Дунайське Басейнове Управління Водних Ресурсів ДБУВР

NOTE: To use the advanced features of this site you need javascript turned on.

Главная Басейн р.Дунай Моніторинг поверхневих вод
Моніторинг поверхневих вод Друк

mp_water

 

Характеристика стану поверхневих вод басейну нижнього Дунаю  в зоні діяльності Дунайського БУВР протягом жовтня 2017 року

Протягом жовтня 2017 р. на території басейну української частини ріки Дунай в межах Одеської області спостерігалась мінлива погода з опадами у виді дощу. Температура води р. Дунай на 31.10.2017 р. становила 12,6 °С.

Вміст розчиненого кисню в р. Дунай та придунайських озерах мав допустимі значення, в озерах продовжується «цвітіння» води.

Інформація про стан води у басейні української частини р. Дунай протягом вересня - жовтня 2017 року наведена у таблиці.

Нормативи якості води приведені по:

– Нормативи екологічної безпеки водних об’єктів, що використовуються для потреб рибного господарства, щодо гранично допустимих концентрацій органічних та мінеральних речовин у морській та прісній водах (затверджено наказом аграрної політики та продовольства України № 471 від 30.07.12)

-  нормативи ЕБВО для природних прісних вод;

ДСТУ 4808:2007  Джерела   централізованого питного водопостачання. Гігієнічні та екологічні вимоги щодо якості води і правила вибирання.  

(1 клас – відмінна, бажана якість води; 2 клас – добра, прийнятна якість води;  3 клас – задовільна, прийнятна якість вод;  4 клас – посередня, обмежено придатна, небажана якість води).

р. Дунай 

2 жовтня 2017 р. рівень води по в/п Рені становив 2,13 м БС, на початку жовтня минулого року – 1,39 м БС.

На українській частині нижнього Дунаю у цьому місяці було відібрано 3 проби води.

Вміст   розчиненого  кисню  в  р.  Дунай  протягом місяця  мав значення від

8,7 мг/дм3 до 9,6 мг/дм3. Середня величина мінералізації води в р. Дунай на досліджуваній ділянці дещо зросла у порівнянні з вереснем цього року  та склала  314 мг/дм3. В річці спостерігається забруднення води органічними речовинами. Серед  проб з   р. Дунай  у  жовтні   найвище   значення   ХСК (22,8 мг/дм3) спостерігалось у  м. Вилкове 19.10.17 р.,  найвище   значення   БСК5 (5,6 мг/дм3) спостерігалось у  м. Ізмаїл 2.10.17 р.

За класифікацією згідно ДСТУ 4808:2007 Джерела централізованого питного водопостачання вода в р. Дунай відноситься:

- за загальносанітарними хімічними показниками до 2-3 класу якості;

- за токсикологічними показниками хімічного складу, які визначаються в лабораторії, - до 1-2 класу якості.

Екологічна оцінка якості води в р. Дунай (згідно з Методикою екологічної оцінки якості поверхневих вод) за критерієм мінералізації дозволяє класифікувати воду в р. Дунай як «прісну», «гіпогалинну», клас якості за ступенем чистоти –  «чиста» (2), категорія - «досить чиста»  (3).

оз. Ялпуг-Кугурлуй 

Весною цього року озеро було наповнено до відмітки 2,33 м БС (при НПУ 2,8 м БС).  На 2 жовтня 2017 року рівень води в озері майже не змінився у порівнянні з вереснем  та становив 1,9 м БС (у жовтні 2016 р. рівень води був  2,31 м БС).

У жовтні з озера Ялпуг була відібрана одна проба води у пункті спостереження питний водозабір м. Болград с. Оксамитне.

Вміст розчиненого кисню в пробі мав значення 9,4 мг/дм3. Із зниженням температури повітря у жовтні в озері, у порівнянні з вереснем,  зменшились, але зберігаються високими значення фенолів (0,002 мг/дм3) та органічного забруднення води: БСК5 (4,3 мг/дм3),  ХСК (89,6 мг/дм3), ОП (7,8 мг/дм3). Дещо знизився водневий показник – 8,1 од. рН (у вересні - 8,6 од. рН). Продовжується інтенсивне «цвітіння» води. Також дещо зменшились показники кольоровості, азоту амонійного,  марганцю.

У порівнянні з минулим місяцем  мінералізація води в озері  знизилась та складала  2.10.2017 р. – 1391 мг/дм3 (у вересні 2017 р. – 1616 мг/дм3).   У порівнянні з жовтнем минулого року вода в озері погіршилась майже по всім показникам; мінералізація в озері зросла в 1,4 рази (5.10.2016 р. – 963 мг/дм3).

За класифікацією (згідно ДСТУ 4808:2007 Джерела централізованого питного водопостачання) вода в озері в цьому пункті спостереження за загальносанітарними хімічними показниками відноситься:

-         за показниками сольового складу -  до 4 класу якості (посередня, обмежено придатна, небажана якість води);

-         за вмістом органічних речовин – до 3-4 класу якості;

-         за вмістом сполук азоту та фосфору – до 1-2 класу якості;

-         за токсикологічними показниками хімічного складу, які визначаються в лабораторії,  - до 2-3 класу якості.

Згідно з Методикою екологічної оцінки якості поверхневих вод    за критерієм мінералізації вода в озері у пункті спостереження Болградський питний в/з (с. Оксамитне) у жовтні 2017 р. може бути віднесена до класу «солонуватих»,  «β-мезогалинних вод».

оз. Кагул

В травні  озеро було наповнено до відмітки 3,39 м БС (при НПУ  3,5 м БС).

2 жовтня рівень води в озері становив 2,93 м БС (у жовтні 2016 р. – 3,13 м БС).

У жовтні 2017 р. з оз. Кагул у пункті спостереження  ГНС Нагірне була відібрана 1 проба води та зафіксовані, так же, як і у вересні, високі значення ХСК (63,7 мг/дм3),  БСК5 (8,0 мг/дм3),  ОП (9,2 мг/дм3),  фенолів (0,004 мг/дм3). Вміст розчиненого кисню в озері   мав значення 8,7 мг/дм3.

Мінералізація води в озері у порівнянні з минулим місяцем дещо зросла та 2.10.2017 р.  складала 530  мг/дм3 (у вересні – 506 мг/дм3), також збільшився вміст азоту амонійного.

За    Методикою   екологічної  оцінки якості поверхневих вод за критерієм мінералізації вода в оз. Кагул  відноситься до «прісних», «гіпогалинних»  вод;  клас якості      води    за   ступенем   її   чистоти  – «чисті» (2),  категорія - «досить чисті» (3).

оз. Катлабух

В травні  озеро було наповнено до відмітки 1,44 м БС (при НПУ  1,7 м БС).  На  5 жовтня рівень  знизився до відмітки 0,84 м Бс (у жовтні 2016 р. –  1,18 м Бс).

У жовтні 2017 р. з озера було відібрано 2 проби води у пунктах спостереження НС-2 Суворовської ОС та НС Кірова. В  обох пробах з озера зафіксовані високі значення ХСК (до 167,3 мг/дм3),  БСК5 (до 8,2 мг/дм3),  ОП (до 16,1 мг/дм3).   Вміст розчиненого кисню   вранці у пункті спостереження НС-2 Суворовської ОС мав значення 5,5 мг/дм3,  удень у пункті спостереження НС Кірова  9,0 мг/дм3. В озері продовжується  «цвітіння» води.

Мінералізація води  у пункті спостереження  НС-2  Суворовської ЗС в жовтні зросла до величини 2982 мг/дм3 (в жовтні минулого року -  2112 мг/дм3).

