раз), марганцю – 0,1 мг/дм3, зросли значення сполук фосфору, азоту амонійного, фенолів.

р. Карасулак 

У пробі води, відібраній з річки 23.05.2016 р., мінералізація води становить 4504 мг/дм3 (13.05.2015 р. -  4952 мг/дм3).

Перевищення допустимих величин за СанПіН 4630-88 зафіксовано по таких показниках: ХСК (117 мг/дм3) - у 7,8 раз, феноли (0,003 мг/дм3) – у 3 рази, БСК20 (19,5 мг/дм3) – у 6,5 раз, марганець (0,47 мг/дм3) – 4,7 раз, сухий залишок (4928 мг/дм3) – у  4,9 раз, по показниках сольового складу від 2,2 до 4,3 раз.

У порівнянні з травнем минулого року в пробі збільшився вміст  марганцю у 4,7 раз, нітритів у 4,6 раз, нітратів,  азоту амонійного, величина  БСК .

р. Аліяга

Мінералізація води в пробі, відібраній з річки 31.05.2016 р., зберігається стабільно високою та складає 8200 мг/дм3 (15.04.15 р. – 8264 мг/дм3), також високими зберігаються  значення ХСК – 146 мг/дм3 (перевищення допустимої величини у 10 раз),  БСК – 7 мг/дм3 (перевищення у 2,3 рази),  фенолів – 0,005 мг/дм3 (перевищення у 5 раз). Вміст розчиненого кисню у пробі нижче допустимої величини – 3,6 мг/дм3. У порівнянні з цим періодом минулого року  спостерігається збільшення кольоровості, сполук фосфору, азоту амонійного, заліза.

р. Ташбунар

У пробі, відібраній з річки 19.04.16 р., мінералізації води зберігається стало високою і  дорівнює 5052 мг/дм3 (5179 мг/дм3 – 13.05.15 р.),  значення ХСК - 125 мг/дм3 (перевищення допустимої величини у 8 раз).  Вміст розчиненого кисню у пробі нижче допустимої величини – 2,3 мг/дм3. У порівнянні з цим періодом минулого року в пробі збільшився вміст нітритів, нітратів; дещо знизились значення заліза, азоту амонійного, марганцю.

р. В. Катлабух

У пробі води, відібраній з річки  19.04. 2016 р., загальна мінералізація у порівнянні з цим періодом минулого року зросла на 1147 мг/дм3 та складає 6802 мг/дм3 (у квітні 2015 року - 5655 мг/дм3);  величина ХСК зросла в 1,7 раз  і складає 214 мг/дм3 (перевищує допустиме значення  у 14 раз);  збільшився вміст марганцю у 10 раз і складає 0,520 мг/дм3 (перевищення ГДК  у 5,2 раз), також збільшились БСК, вміст азоту амонійного, сполук фосфору.

р. М.  Катлабух

Мінералізація  води в пробі, відібраній з річки 19.04.16 р., зросла у порівнянні з цим періодом минулого року та становить 8133 мг/дм3 (15.04.2015 р. - 6552 мг/дм3), також зросли значення сполук фосфору та азоту амонійного. Величина ХСК (186 мг/дм3)  перевищує допустиме значення  у  12 раз, вміст марганцю  (0,76 мг/дм3)  перевищує допустиме значення  у  7,6 раз. В пробі зафіксований низький рівень розчиненого кисню – 4,6 мг/дм3.

 р. Єніка

Мінералізація води в пробі, відібраній з річки 31.05.2016 р., зменшилась  у 1,8 раз та складає  4189 мг/дм3 (15.04.2015 – 7503 мг/дм3),  також знизився вміст сполук азоту, заліза. Стало високими зберігаються значення ХСК – 134,5 мг/дм3 (перевищення допустимої величини у 9 раз),  БСК – 6,5 мг/дм3 (перевищення у 2 рази),  марганцю – 0,180 мг/дм3 (перевищення у 1,8 рази),  фенолів – 0,003 мг/дм3 . У порівнянні з цим періодом минулого року зросли значення сполук фосфору  (у  3 рази)  та хрому.

 

 Зав. лабораторією моніторингу вод   М. Комерзан

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

 Аналіз стану поверхневих вод в зоні діяльності Дунайського БУВР у І кварталі 2016 року

 

У I кварталі 2016 року відповідно до Програми моніторингу поверхневих вод (наказ Держводагентства № 90 від 31.08.2015 р.) лабораторія здійснювала спостереження у 18 контрольних створах на таких водних об’єктах: р. Дунай (4 створи), придунайські озера Ялпуг-Кугурлуй (2 створи), Кагул, Катлабух,  Китай,  малі річки Киргиж-Китай (2 створи), Аліяга, Ялпуг, Карасулак, Ташбунар, Великий та Малий Катлабух, Єніка.

