Дунайське Басейнове Управління Водних Ресурсів ДБУВР

NOTE: To use the advanced features of this site you need javascript turned on.

Главная Басейн р.Дунай Моніторинг поверхневих вод
Моніторинг поверхневих вод Друк

mp_water

Аналіз стану поверхневих вод в зоні діяльності Дунайського БУВР у І кварталі 2018 року

У I кварталі 2018 року відповідно до Програми державного моніторингу довкілля в частині проведення Держводагентством радіологічних  та гідрохімічних спостережень за станом  поверхневих вод (наказ Держводагентства № 6 від 11.01.2018 р.) лабораторія здійснювала спостереження у 19 пунктах спостережень (ПС) на таких водних об’єктах:  р. Дунай (4 створи), придунайські озера Ялпуг-Кугурлуй (2 створи), Кагул, Катлабух (2 створи), Китай (2 створи) та 8 малих річок: Ялпуг,  Карасулак, Єніка,  Ташбунар, Великий Катлабух, Малий Катлабух, Аліяга та  Киргиж-Китай  (в/п  4,2 км від гирла, а/д міст).

Було відібрано 31 пробу поверхневих вод, виконано 992 вимірювань показників якості води.

р. Дунай 

В січні-березні 2018 р. рівні води в р. Дунай на українській ділянці були значно вищі, ніж у перші місяці 2017 року. За рахунок зростання рівнів в р. Дунай (макс. рівень води по в/п Рені становив 5,60  м БС),  здійснювалось самопливне наповнення придунайських озер Ялпуг-Кугурлуй, Кагул, Катлабух, Китай.

На українській частині нижнього Дунаю у 1 кварталі було відібрано 10 проб води.

З ростом швидкості течії та рівнів води  в річці збільшився вміст завислих речовин, кольоровості, знизилась прозорість води.  У порівнянні   з І кварталом 2017 р.  у воді також зріс  вміст токсикологічних неорганічних показників хімічного складу води: заліза, хрому, цинку, міді. Зменшилась в р. Дунай мінералізація води, дещо знизились показники ОП, БСК, сполук фосфору.

Вміст розчиненого кисню в відібраних пробах з р. Дунай мав значення від 10,7 мг/дм3 до 12,2 мг/дм3.

Серед  проб з р. Дунай у цьому кварталі найвищі значення ОП (5,9 мг/дм3) та БСК5 (4,7 мг/дм3) спостерігались 21 березня у ПС м. Вилкове, найвищі значення хрому (ІV) (0,006 мг/дм3) – у ПС м. Ізмаїл 12 березня,  цинку  (0,052 мг/дм3) – у ПС м. Рені 12 березня.

Екологічна оцінка якості води в р. Дунай (згідно з Методикою екологічної оцінки якості поверхневих вод) за критерієм мінералізації дозволяє   класифікувати  воду  в   р.  Дунай   як    «прісну»,    «гіпогалинну»;

клас якості за ступенем чистоти –  «чиста» (2), категорія - «досить  чиста» (3).

З р. Дунай лабораторія відбирає проби у  транскордонних ПС м. Рені (71 миля) та м. Вилкове (20 км).

У транскордонному пункті спостереження  м. Рені (на кордоні з Румунією) у I кварталі було відібрано 3 проби води.

Окислюванність перманганатна (ОП) протягом кварталу була на рівні значень зимового періоду минулого року та складала у середньому 3,5 мг/дм3; значення БСК20 дещо знизились. Максимальне значення БСК20 (4,5 мг/дм3) зафіксовано у пробі 12 березня. У порівнянні з І кв. 2017 р.  у воді зросли азот нітритний (у 2,4 рази), показники заліза (у 2,6 рази), марганцю (у 1,9 рази), міді, цинку;  зменшились показники БСК, вміст сполук фосфору, феноли, АПАВ.  Середнє за квартал значення мінералізації  складало 354 мг/дм3, що на 16 % нижче, ніж у І кв. 2017 р.

На українській частині р. Дунай лабораторія контролює якість води на трьох  питних водозаборах:

- р. Дунай, 94 км від гирла,  м. Ізмаїл;

- р. Дунай, 48 км від гирла,  м. Кілія;

- р. Дунай, 20 км від гирла,  м. Вилкове.

На питних  в/з  м. Ізмаїл,  м. Кілія та  м. Вилкове  у І кварталі було відібрано 7 проб води .

За класифікацією згідно ДСТУ 4808:2007 Джерела централізованого питного водопостачання вода в р. Дунай відноситься:

-         за вмістом органічних речовин – до 2- 3 класу якості;

-         за вмістом сполук азоту та фосфору – до 1- 4 класу якості;

-         за показниками сольового складу -  до 1- 2 класу якості;

-         за токсикологічними показниками хімічного складу, які визначаються в лабораторії,  - до 1- 2 класу якості;

-         за показниками радіаційної безпеки (цезій – 137) – до 1 класу якості.

На питному в/з м. Ізмаїл у звітному періоді було відібрано 3 проби води. Максимальне  значення БСК20 (4,5 мг/дм3)  було   зафіксовано  в пробі води 12 березня. У порівнянні з І кварталом 2017 р.  зросли  показники заліза (у 3,3 рази), сполук хрому (у 2 - 3 рази), міді, цинку;  зменшились показники БСК – у 1,5 рази, ОП – у 1,2 рази, вміст сполук фосфору, нітрити, феноли, марганець.  Середнє за квартал значення мінералізації  складало 353 мг/дм3, що на 16 % нижче, ніж у І кв. 2017 р.