У порівнянні з жовтнем минулого року вода   в озері значно погіршилась по ХСК, показникам заліза, нітратів, азоту амонійного, сольового складу; знизився в озері вміст марганцю.

Згідно з Методикою екологічної оцінки якості поверхневих вод якість води   в озері Катлабух за  ступенем  її  чистоти   відноситься до класу  «забруднені» (3), категорії - «слабко забруднені» (4).

За рівнем мінералізації вода в озері належить до класу «солонуватих»,      «β-мезогалинних» вод.

оз. Китай

У травні  оз. Китай було наповнено до відмітки  1,05 м БС (при НПУ – 1,5 м БС).  На 18 жовтня 2017 р. рівень води в озері знизився до відмітки  0,50 м БС (у жовтні 2016 р. – 0,76 м БС).

У жовтні з озера було відібрано 2 проби води у пунктах спостереження Червоноярська  ГНС та Василівська НС.

Вміст розчиненого кисню  в озері 18 жовтня становив 13,0 мг/дм3 (Червоноярська  ГНС) та 10,0 мг/дм3 (Василівська НС). В  обох пробах з озера зафіксовані високі значення ХСК (до 267,2 мг/дм3),  БСК5 (12,0 мг/дм3), БСК20 (до 42,0 мг/дм3),    ОП  (до 36,2 мг/дм3).  У порівнянні з минулим місяцем у  пробі у пункті спостереження Червоноярська  ГНС у 2,8 рази зріс марганець (18.10.17 р. –  0,48 мг/дм3), також  зросли  кольоровість, ХСК, азот амонійний, залізо. Мінералізація води  у пункті спостереження Червоноярська  ГНС у порівнянні з минулим місяцем ще зросла  і складає 6696 мг/дм3; у порівнянні з жовтнем 2016 року мінералізація зросла на 28 % (18.10.16 р. – 5219 мг/дм3). У пункті спостереження Василівська НС мінералізація води 18 жовтня складала 5089 мг/дм3.

Вода в озері Китай за критерієм мінералізації відноситься до класу «солонуватих», «α-мезогалинних» вод; за ступенем її чистоти – до 5 категорії («помірно забруднені»), а за значеннями показників ОП, ХСК, БСК, завислі речовини – до 7 категорії («дуже брудні»).

 

Зав. лабораторією моніторингу вод  М.В. Комерзан

9-10

 

Характеристика стану поверхневих вод басейну нижнього Дунаю  в зоні діяльності Дунайського БУВР протягом вересня 2017 року

Протягом вересня 2017 р. на території басейну української частини ріки Дунай в межах Одеської області спостерігалась мінлива погода з короткочасними дощами. Температура води у  водних об’єктах становила  19 – 22 ºС. В озерах продовжується літнє зниження рівнів води.

Вміст розчиненого кисню в р. Дунай та придунайських озерах мав допустимі значення. Низьке значення розчиненого кисню зафіксовано в  оз. Катлабух у пункті спостереження НС-2 Суворовської ЗС (4,8 мг/дм3).  За результатами проведених у вересні місяці досліджень поверхневих вод в озерах збільшився вміст ХСК, продовжується літнє «цвітіння» води.

Інформація про стан води у басейні української частини р. Дунай протягом серпня - вересня 2017 р. наведена у таблиці 1.

Нормативи якості води приведені по:

– Нормативи екологічної безпеки водних об’єктів, що використовуються для потреб рибного господарства, щодо гранично допустимих концентрацій органічних та мінеральних речовин у морській та прісній водах (затверджено наказом аграрної політики та продовольства України № 471 від 30.07.12)              -  нормативи ЕБВО для природних прісних вод;

ДСТУ 4808:2007  Джерела   централізованого питного водопостачання. Гігієнічні та екологічні вимоги щодо якості води і правила вибирання.  

(1 клас – відмінна, бажана якість води;

2 клас – добра, прийнятна якість води;

3 клас – задовільна, прийнятна якість вод;

4 клас – посередня, обмежено придатна, небажана якість води).

р. Дунай 

У вересні 2017 р. рівні води в р. Дунай на українській ділянці були нижчі, ніж у вересні минулого року. Так 19.09.2017 р. рівень води по в/п Рені становив 1,37 м БС, у вересні минулого року – 1,87 м БС.

На українській частині нижнього Дунаю у цьому місяці було відібрано 3 проби води.

Вміст розчиненого кисню в р. Дунай протягом місяця мав значення від 7,5 мг/дм3 до 8,1 мг/дм3. Середня величина мінералізації води в р. Дунай на досліджуваній ділянці дещо знизилась у порівнянні з серпнем цього року  та склала  285 мг/дм3. В річці спостерігається забруднення води органічними речовинами. Серед  проб з р. Дунай у вересні найвище значення ХСК  (22,9 мг/дм3) спостерігалось у  м. Ізмаїл 19.09.17 р.  Також в цьому створі зафіксовані підвищення нітратів (19.09 – 12,0 мг/дм3, 08.08 – 1,68 мг/дм3) та   БСК5 (19.09 - 5,2 мг/дм3, 08.08 – 2,2 мг/дм3).

За класифікацією згідно ДСТУ 4808:2007 Джерела централізованого питного водопостачання вода в р. Дунай відноситься:

- за загальносанітарними хімічними показниками до 2-3 класу якості;

- за токсикологічними показниками хімічного складу, які визначаються в лабораторії, - до 1-2 класу якості.

Екологічна оцінка якості води в р. Дунай (згідно з Методикою екологічної оцінки якості поверхневих вод) за критерієм мінералізації дозволяє класифікувати воду в р. Дунай як «прісну», «гіпогалинну», клас якості за ступенем чистоти –  «чиста» (2), категорія - «досить чиста»  (3).

оз. Ялпуг-Кугурлуй 

За результатами лабораторних досліджень в  цьому році відбулося погіршення якості води в озері по показниках сольового складу майже вдвічі.                    Весною цього року озеро було наповнено до відмітки 2,33 м БС (при НПУ  2,8 м БС).  На 15 серпня рівень води в озері становив 2,25 м БС, 19 вересня рівень води ще знизився до відмітки 1,95 м БС (у вересні 2016 р. рівень води становив  2,31 м БС).

Вміст розчиненого кисню в озері у пункті спостереження питний водозабір м. Болград с. Оксамитне мав значення 5,8 мг/дм3.

В пробах зафіксовані високі значення органічного забруднення: БСК5 (9,0 мг/дм3),  ХСК (103,5 мг/дм3), ОП (11,8 мг/дм3), фенолів (0,003 мг/дм3). Водневий показник мав значення 4 класу якості  (8,6 од. рН). Продовжується інтенсивне «цвітіння» води.

У порівнянні з минулим місяцем  мінералізація води в озері  дещо знизилась та складала  19.09.2017 р. – 1616 мг/дм3; 15.08.2016 р. – 2001 мг/дм3.   Дещо зменшились показники кольоровості, азоту амонійного,  марганцю.  Підвищились показники ОП та ХСК.  У порівнянні з вереснем минулого року вода в озері погіршилась майже по всім показникам; мінералізація в озері зросла в 1,6 рази (6.09.2016 р. – 983 мг/дм3).

За класифікацією (згідно ДСТУ 4808:2007 Джерела централізованого питного водопостачання) вода в озері в цьому пункті спостереження за загальносанітарними хімічними показниками відноситься:

-         за показниками сольового складу -  до 4 класу якості (посередня, обмежено придатна, небажана якість води);

-         за вмістом органічних речовин – до 3-4 класу якості;

-         за вмістом сполук азоту та фосфору – до 1-2 класу якості.

-         за токсикологічними показниками хімічного складу, які визначаються в лабораторії,  - до 2-3 класу якості.