Було відібрано 30 проб поверхневих вод, виконано 960 вимірювань показників якості води.

р. Дунай

В січні-лютому 2016 р. рівні води в р. Дунай на українській ділянці були значно нижчі, ніж у перші місяці 2015 року. Проте в березні 2016 р. за рахунок зростання рівнів в р. Дунай (макс. рівень води по в/п Рені становив 4,71  м БС) було здійснено самопливне наповнення придунайських озер Ялпуг-Кугурлуй, Кагул, Катлабух (до НПР).

На українській частині нижнього Дунаю було відібрано 10 проб води.

У транскордонному пункті спостереження м. Рені (на кордоні з Румунією) у відібраних протягом кварталу пробах спостерігались  7 випадків перевищення нормативів якості води за СанПіН 4630-88: 3 випадки перевищення по фенолам (до 2 раз), 2 випадки перевищення по БСК20 (до 3,5 раз), 2 випадки перевищення по ХСК (до 1,3 раз);

Максимальні величини ХСК (19,4 мг/дм3 ) та БСК (10,6 мг/дм3) були зафіксовані у пробі, відібраній 12.01.2016 року.

На питних  в/з м. Ізмаїл та  м. Вилкове проби води відбирались щомісячно. На питному в/з м. Ізмаїл у звітному періоді зафіксовано 8 випадків перевищення допустимих величин: 3 випадки перевищення по фенолам (до 1,9 раз), 2 випадки по БСК (до 2,5 раз), 3 випадки по ХСК (до 1,5 раз).

Максимальна величина ХСК (22,0 мг/дм3 ) була зафіксована у пробі, відібраній 9.03.2016 р., максимальна величина БСК (7,4 мг/дм3 ) - 12.01.2016 р.

Шість випадків перевищення нормативів якості води спостерігали на питному в/з  м. Вилкове  у звітному періоді: 3 випадки перевищення по фенолам (до 2 раз),  3 випадки по ХСК (до 1,5 раз).

На питному в/з м. Кілія була відібрана одна проба води 21.01.16 та зафіксовано перевищення допустимих величин: по БСК (у 1,3 раз), по ХСК (у 1,2 раз), по фенолам (у 1,8 раз).

У звітному періоді майже у всіх відібраних з р. Дунай пробах величини ХСК, БСК, фенолів перевищували нормативні значення за СанПіН 4630-88.

Всього на українській частині Дунаю у I кварталі 2016 року було зафіксовано 24 випадки перевищення нормативів якості води за СанПіН 4630-88 по цих показниках.  По більшості інших показників якість води суттєво не змінилась.

У I кварталі минулого року було зафіксовано 15 випадків перевищення допустимих величин по показниках  ХСК,  БСК.

Мінералізація води на українській частині Дунаю у звітному періоді становила  370 мг/дм3, у I кварталі 2015 року – 399 мг/дм3.

Екологічна оцінка якості води в р. Дунай (згідно з Методикою екологічної оцінки якості поверхневих вод) за критерієм мінералізації дозволяє класифікувати воду в р. Дунай як «прісну», «гіпогалинну» (перша категорія  якості), за ступенем чистоти – як «чиста» - «досить чиста» (друга - третя категорії якості).

оз. Ялпуг  

У звітному періоді у пункті спостереження с. Оксамитне, питний водозабір    м. Болград, було відібрано 3 проби води та зафіксовано 9 випадків перевищення нормативів якості: 3 випадки перевищення по БСК20 за СанПіН 4630-88 (до 2,4 раз), 3 випадки по ХСК (до 4 раз), 3 випадки по фенолам (до 2 раз).

Максимальна величина ХСК (61,0 мг/дм3) була зафіксована у пробі, відібраній 9.03.2016 р., максимальна величина БСК (7,2 мг/дм3 ) - 12.01.2016 р. У звітному періоді дещо зменшились середні значення завислих речовин, нітратів, сполук фосфору.

У I кварталі 2015 року спостерігалось 10 випадків перевищення нормативів якості води по цих показниках.

Середнє значення мінералізації води у звітному періоді суттєво не змінилось і становило 989 мг/дм 3 ( у I кв. 2015 – 1013 мг/дм3 ).

За критерієм мінералізації вода в озері може бути віднесена до класу «прісних», «олігогалинних» вод; категорія якості води за ступенем її чистоти – «досить чисті» (3).