Згідно з Методикою екологічної оцінки якості поверхневих вод    за критерієм мінералізації вода в озері у пункті спостереження Болградський питний в/з  (с. Оксамитне) у вересні 2017 р. може бути віднесена до класу «солонуватих», «β-мезогалинних вод».

В пробі води, відібраній у вересні у пункті спостереження оз. Кугурлуй, с. Н. Некрасівка вміст розчиненого у воді кисню становив 8,3 мг/дм3; сухий залишок зріс до 1026  мг/дм3 (08.08.17 р. – 925 мг/дм3). 

оз. Кагул

В травні  озеро було наповнено до відмітки 3,39 м БС (при НПУ  3,5 м БС). 19 вересня рівень води в озері становив 2,94 м БС (у вересні 2016 р. – 3,16 м БС).

У вересні 2017 р. з оз. Кагул у пункті спостереження  ГНС Нагірне була відібрана 1 проба води та зафіксовані високі значення ХСК (61,7 мг/дм3),  БСК5 (7,5 мг/дм3),  ОП (9,3 мг/дм3),  фенолів (0,005 мг/дм3). Вміст розчиненого кисню в озері   мав значення 7,6 мг/дм3

Мінералізація води в озері з липня зберігається на рівні   500  мг/дм3. У порівнянні з минулим місяцем в озері зменшились  азот амонійний та марганець, зросло ХСК.

За    Методикою   екологічної  оцінки якості поверхневих вод за критерієм мінералізації вода в оз. Кагул  відноситься до «прісних», «гіпогалинних»   вод;     клас якості  води   за   ступенем   її   чистоти  – «чисті» (2),  категорія - «досить чисті» (3).

оз. Катлабух

В травні  озеро було наповнено до відмітки 1,44 м БС (при НПУ  1,7 м БС).  На 18 серпня рівень води в озері становив 1,05 м Бс, на 5 вересня рівень ще знизився до відмітки 0,92 м Бс (у серпні 2016 р. – 1,16 м Бс).

У вересні 2017 р. з озера була відібрана 1 проба води у пункті спостереження НС-2 Суворовської ОС та зафіксовані високі значення ХСК (142,6 мг/дм3),  БСК5 (7,0 мг/дм3),  ОП (13,7 мг/дм3),  фенолів (0,004 мг/дм3). Вміст розчиненого кисню в озері  вранці мав значення 4,8 мг/дм3.

Мінералізація води в озері  у пункті спостереження  НС-2  Суворовської ЗС в серпні цього року становила    2720 мг/дм3, а в вересні зросла до величини  2794 мг/дм3. Продовжується інтенсивне «цвітіння» води.

У порівнянні з вереснем минулого року вода   в озері значно погіршилась по ХСК, показникам заліза, азоту амонійного, сольового складу. Так у вересні 2016 р. мінералізація становила  2306 мг/дм3.

Згідно з Методикою екологічної оцінки якості поверхневих вод якість води  у пункті спостереження НС-2 Суворовської ЗС за  ступенем  її  чистоти   відноситься до класу  «забруднені» (3), категорії - «слабко забруднені» (4).

За рівнем мінералізації вода в озері Катлабух належить до класу «солонуватих»,      «β-мезогалинних» вод.

оз. Китай

У травні  оз. Китай було наповнено до відмітки  1,05 м БС (при НПУ –   1,5 м БС).  На 15 серпня 2017 р. рівень води в озері становив 0,73 м БС, на 5 вересня рівень знизився до відмітки 0,56 м БС   (у вересні 2016 р. – 0,74 м БС).

В вересні мінералізація води у пункті спостереження Червоноярська  ГНС дещо зросла у порівнянні з минулим місяцем  і складає 6349 мг/дм3; у порівнянні з серпнем 2016 року мінералізація зросла на 18 % (19.09.16 р. – 5371 мг/дм3).

5 вересня вміст розчиненого кисню  в озері становив 7,0 мг/дм3. Величина ХСК у відібраній пробі у порівнянні з минулим місяцем зросла та становить     190 мг/дм3, також зріс марганець; дещо зменшились кольоровість,  вміст азоту амонійного  та фенолів.

У пункті спостереження Червоноярська  ГНС вода за критерієм мінералізації відноситься до класу «солонуватих», «α-мезогалинних» вод; за ступенем її чистоти – до 5 категорії («помірно забруднені»), а за значеннями показників ОП, ХСК, БСК, завислі речовини – до 7 категорії («дуже брудні»).

 

Зав. лабораторією моніторингу вод   М.В. Комерзан

8-9

 

Характеристика стану поверхневих вод басейну нижнього Дунаю  в зоні діяльності Дунайського БУВР  протягом серпня 2017 року

Протягом серпня 2017 р. на території басейну української частини ріки Дунай в межах Одеської області спостерігалась спекотна погода. Температура води у  водних об’єктах становила  25 – 26 ºС. В озерах продовжується літнє зниження рівнів води.

Вміст розчиненого кисню в р. Дунай та придунайських озерах мав допустимі значення. Низькі значення розчиненого кисню зафіксовані в річках В. Катлабух та М. Катлабух (3,6 мг/дм3 та 4,5 мг/дм3 відповідно).  За результатами проведених у серпні місяці досліджень поверхневих вод в озерах зросли показники сольового складу, збільшився вміст фенолів, марганцю, БСК, завислих речовин, спостерігається «цвітіння» води.

Інформація про стан води у басейні української частини р. Дунай протягом липня-серпня 2017 р. наведена у таблиці 1.

Нормативи якості води приведені по:

– Нормативи екологічної безпеки водних об’єктів, що використовуються для потреб рибного господарства, щодо гранично допустимих концентрацій органічних та мінеральних речовин у морській та прісній водах (затверджено наказом аграрної політики та продовольства України № 471 від 30.07.12) -  нормативи ЕБВО для природних прісних вод;

ДСТУ 4808:2007  Джерела   централізованого питного водопостачання. Гігієнічні та екологічні вимоги щодо якості води і правила вибирання. (1 клас – відмінна, бажана якість води; 2 клас – добра, прийнятна якість води; 3 клас – задовільна, прийнятна якість вод; 4 клас – посередня, обмежено придатна, небажана якість води). 

р. Дунай 

В серпні 2017 р. рівні води в р. Дунай на українській ділянці були значно нижчі, ніж у серпні минулого року. Так 08.08.2017 р. рівень води по в/п Рені становив 1,33  м БС, у серпні минулого року – 2,99 м Бс.

На українській частині нижнього Дунаю у цьому місяці було відібрано 3 проби води.

Якість води в р. Дунай у серпні істотно не змінилась у порівнянні з минулим місяцем. Вміст розчиненого кисню мав значення від 7,4 мг/дм3 до       7,8 мг/дм3. В річці спостерігається забруднення води органічними речовинами. Серед  проб з р. Дунай у серпні найвище значення ХСК (21,4 мг/дм3) спостерігалось у  м. Ізмаїл 8.08.17 р.  Середня величина мінералізації води в р. Дунай на досліджуваній ділянці не змінилась у порівнянні з липнем цього року  і склала 305 мг/дм3.

За класифікацією згідно ДСТУ 4808:2007 Джерела централізованого питного водопостачання вода в р. Дунай відноситься:

- за загальносанітарними хімічними показниками до 2-3 класу якості;

- за токсикологічними показниками хімічного складу, які визначаються в лабораторії, - до 1-2 класу якості.

Екологічна оцінка якості води в р. Дунай (згідно з Методикою екологічної оцінки якості поверхневих вод) за критерієм мінералізації дозволяє класифікувати воду в р. Дунай як «прісну», «гіпогалинну», клас якості за ступенем чистоти –  «чиста» (2), категорія - «досить чиста»  (3).

оз. Ялпуг-Кугурлуй

За результатами лабораторних досліджень в  цьому році відбулося погіршення якості води в озері по показниках сольового складу майже вдвічі.   Весною цього року озеро було наповнено до відмітки 2,33 м Бс (при НПР  2,8 м БС).  На 15 серпня рівень води в озері становив 2,25 м Бс (у серпні 2016 р. –  2,48 м Бс).

У серпні  у пункті спостереження питний водозабір м. Болград с. Оксамитне було відібрано 2 проби води.

Вміст розчиненого кисню в озері мав значення 6,0 мг/дм3 –  6,5 мг/дм3. В пробах зафіксовані високі значення органічного забруднення: БСК (9,6 мг/дм3 та 10,0 мг/дм3),  ХСК (61,8 мг/дм3 та 66,3 мг/дм3), ОП (12,1 мг/дм3 та 9,7 мг/дм3), фенолів (0,003 мг/дм3). Марганець від значення 0,05 мг/дм3 в липні зріс у серпні до значення 0,20 мг/дм3. Водневий показник мав значення 4 класу якості  (8,55 од. рН). Спостерігається інтенсивне «цвітіння» води.

У порівнянні з минулим місяцем  мінералізація води в озері  зросла та складала  15.08.2017 р. - 2001 мг/дм3 (у липні цього року – 1628 мг/дм3,  у серпні 2016 р. – 923 мг/дм3). Зросли показники кольоровості, завислих речовин, БСК, фенолів, заліза, марганцю.

За класифікацією (згідно ДСТУ 4808:2007 Джерела централізованого питного водопостачання) вода в озері в цьому пункті спостереження за загальносанітарними хімічними показниками відноситься:

-         за показниками сольового складу -  до 4 класу якості (посередня, обмежено придатна, небажана якість води);

-         за вмістом органічних речовин – до 3-4 класу якості;

-         за вмістом сполук азоту та фосфору – до 1-2 класу якості.

-         за токсикологічними показниками хімічного складу, які визначаються в лабораторії,  - до 2-3 класу якості.

Згідно з Методикою екологічної оцінки якості поверхневих вод    за критерієм мінералізації вода в озері у пункті спостереження Болградський питний в/з  (с. Оксамитне) у червні 2017 р. може бути віднесена до класу «солонуватих», «β-мезогалинних вод»; клас якості води за ступенем її чистоти – «чисті» (2), категорія – «досить чисті»  (3).

В пробі води, відібраній в серпні у пункті спостереження оз. Кугурлуй, с. Н. Некрасівка вміст розчиненого у воді кисню становив 6,9 мг/дм3, сухого залишку 925  мг/дм3. 

оз. Кагул

У серпні 2017 р. з оз. Кагул у пункті спостереження ГНС Нагірне була відібрана 1 проба води та зафіксовані високі значення ХСК (49,0 мг/дм3),  БСК5 (9,2 мг/дм3),  ОП (10,9 мг/дм3),  фенолів (0,009 мг/дм3), марганцю  (0,14 мг/дм3). Вміст розчиненого кисню в озері   мав значення 6,5 мг/дм3

Мінералізація води в озері дещо зменшилась у порівнянні з попереднім місяцем і склала 481 мг/дм3. Зросли показники кольоровості, БСК, фенолів, марганцю.

За Методикою екологічної оцінки якості поверхневих вод за критерієм мінералізації вода в оз. Кагул  відноситься до «прісних», «гіпогалинних»     вод;     клас якості води  за ступенем її чистоти  – «чисті» (2),  категорія - «досить чисті» (3).

оз. Катлабух

В травні  озеро було наповнено до відмітки 1,44 м БС (при НПУ  1,7 м БС).  На 18 серпня рівень води в озері становив 1,05 м Бс (у серпні 2016 р. – 1,3 м Бс).

У серпні 2017 р. з озера була відібрана 1 проба води у пункті спостереження НС-2 Суворовської ОС та зафіксовані високі значення ХСК (82,4 мг/дм3),  БСК5 (12,4 мг/дм3),  ОП (10,8 мг/дм3),  фенолів (0,005 мг/дм3), марганцю   (0,36 мг/дм3). Вміст розчиненого кисню в озері   мав значення 6,1 мг/дм3.

Мінералізація води в озері  у пункті спостереження  НС-2  Суворовської ЗС в серпні цього року зросла та становить  2720 мг/дм3 (у липні цього року – 2664 мг/дм3,  у серпні 2016 р. – 2075 мг/дм3). Спостерігається інтенсивне «цвітіння» води.

Згідно з Методикою екологічної оцінки якості поверхневих вод якість води  у пункті спостереження НС-2 Суворовської ЗС за  ступенем  її  чистоти   відноситься до класу  «забруднені» (3), категорії - «слабко забруднені» (4).

За рівнем мінералізації вода в озері Катлабух належить до класу «солонуватих»,  «β-мезогалинних» вод.

оз. Китай

У травні  оз. Китай було наповнено до відмітки  1,05 м БС (при НПУ –   1,5 м БС).  На 15 серпня 2017 р. рівень води в озері становив 0,73 м БС (у серпні 2016 р. – 0,85 м Бс).

З озера була відібрана одна проба води у пункті спостереження Червоноярська ГНС.

В серпні мінералізація води у пункті спостереження Червоноярська  ГНС зросла у порівнянні з минулим місяцем  на 10 %  і складає 5990 мг/дм3; у порівнянні з серпнем минулого року мінералізація зросла на 20 %. Величина ХСК у відібраній пробі становить 140 мг/дм3,  вміст розчиненого кисню –  7,4 мг/дм3. У порівнянні з минулим місяцем в озері зменшився вміст марганцю  та фенолів.

У пункті спостереження Червоноярська  ГНС вода за критерієм мінералізації відноситься до класу «солонуватих», «α-мезогалинних» вод, за ступенем її чистоти – до 5 категорії («помірно забруднені»), а за значеннями показників ОП, ХСК, БСК, завислі речовини – до 7 категорії («дуже брудні»).

Зав. лабораторією моніторингу вод   М.В. Комерзан

tabl2

 

 

Характеристика стану поверхневих вод басейну

нижнього Дунаю  в зоні діяльності Дунайського БУВР протягом червня 2017 року

 Протягом червня 2017 р. на території басейну української частини ріки Дунай в межах Одеської області спостерігалась спекотна погода з опадами. Обсяг опадів за червень склав 91,9 мм. Температура повітря коливалась в межах 20 ºС - 22 ºС вночі та 30 ºС - 32 ºС вдень.

Низькі рівні води (нижчі рівнів у червні минулого року) та висока температура у червні призвели до росту сольового складу води в озерах та її органічного забруднення.

Вміст розчиненого кисню в р. Дунай та придунайських озерах має оптимальні значення, крім озера Катлабух (на 6.06.2017 р. вміст розчиненого кисню у воді складав 4,4  мг/дм3).

Інформація про стан води у басейні української частини р. Дунай протягом травня-червня 2017 р. наведена у таблиці 1.

Нормативи якості води приведені по:

– Нормативи екологічної безпеки водних об’єктів, що використовуються для потреб рибного господарства, щодо гранично допустимих концентрацій органічних та мінеральних речовин у морській та прісній водах (затверджено наказом аграрної політики та продовольства України № 471 від 30.07.12) -  нормативи ЕБВО для природних прісних вод;

ДСТУ 4808:2007 Джерела  централізованого питного водопостачання. Гігієнічні та екологічні вимоги щодо якості води і правила вибирання.  