оз. Кагул

У 1 кварталі 2016 р. з оз. Кагул у пункті спостереження  ГНС Нагорне були відібрані 3 проби води.

Гідрохімічний стан води в озері у звітному періоді у порівнянні з I кв. 2015 р. дещо покращав - зменшились кольоровість, вміст завислих речовин, сполук фосфору, азоту амонійного, нітратів, заліза.  Але збереглися високі значення величин ХСК, БСК, фенолів:3 випадки перевищення допустимих величин по БСК20 за СанПіН 4630-88 (до 3,7 раз), 3 випадки по ХСК (до 4 раз), 3 випадки по фенолам (до 6 раз).

Середнє за квартал значення мінералізації води склало 534 мг/дм3. У I кварталі  минулого року  середнє  значення  мінералізації  води в озері становило 474 мг/дм3За критерієм мінералізації вода в Кагулі  відноситься до «прісних», «гіпогалинних»  вод;  категорія  якості  води  за  ступенем  її  чистоти  –  «досить чисті» (3).

оз. Катлабух

Станом на кінець березня озеро наповнено дунайською водою до НПР.

У 1 кв. 2016 р. з оз. Катлабух у пункті спостереження  НС-2 Суворовської ЗС були  відібрані 2 проби води.

Середня величина мінералізації води у звітному періоді дещо зросла і становила 2144 мг/дм3 (у 1 кв. 2015 р.  мінералізація  становила 1821 мг/дм3).

Мінералізація води в озері стабільно перевищує гігієнічні вимоги (за СанПіН 4630-88) приблизно у 2 рази, вміст сульфатів  - у 1,6 раз, хлоридів – у 1,3 раз, жорсткість перевищує у 2 рази. В озері на протязі всього кварталу  майже не змінилися  у порівнянні з  відповідним періодом минулого року високі значення ХСК (середнє значення - 98 мг/дм3, що перевищує нормативи якості у 6-7 разів). Вміст БСК перевищує нормативи якості  у 2,4 рази,   значення фенолів – у 4 рази. У порівнянні з  відповідним періодом минулого року зменшився вміст біогенних сполук азоту.

За рівнем мінералізації вода в озері належить до класу «солонуватих»,  «β-мезогалинних» вод, за ступенем її чистоти  - до   3 - 4 категорії якості - «досить чисті» - «слабко забруднені».

оз. Китай

На кінець березня 2016 року рівень води в озері-водосховищі становив 1,04 м БС (при НПР – 1,5 м БС).

У 1 кв. 2016 з озера були відібрані дві проби води  у пункті спостереження Червоноярська  ГНС.

Внаслідок низьких рівнів води гідрохімічний стан  озера погіршився. Середня величина мінералізації води у пункті контролю Червоноярська ГНС склала        4353 мг/дм3, що на 829 мг/дм3 вище значення мінералізації у 1 кв. 2015 р.          (3524 мг/дм3). Мінералізація води в озері стабільно перевищує гігієнічні вимоги (за СанПіН 4630-88) майже у 4 рази, вміст сульфатів  - у 4 рази, хлоридів – у 2,5 рази, жорсткість – у 4 рази. В озері зберігаються високі значення БСК (перевищення нормативу якості за СанПіН 4630-88 у 5 разів), фенолів (перевищення у 6-7 раз); значення ХСК змінювалось від 132 мг/дм3 до 166 мг/дм3, що перевищує гігієнічні вимоги у 9-11 раз. Зросла кольоровість, вміст марганцю, хрому.  Дещо зменшились значення біогенних сполук азоту та фосфору.

За  критерієм  мінералізації  вода  в  озері  відноситься  до  класу «солонуватих», β-мезогалинних вод, за ступенем чистоти - до категорії «помірно забруднені» (5).

Малі річки

р. Ялпуг

У пробі води, відібраній з р. Ялпуг у транскордонному пункті спостереження 12.01.2016 року, було зафіксовано перевищення допустимих величин за СанПіН 4630-88 по показниках:- БСК (у 4,3 рази), -ХСК (у 6,8 рази), фенолів (у 5,3 рази), сухий залишок (у 2,6 рази), хлориди, сульфати.

Загальна мінералізація води в пробі склала 2780 мг/дм3, що на 1040 мг/дм3 нижче ніж у минулому році ( 3820 мг/дм3 – 18.02.15).

р. Киргиж-Китай

Проба води з річки у транскордонному пункті спостереження (49 км від гирла, с. Малоярославець-1) була відібрана 22 березня 2016 року.