(1 клас – відмінна, бажана якість води;

2 клас – добра, прийнятна якість води;

3 клас – задовільна, прийнятна якість вод;

4 клас – посередня, обмежено придатна, небажана якість води).

р. Дунай 

В червні 2017 р. рівні води в р. Дунай на українській ділянці були значно нижчі, ніж у червні минулого року. Так 20.06.2017 р. рівень води по в/п Рені становив 2,08  м БС, у червні минулого року – 3,84 м Бс.

На українській частині нижнього Дунаю у цьому місяці було відібрано 3 проби води.

У всіх пробах води у червні дещо знизились  значення ХСК, нітратів, азоту амонійного, марганцю, нафтопродуктів, АПАВ, показників сольового складу. Найвище значення ХСК серед  проб з р. Дунай у червні спостерігалось у створі  м. Вилкове (20 км від гирла).

За класифікацією згідно ДСТУ 4808:2007 Джерела централізованого питного водопостачання вода в р. Дунай відноситься:

- за загальносанітарними хімічними показниками до 2-3 класу якості;

- за токсикологічними показниками хімічного складу, які визначаються в лабораторії, - до 1-2 класу якості;

- за показниками радіаційної безпеки (цезій-137) вода на українській частині  р. Дунай належить до 1 класу якості.

Екологічна оцінка якості води в р. Дунай (згідно з Методикою екологічної оцінки якості поверхневих вод) за критерієм мінералізації дозволяє класифікувати воду в р. Дунай як «прісну», «гіпогалинну», клас якості за ступенем чистоти – як «чиста» (2), категорія - «досить чиста»(3).

Придунайські озера

оз. Ялпуг-Кугурлуй 

В травні озеро було наповнено до відмітки 2,33 м Бс (при НПУ  2,8 м БС).  На 20 червня рівень води в озері становив 2,33 м Бс (у червні 2016 р. –  2,83 м Бс).

У червні  у пункті спостереження питний водозабір м. Болград с. Оксамитне, було відібрано 2 проби води.

26.06.2017 р. мінералізація води в озері була  1964,3 мг/дм3 (у травні цього року – 1495,8 мг/дм3,  у червні 2016 р. – 1055 мг/дм3). Це найвище значення  мінералізації в цьому створі за всі роки спостереження лабораторією ДБУВР.  ХСК в цей день було 92,0 мг/дм3, що вище ніж значення у червні минулого року у 1,5 рази.

За класифікацією (згідно ДСТУ 4808:2007 Джерела централізованого питного водопостачання) вода в озері в цьому пункті спостереження за загальносанітарними хімічними показниками відноситься:

-         за показниками сольового складу -  до 4 класу якості;

-         за вмістом органічних речовин – до 3-4 класу якості;

-         за вмістом сполук азоту та фосфору – до 1-2 класу якості.

-         за токсикологічними показниками хімічного складу, які визначаються в лабораторії,  - до 2-3 класу якості.

Згідно з Методикою екологічної оцінки якості поверхневих вод    за критерієм мінералізації вода в озері у пункті спостереження Болградський питний в/з  (с. Оксамитне) у червні 2017 р. може бути віднесена до класу «солонуватих», «β-мезогалинних вод»; клас якості води за ступенем її чистоти – «чисті» (2), категорія – «досить чисті»  (3).

оз. Кагул

В травні  озеро було наповнено до відмітки 3,39 м БС (при НПУ  3,5 м БС). 20 червня рівень води в озері становив 3,33 м Бс (у червні 2016 р. – 3,5 м Бс).

У червні 2017 р. з оз. Кагул у пункті спостереження  ГНС Нагірне була відібрана 1 проба води та зафіксовані високі значення ХСК (55,0 мг/дм3),  БСК5 (5,0 мг/дм3),  ОП (10,7 мг/дм3),  фенолів (0,006 мг/дм3).

Якість води в озері у порівнянні з минулим місяцем та червнем 2016 р. дещо погіршилась по показникам сольового складу, заліза, фенолів, вмісту сполук фосфору.

Згідно   з     Методикою   екологічної  оцінки якості поверхневих вод за критерієм мінералізації вода в Кагулі  відноситься до «прісних», «гіпогалинних»    вод;   клас     якості      води    за   ступенем   її   чистоти  – «чисті» (2),  категорія - «досить чисті» (3).

оз. Катлабух

В травні  озеро було наповнено до відмітки 1,44 м БС (при НПУ  1,7 м БС). На 6 червня рівень води в озері становив 1,34 м Бс (у червні 2016 р. – 1,71 м Бс).

У червні 2017 р. з оз. Катлабух були  відібрані 2 проби (НС-2 Суворовської ЗС  та  НС Кірова).

Якісний стан води в озері погіршився. Знизився вміст розчиненого кисню і в ранковий час у пункті спостереження НС-2  Суворовської ЗС складав 4,4 мг/дм3. Зросли значення величин ХСК, сполук азоту та фосфору.  Мінералізація води в озері у пункті спостереження НС-2  Суворовської ЗС,  у порівнянні з червнем 2016 року, зросла на 28 % та складає 2664 мг/дм3.

Згідно з Методикою екологічної оцінки якості поверхневих вод якість води  у пункті спостереження НС-2 Суворовської ЗС за  ступенем  її  чистоти   відноситься до класу  «забруднені» (3), категорії - «слабко забруднені» (4).

В пробі води    у пункті спостереження НС Кірова зафіксовані високі значення ХСК,  БСК5, ОП, фенолів, сольового складу. Мінералізація води в пробі в червні становила 2335 мг/дм3.   Якість води  у пункті спостереження НС Кірова за  ступенем  її  чистоти   відноситься до класу -  «чисті» (2), категорії - «досить чисті» (3).

За рівнем мінералізації вода в озері Катлабух належить до класу «солонуватих», «β-мезогалинних» вод

оз. Китай

У травні  оз. Китай було наповнено до відмітки  1,05 м БС (при НПУ –   1,5 м БС).  На 6 червня 2017 р. рівень води в озері становив 0,98 м БС (у червні 2016 р. – 1,2 м Бс).

У червні 2017 р. з озера були відібрані 2 проби води (Червоноярська  ГНС та Василівська НС).

Якісний стан води в озері погіршився. Раніше, ніж у минулі роки, почалось літнє «цвітіння» води, зросли значення кольоровості, рН, органічного забруднення води,  сольового складу. Величина    мінералізації   води  у пункті спостереження Червоноярська  ГНС зросла на 15 % у порівнянні з червнем минулого року та складає 4923,1 мг/дм3.    В озері  зберігаються високими значення БСК5 (16,5 мг/дм3), ХСК (202,0 мг/дм3), ОП (38,2 мг/дм3), фенолів (0,005 мг/дм3).      У пункті спостереження Червоноярська  ГНС клас якості вод за ступенем її чистоти: «забруднені» (3), категорія - «помірно забруднені» (5).

В пробі води у пункті спостереження Василівська НС зафіксовані високі значення ХСК (174,8 мг/дм3),  БСК5 (11,0 мг/дм3), ОП (30,1 мг/дм3), фенолів (0,004 мг/дм3).  Мінералізація води в червні становила 3093 мг/дм3.         Згідно з Методикою екологічної оцінки якості поверхневих вод у пункті спостереження Василівська НС клас якості вод за ступенем її чистоти: «забруднені» (3), категорія - «слабко забруднені» (4).

За  критерієм   мінералізації   вода   в   озері   Китай   відноситься  до  класу «солонуваті», «β-мезогалинні».

 

Зав. лабораторією моніторингу вод     М.В. Комерзан

tabl1

 

Аналіз стану поверхневих вод в зоні діяльності Дунайського БУВР у І кварталі 2017 року 

У I кварталі 2017 року відповідно до Програми моніторингу поверхневих вод лабораторія здійснювала спостереження у 20 контрольних створах на таких водних об’єктах: р. Дунай (4 створи), придунайські озера Ялпуг-Кугурлуй (2 створи), Кагул, Катлабух (2 створи), Китай (2 створи) та 8  малих річок: Киргиж-Китай (2 створи), Аліяга, Ялпуг,  Карасулак, Великий Катлабух, Малий Катлабух, Єніка, Ташбунар .

Було відібрано 31 проба поверхневих вод, виконано 992 вимірювання показників якості води.

р. Дунай

На українській частині нижнього Дунаю було відібрано 9 проб води.

Мінералізація води в річці Дунай у звітному  періоді  у порівнянні з   І кварталом 2016 р. зросла на 15 % та становить  413  мг/дм3 (у  I  кварталі  2016 р. –  366 мг/дм3). Також  зросли  значення ХСК, нітратів, сполук фосфору. Зменшився вміст марганцю, нафтопродуктів, АПАВ.

Екологічна оцінка якості води в р. Дунай (згідно з Методикою екологічної оцінки якості поверхневих вод) за критерієм мінералізації дозволяє класифікувати воду в р. Дунай як «прісну», «гіпогалинну», клас якості за ступенем чистоти – як «чиста» (2), категорія - «досить чиста»(3).

У транскордонному пункті спостереження  м. Рені (на кордоні з Румунією) у I кварталі було відібрано 3 проби води.

Максимальна величина ХСК (29,3 мг/дм3) спостерігалась в пробі води 24 січня (12.01.2016 р. – 19,4 мг/дм3), максимальне значення БСК (6,2 мг/дм3) зафіксоване 1 березня. У порівнянні з І кварталом 2016 р. вміст фосфору збільшився у 1,6 раз та складав 0,114 мг/дм3. Дещо знизились значення БСК, азоту амонійного, АПАВ.

На питних  в/з  м. Ізмаїл,  м. Кілія та  м. Вилкове  у І кварталі було відібрано 6 проб води .

За класифікацією згідно ДСТУ 4808:2007 Джерела централізованого питного водопостачання вода в р. Дунай за загально санітарними хімічними показниками відноситься до 2-3 класу якості; за токсикологічними показниками хімічного складу, які визначаються в лабораторії, - до 1-2 класу якості. За показниками радіаційної безпеки (цезій-137) вода на українській частині  р. Дунай належить до 1 класу якості.

На питному в/з м. Ізмаїл у звітному періоді було відібрано 3 проби води.

24  січня  були   зафіксовані   максимальні  значення   ХСК (28,3 мг/дм3) та фенолів (0,003 мг/дм3); максимальні значення БСК (7,7 мг/дм3 та 7,5 мг/дм3) були зафіксовані в пробах  води  6 лютого та 1 березня.

У порівнянні з І кварталом 2016 р. значення ХСК зросло у 1,3 рази, БСК – у 1,2 рази, вміст сполук фосфору – до 2 разів. У І кварталі 2017 року зменшився вміст азоту амонійного (у 1,3 рази), заліза (у 1,2 рази), АПАВ, нафтопродуктів. Мінералізація збільшилась на 15 % (у І кварталі 2017 р. – 422 мг/дм3, у І кварталі 2016 р. – 358 мг/дм3).

На питному в/з м. Кілія була відібрана одна проба води.

Високими зберігаються значення ХСК  (25,4 мг/дм3) та БСК (4,4 мг/дм3). У порівнянні з І кварталом 2016 р. значення ХСК зросло у 1,4 рази, також збільшився  вміст фосфатів (у 1,7 рази), азоту амонійного  (у 3,5 рази), нітратів, заліза.   Мінералізація  зросла  на 9 %  (23.01.17 р.  -  431 мг/дм3, 21.01.16 р. – 391 мг/дм3).

На питному в/з  м. Вилкове  у 3  пробах  води  у  звітному  періоді у порівнянні з І кварталом 2016 р. середні за квартал значення    заліза збільшились у 3,6 раз та становлять 0,130 мг/дм3;  збільшились також значення сполук фосфору – до 1,7 раз; у 1,5 рази зросло значення БСК. Мінералізація збереглась на рівні  І кварталу минулого року – 375 мг/дм3. Зменшились значення азоту амонійного та нітратного, нафтопродуктів, марганцю, фенолів, АПАВ.

22 лютого в пробі зафіксовані максимальні за квартал значення ХСК   (19,2 мг/дм3) та БСК (5,2 мг/дм3).

Транскордонні пункти спостереження 

р. Киргиж-Китай

Проба  води з р. Киргиж-Китай на кордоні з Молдовою (49 км від гірла,  с. М. Ярославець) була відібрана 21.03.2017 р.

У пробі води зафіксовані високі значення ХСК (120,4 мг/дм3), ОП   (11,9 мг/дм3), фенолів (0,003 мг/дм3), мінералізації (3531 мг/дм3).

У порівнянні з І кварталом 2016 р. якість води в річці у цьому пункті спостереження значно покращала: мінералізація зменшилась на 17 %                (22.03.2016 р. мінералізація була 4138 мг/дм3); вміст марганцю зменшився у 10 разів, азот  нітритний – у 15 разів, азот амонійний – у 9 разів, фосфат-іони – у 6 разів, залізо – у 1,6 рази; також зменшились ХПК, кольоровість, кремній, феноли, нафтопродукти.

Екологічна оцінка якості води в р. Киргиж-Китай в пункті спостереження     49 км від гірла,  с. М. Ярославець  (згідно з Методикою екологічної оцінки якості поверхневих вод) у І кварталі 2017 р. дозволяє класифікувати воду за ступенем її чистоти: клас - «забруднена» (3), категорія – «слабко забруднена» (4). У І кварталі 2016 р. вода в цьому пункті спостереження відносилась до класу «забруднена» (3), категорія – «помірно забруднена» (5).

За критерієм мінералізації вода в річці відноситься до класу «солонуваті», категорія – «бета-мезогалинні».

р. Ялпуг 

У пробі води, відібраній з річки 24.01.2017 р. на кордоні з Молдовою, зафіксовані високі значення ХСК (144,4 мг/дм3),  БСК20 (6,3 мг/дм3), ОП (12,1   мг/дм3).   Мінералізація   води   в   пробі   склала   3516  мг/дм3,   що  на 738 мг/дм3 (20 %)  більше, ніж минулому році   (12.01.2016 р. -  2778 мг/дм3).

У порівнянні з І кварталом 2016 р. значення ХСК зросло у 1,4 рази, ОП – у 1,7 рази. Також  зросли значення  фосфатів у 4,7 рази,  заліза – у 2 рази, азоту амонійного, кольоровість. Зменшились БСК у 2 рази, нафтопродукти, феноли, вміст хрому.

За критерієм мінералізації вода в річці відноситься до класу «солонуваті» категорія – «бета-мезогалинні». Клас якості вод за ступенем її чистоти – «забруднені» (3), категорія – «слабко забруднені» (4).

Придунайські озера

З 19 грудня 2016 р. до  25 лютого 2017 р. на озерах спостерігався льодостав, з середини лютого відбувалось танення льодового покриву, потрапляння до озер талих вод з прибережних територій.

оз. Ялпуг-Кугурлуй 

У I кварталі  у пункті спостереження питний водозабір м. Болград с. Оксамитне, було відібрано 3 проби води.