Гідрохімічний стан річки покращав у порівнянні з відповідним періодом минулого року. Значення розчиненого кисню склало 9,0 мг/дм3, а у березні 2015 р. – 0,3 мг/дм3. Зменшились кольоровість, вміст заліза, марганцю, нафтопродуктів, кремнію, хрому, АПАР, величини перманганатної  окіслюванності, БСК.

Перевищення допустимих величин за СанПіН 4630-88 зафіксовано по таких показниках:  ХСК (112 мг/дм3) - у 7 раз, феноли (0,005 мг/дм3) – у 5 раз, БСК (9 мг/дм3) – у 3 рази, сухий залишок (4450 мг/дм3) – у  4,5 раз.

Загальна мінералізація в пробі, відібраній 12.03.16 р., складала 4138 мг/дм3, що на 730 мг/дм3 вище, ніж у березні 2015 р. Також зросли  показники азоту нітритного та азоту нітратного.                    

У пробі води, відібраній з річки Киргиж-Китай  у другому пункті спостереження (а/д міст, 4,2 км від гирла) 23.02.2016 р., мінералізація складала 7064 мг/дм3, що на 1260 мг/дм3 вище, ніж у цей період минулого року. Величина ХСК – 178 мг/дм3 (перевищення допустимої величини у 11 раз),  БСК – 8,6  мг/дм3 (перевищення у 2,8 раз).

р. Аліяга

Мінералізація води в пробі, відібраній з річки 23.02.2016 р., зберігається стабільно високою та складає 9324 мг/дм3 (11.03.15 р. – 9456 мг/дм3), також високими зберігаються  значення ХСК – 170 мг/дм3 (перевищення допустимої величини у 11 раз),  БСК – 9,4 мг/дм3 (перевищення у 3 рази),  марганцю –0,16 мг/дм3 (перевищення у 1,6 рази), фенолів – 0,004 мг/дм3 (перевищення у 4 рази), нітратів – 44 мг/дм3 .

р. Карасулак

У пробі води, відібраній з річки у пункті спостережень 3,3 км від гирла с. Криничне Болградського району 9.02.2016 р., зафіксовані перевищення допустимої величини за СанПіН 4630-88 (для другої категорії водокористування) по таких показниках: ХСК - у 7,4 рази, БСК 20 - у 1,8 рази, марганець – у 2,7 рази, нітрати – у 2,9 рази, феноли – у 9 разів, сухий залишок – у 4,9 рази, сульфати – у 2 рази, жорсткість – у 6,2 рази. Вода в річці забруднена також сполуками азоту та фосфору, АПАР. У порівнянні з  пробою води, відібраною у I кв. минулого року, збільшився вміст азоту нітратного, фосфат-іонів, зросла величина ХСК.

Мінералізація      води   дещо   знизилась   і   становила  у   звітному    періоді 4730 мг/дм3 (18.02.15 р. - 5168 мг/дм3).

р. Ташбунар

У пробі, відібраній з річки 23.02.16 р., мінералізації води зберігається стало високою і  дорівнює 5047 мг/дм3 (5057 мг/дм3 – 11.03.15 р.),  значення ХСК збільшилось до 164 мг/дм3 (91 мг/дм3 - 11.03.15 р.), також збільшився вміст фенолів, сполучень фосфору.

р. В. Катлабух

У пробі води, відібраній з річки  23 березня 2016 р., загальна мінералізація зросла на 1493 мг/дм3 та склала 6385 мг/дм3 (у березні 2015 року - 4892 мг/дм3),  величина ХСК перевищує допустимі значення  у 8 раз  і складає 132 мг/дм3 (у березні 2015 р. – 99 мг/дм3);  також збільшився вміст фенолів.

р. М. Катлабух

Мінералізація  води в пробі, відібраній з річки 23.02.16 р., зберігається високою та становить 6781 мг/дм3 ( у березні 2015 р. - 6551 мг/дм3),  величина ХСК (136 мг/дм3)  перевищує допустиме значення  у  9 раз  (ХСК 11.03.15 р. – 103 мг/дм3), також високим зберігається вміст фенолів (0,002 мг/дм3).

р. Єніка

Мінералізація води в пробі, відібраній з річки 23.02.2016 р., зберігається стабільно високою та  складає  5019 мг/дм3,  також  високими  зберігаються  значення ХСК –108 мг/дм3 (перевищення допустимої величини у 7,2 раз),  БСК – 5,8 мг/дм3 (перевищення у 2 рази),  фенолів – 0,002 мг/дм3 .

 

Завідувач лабораторією моніторингу вод    М.В. Комерзан

 

Joomla inotur

Finland inotur picma
picma