За класифікацією (згідно ДСТУ 4808:2007 Джерела централізованого питного водопостачання) вода в озері в цьому пункті спостереження за загальносанітарними хімічними показниками відноситься:

-         за показниками сольового складу -  до 3-4 класу якості;

-         за вмістом органічних речовин – до 3-4 класу якості;

-         за вмістом сполук азоту та фосфору – до 1-2 класу якості.

За токсикологічними показниками хімічного складу - до 1-2 класу якості.

Максимальні величини ХСК (66,4 мг/дм3 та 64,1 мг/дм3) були зафіксовані у пробах води відібраних 24 січня та 6 лютого;  максимальна величина БСК20 (8,7 мг/дм3) – 6 лютого.

У порівнянні з відповідним періодом минулого року якість води по середніх значеннях  погіршилась  за показниками БСК, кольоровості, вмісту сполук азоту.  Зменшився вміст марганцю, хрому, АПАВ.

Середнє  значення   мінералізації   води   у   звітному   періоді  зросло на     16 % та становить 1174 мг/дм3 (у I кв. 2016 р. – 989 мг/дм3).

Згідно з Методикою екологічної оцінки якості поверхневих вод    за критерієм мінералізації вода в озері у пункті спостереження Болградський питний в/з  (с. Оксамитне) у I кварталі 2017 р. може бути віднесена до класу «солонуватих», «β-мезогалинних вод»; клас якості води за ступенем її чистоти – «чисті» (2), категорія – «досить чисті»  (3).

У звітному періоді у пункті спостереження оз. Кугурлуй, с. Н. Некрасівка була відібрана одна проба води 6 лютого та зафіксовані високі значення ХСК – 65,4 мг/дм3,  БСК20 – 9,1 мг/дм3,  фенолів – 0,003 мг/дм3.

У   порівнянні  з  I  кварталом  2016 р.  в озері Кугурлуй зросли показники ХСК,   БСК  та  заліза  у  1,5  рази;  збільшився    вміст   фосфору   у  4    рази, нафтопродуктів – у 2 рази; зменшились  значення нітратів, азоту амонійного, фосфатів, фенолів.   Мінералізація води зросла на  14 %  та  становить        941 мг/дм3 (9.02.2016 р.  –  805 мг/дм3).

За критерієм мінералізації вода в озері Кугурлуй у I кварталі 2017 р. може бути віднесена до класу «прісних», «олігогалинних вод»; клас якості води за ступенем її чистоти – «чисті» (2), категорія -«досить чисті» (3)  .

оз. Кагул

У I кварталі 2017 р. з оз. Кагул у пункті спостереження  ГНС Нагірне були відібрані 3 проби води та зафіксовані високі значення ХСК (до 61,5 мг/дм3),  БСК20 (до 7,6 мг/дм3),   фенолів (до 0,004 мг/дм3).

Середнє значення мінералізації води у звітному періоді зросло на 13 % та становить 611 мг/дм3 (у I кварталі 2016 року  - 534 мг/дм3); зросли також  показники фосфору та заліза.

У порівнянні з I кварталом  2016 р. в озері зменшилась кількість сполук азоту майже у 3 рази, вміст фосфатів -  у 2,2 рази, марганцю – у 2 рази,  БСК – у 1,5 рази, також фенолів, АПАВ, нафтопродуктів.

Згідно   з     Методикою   екологічної  оцінки якості поверхневих вод за критерієм мінералізації вода в Кагулі  відноситься до «прісних», «гіпогалинних»     вод;  клас  якості  води  за  ступенем   її   чистоти  – «чисті» (2),  категорія - «досить чисті» (3).

оз. Катлабух

У лютому 2017 р. відмітка рівня води в озері була 1,21 м БС. У березні  озеро було наповнено до відмітки 1,41 м БС (при НПУ  1,7 м БС). У лютому минулого року рівень води становив 1,26 м БС, станом на кінець березня 2016 р. озеро було наповнено дунайською водою до НПР.

У  I кв. 2017 р. з оз. Катлабух у пункті спостереження  НС-2 Суворовської ЗС  були  відібрані 2 проби води та 1 проба води  у пункті спостереження НС Кірова.

Середнє за квартал значення мінералізації води у пункті спостереження НС-2 Суворовської ЗС, у порівнянні з цим періодом минулого року, зросло на 16 % та склало 2544 мг/дм3 (у I кв. 2016 р. - 2144 мг/дм3).

Збереглися високими значення величин ХСК, БСК, фенолів.  Середня  за квартал величина ХСК склала 137 мг/дм3, що у 1,4 рази перевищує показники І кварталу 2016 року. Зросли значення азоту амонійного, нітратів, фосфору загального. Зменшився вміст фосфатів, фенолів, нафтопродуктів.

Згідно з Методикою екологічної оцінки якості поверхневих вод якість води  у пункті спостереження НС-2 Суворовської ЗС за  ступенем  її  чистоти   відноситься до класу  «чисті» (2), категорії - «досить чисті» (3).

У пункті спостереження НС Кірова проба була відібрана 21 березня. В пробі зафіксовані високі значення ХСК (135,9 мг/дм3),  БСК5 (5,6 мг/дм3), ОП (12 мг/дм3), фенолів (0,003 мг/дм3).

Мінералізація в пробі на цей час становила 2291 мг/дм3, що на 478 мг/дм3 (20 %) нижче, ніж у пробі з озера в пункті спостереження  НС-2 Суворовської ЗС. Також  нижчі показники азоту нітритного та нітратного у 1,3 рази. Але вище показники азоту амонійного у 4 рази, сполук фосфору – до 2 разів, ОП – у 1,3 рази, марганцю – у 5 разів.

Згідно з Методикою екологічної оцінки якості поверхневих вод якість води  у пункті спостереження НС Кірова за  ступенем  її  чистоти   відноситься до класу -  «забруднені» (3), категорії - «слабко забруднені» (4).

За рівнем мінералізації вода в озері Катлабух належить до класу «солонуватих»,   «β-мезогалинних» вод.

оз. Китай

У лютому 2017 р. відмітка рівня води в озері була 0,78 м БС. У березні  оз. Китай було наповнено до відмітки  0,99 м БС (при НПУ – 1,5 м БС).  На кінець березня 2016 р. рівень води в озері становив 1,02 м БС.

У І кв. 2017 р. з озера були відібрані 2 проби води  у пункті спостереження Червоноярська  ГНС та 1 проба води  у пункті спостереження Василівська НС.

Середня    величина    мінералізації   води  у пункті спостереження Червоноярська  ГНС  знаходиться на рівні показників І кварталу минулого року та складає  4174 мг/дм3. В озері зберігаються високими середні за квартал  значення БСК (14,8 мг/дм3), ХСК (166,3 мг/дм3), ОП (20 мг/дм3), фенолів (0,004 мг/дм3), заліза (0,190 мг/дм3). Максимальне значення  заліза зафіксоване в пробі води 21 березня та складає 0,300 мг/дм3.   У  порівнянні з

І кв. 2016 р. зросли також кольоровість,  вміст сполук азоту. Дещо нижчими були значення хрому, фенолів, АПАВ, сполук фосфору.

У пункті спостереження Червоноярська  ГНС клас якості вод за ступенем її чистоти: «забруднені» (3), категорія - «помірно забруднені» (5).

У пункті спостереження Василівська НС проба була відібрана 21 березня. В пробі зафіксовані високі значення ХСК (163,1 мг/дм3),  БСК5 (8,2 мг/дм3), ОП (18,2 мг/дм3), фенолів (0,004 мг/дм3).

Мінералізація в пробі на цей час становила 3085 мг/дм3, що на 1327 мг/дм3 (43 %) нижче, ніж у пробі з озера в пункті спостереження  Червоноярська  ГНС . Також  нижчі показники органічних речовин (ОП та БСК) – у 1,4 рази, азоту амонійного у 1,3 рази, азоту нітратного  - у 1,7 рази, заліза – у 10 разів, марганцю – у 2 рази. Але вище вміст сполук фосфору.

Згідно з Методикою екологічної оцінки якості поверхневих вод у пункті спостереження Василівська НС клас якості вод за ступенем її чистоти: «забруднені» (3), категорія - «слабко забруднені» (4).

За  критерієм   мінералізації   вода   в   озері   Китай   відноситься  до  класу «солонуваті», «β-мезогалинні».

Малі річки

У I кварталі 2017 р. були відібрані проби з річок Ялпуг, Карасулак, Великий Катлабух, Малий Катлабух, Ташбунар, Єніка, Аліяга та Киргиж-Китай (2 створи).

У січні-лютому на річках спостерігався льодостав, з середини лютого відбувалось танення снігового покриву, потрапляння до водотоків талих вод з прибережних територій. Майже у  всіх річках зменшилась мінералізація, вміст фенолів, АПАВ. Зросла кількість азоту амонійного, сполук фосфору, заліза, кремнію, БСК.    

р. Карасулак 

У пробі води, відібраній з річки  6.02.2017 р.,  мінералізація  зменшилась  на 62 % та становить 2907 мг/дм3 (9.02.2016 р. -  4729 мг/дм3).

В пробі зафіксовані високі значення ХСК (83,5 мг/дм3), ОП (11,7 мг/дм3), БСК20 (6,6 мг/дм3), марганцю (0,240 мг/дм3), фенолів (0,002 мг/дм3).

У порівнянні з лютим 2016 р. в річці збільшились ОП  у 1,7 рази, заліза у 1,5 рази, азот амонійний у 4,4 рази, сполуки фосфору – до 6 разів, кремній – у 5 разів, кольоровість. Зменшились значення нітратів та нітритів у 2 рази, фенолів – у 5 разів, також ХПК, АПАВ.

За критерієм мінералізації вода в річці відноситься до класу «солонуваті» категорія – «бета-мезогалинні». Клас якості вод за ступенем її чистоти – «забруднені» (3), категорія – «слабко забруднені» (4).

р. Єніка 

Мінералізація води в пробі, відібраній з річки 21.02.2017 р., у порівнянні з І кв. минулого року, зросла  на 14 %  та складає  5848 мг/дм3 (23.02.16 р. – 5019 мг/дм3).   В   пробі   зафіксовані   високі   значення   ХСК  (153,8 мг/дм3), ОП  (13,7 мг/дм3),  БСК20 (6,5 мг/дм3),  марганцю (0,20 мг/дм3), фенолів (0,002 мг/дм3).

У порівнянні  з  лютим  2016 р.  в річці збільшились  ХСК у 1,5 рази, ОП  - у 1,6 рази, вміст заліза - у 4,2 рази, сполуки азоту - до 2 разів, сполуки фосфору – до 4 разів, марганець – у 3 рази, кремній – у 4 рази, кольоровість.

За критерієм мінералізації вода в річці відноситься до класу «солонуваті» категорія – «α-мезогалинні».

р.   В. Катлабух 

У пробі води, відібраній з річки   21.03.2017 р.,  мінералізація води зменшилась на 1784 мг/дм3 (39 %) та становить 4601 мг/дм3 (23.02.2016 р. -  6385 мг/дм3). В пробі зафіксовані високі значення ХСК (174,8 мг/дм3), ОП (13,2 мг/дм3), марганцю (0,120 мг/дм3), фенолів (0,002 мг/дм3).

У порівнянні з І кварталом 2016 р. в річці збільшились  ХСК у 1,3 рази,  ОП  - у 1,3 рази, вміст заліза - у  4,8 рази,  азоту амонійного  - у  6 раз, нітрати та нітрити – у 1,8 раз, сполуки фосфору – до 5 разів, марганець – у 3 рази, хром загальний – у 2 рази.

За критерієм мінералізації вода в річці відноситься до класу «солонуваті», категорія – «β-мезогалинні». Клас якості вод за ступенем її чистоти – «забруднені» (3), категорія – «помірно забруднені» (5).

р.   М. Катлабух 

У пробі води, відібраній з річки   21.02.2017 р.,  мінералізація води зменшилась на 1512 мг/дм3 (29 %) та становить 5269 мг/дм3 (23.02.2016 р. -  6781 мг/дм3). В пробі зафіксован високий вміст органічних речовин: ХСК (146,1 мг/дм3), ОП (15,7 мг/дм3), БСК20 (6,4 мг/дм3).

У  порівнянні  з  І  кварталом  2016  р. в річці   збільшились значення  БСК у  1,5 рази,  ОП  - у 1,5 рази, нітрати та нітрити – до 3 разів, сполуки фосфору – до 7 разів.

За критерієм мінералізації вода в річці відноситься до класу «солонуваті», категорія – «α-мезогалинні».

р. Ташбунар 

У пробі, відібраній з річки 21.02.17 р., мінералізації води зберігається стало високою і  дорівнює 4090 мг/дм3,  що нище ніж у лютому минулого року на 23 % (5048 мг/дм3 – 23.02.16 р.).

В пробі зафіксовані високі значення ХСК – 123 мг/дм3, фенолів –   0,002 мг/дм3, ОП  - 7,3 мг/дм3. У порівнянні з цим періодом минулого року, в пробі збільшився вміст азоту амонійного (у 1,7 рази), сполук фосфору (до 2,7  рази), заліза (у 2 рази).

За критерієм мінералізації вода в річці відноситься до класу «солонуваті», категорія – «β-мезогалинні». Клас якості вод за ступенем її чистоти – «забруднені» (3), категорія – «слабко забруднені» (4).

р.  Аліяга

Мінералізація  води  в  пробі,  відібраній  з  річки  21.02.2017 р.,  складала 1288 мг/дм3, 23.02.2016 р.  – 9323 мг/дм3.

В річці високими зберігаються  значення ХСК – 73 мг/дм3, ОП – 13,8 мг/дм3, БСК20 – 15,8 мг/дм3, фенолів – 0,003 мг/дм3. У порівнянні з цим періодом минулого року в пробі збільшився вміст азоту амонійного (у 4,5 рази), сполук фосфору (до 12  разів), заліза (у 6,7 рази), нітратів та нітритів (до 1,6 рази), БПК (у 1,7 рази), кремнію (у 6 рази).

За критерієм мінералізації вода в річці відноситься до класу «солонуваті», категорія – «β-мезогалинні».

р.   Киргиж-Китай

У пробі води, відібраній з річки Киргиж-Китай у другому пункті спостереження 4,2 км від гирла, а/д міст 21.02.2017 р., мінералізація води становила 2415 мг/дм3 ( 23.02.2016 р. -  7064 мг/дм3).

В пробі зафіксовано  високий вміст органічних речовин: ХСК (119,2 мг/дм3), ОП (14,4 мг/дм3), БСК20 (14,6 мг/дм3), фенолів (0,003 мг/дм3).

У порівнянні з цим періодом минулого року в пробі збільшився вміст сполук фосфору (до 26  разів), заліза (у 10 раз), БПК (у 1,7 рази), кремнію (у 10 разів). Знизився вміст азоту амонійного, нітритів, ХСК, марганцю, АПАВ.

За критерієм мінералізації вода в річці відноситься до класу «солонуваті», категорія – «β-мезогалинні».  Клас якості вод за ступенем її чистоти – «забруднені» (3), категорія – «слабко забруднені» (4).

 

Зав. лабораторією моніторингу вод  М.В. Комерзан

 

Joomla inotur

Finland inotur picma
picma