На питному в/з м. Кілія   проба води була  відібрана  23 січня.

У порівнянні з січнем минулого року в воді зросли показники заліза, хрому (ІV), міді;  зменшились БСК та  ОП (у 1,5 рази), азот амонійний, фосфати, АПАВ. Мінералізація складала 328 мг/дм3, що на 24 % нижче, ніж у січні 2017 р.

У транскордонному пункті спостереження  в районі  питного в/з м. Вилкове  було відібрано  3  проби  води.

У пробі води 21.03.2018 р. були   зафіксовані  максимальні за квартал значення БСК5 (4,7 мг/дм3), ОП (5,9 мг/дм3). У порівнянні з І кв. 2017 р. в воді зросли нітрит-іони (у 4 рази), показники  сполук хрому, міді, цинку;  зменшився вміст сполук фосфору.  Середнє за квартал значення мінералізації  складало 364 мг/дм3, що майже не змінилось у порівнянні з І кв. 2017 р.

У  транскордонному пункті спостереження з р. Ялпуг (на кордоні з Молдовою) проба води була відібрана  9 січня 2018 р.

У пробі зафіксовані високі значення ХСК (145 мг/дм3), ОП (9,9 мг/дм3), БСК20 (7,5 мг/дм3), фенолів (0,003 мг/дм3), показників сольового складу. Мінералізація   води   в   пробі, у порівнянні з січнем 2017 року, майже не змінилась та  складала   3382  мг/дм3 (24.01.2017 р. -  3516 мг/дм3).

У порівнянні з І кварталом 2017 р. в річці зросли значення показників заліза, міді, фенолів; зменшився вміст сполук азоту, фосфатів, марганцю.

За критерієм мінералізації вода в річці відноситься до класу «солонуваті», категорія – «β -мезогалинні».

Придунайські озера 

З 3 декади січня до початку лютого та з кінця лютого до середини березня 2018 року на озерах спостерігався льодостав.  При таненні льодового покриву, відбувалось потрапляння до озер талих вод з прибережних територій. Також у грудні 2017 р. - березні 2018 р. здійснювалось наповнення  озер дунайською водою, тому в пробах у лютому-березні спостерігалось зниження мінералізації води. 

У зимовий період зі зниженням температури повітря  в  озерах дещо знизились, але зберігаються стало  високими показники органічного забруднення води (по ОП, БСК) та феноли; зросли токсикологічні показники хімічного складу (хром, мідь, цинк, АПАВ). Вміст розчиненого кисню в придунайських озерах  мав оптимальні значення.

оз. Ялпуг-Кугурлуй 

Протягом І кварталу 2018 р. рівні в озері були  вищі, ніж у І кварталі минулого року.   Станом на початок січня рівень води в озері був 2,17 м БС. На 12 березня рівень води в озері становив  2,51 м БС. (Станом на 1 січня 2017 року рівень води в озері становив 2,06 м БС. У березні 2017 р. оз. Ялпуг було наповнено дунайською водою до відмітки 2,25 м БС).

У I кварталі  у пункті спостереження питний водозабір м. Болград с. Оксамитне, було відібрано 3 проби води.

У звітному кварталі, за класифікацією  згідно ДСТУ 4808:2007 Джерела централізованого питного водопостачання, вода в озері в цьому пункті спостереження за загальносанітарними хімічними показниками відноситься:

-         за показниками сольового складу -  до 3 - 4 класу якості;

-         за вмістом органічних речовин – до 2 - 3 класу якості;

-         за вмістом сполук азоту та фосфору – до 1- 2 класу якості.

- за токсикологічними показниками хімічного складу, які визначаються в лабораторії, - до 1- 2 класу якості.

Високими зберігаються показники органічного забруднення води по ОП (від 6,6 мг/дм3 до 7,7 мг/дм3) та БСК20 (від 5,2 мг/дм3 до 9,2 мг/дм3),  феноли  (0,002 мг/дм3).

Протягом І кварталу мінералізація води в озері у районі Болградського водозабору коливалась в межах 1391 мг/дм3 - 1374 мг/дм3. Середнє за І квартал значення мінералізації води (1354 мг/дм3) вище на 15 %, ніж у І кварталі  2017 р.

Також у порівнянні з відповідним періодом минулого року зріс вміст заліза, марганцю, хрому, АПАВ, міді; зменшився вміст БСК, нітритів, сполук фосфору.

Згідно з Методикою екологічної оцінки якості поверхневих вод  вода в озері у пункті спостереження Болградський питний в/з  у I кв. 2017 р. може бути віднесена за критерієм мінералізації до категорії «солонуваті», β-мезогалинні води».

У звітному періоді у пункті спостереження оз. Кугурлуй,  с. Н. Некрасівка була відібрана 1 проба води 6 лютого та зафіксовані високі значення ОП  (5,8 мг/дм3), БСК20 (5,2 мг/дм3),  фенолів (0,003 мг/дм3).

У   порівнянні  з  I  кварталом  2017 р. в оз. Кугурлуй зріс вміст фосфатів, заліза, міді; дещо зменшились показники органічного забруднення (по ОП та БСК).   Мінералізація  води  6.02.2018 р.  становила  826 мг/дм3 (у лютому 2017 р. – 941 мг/дм3).

За критерієм мінералізації вода в озері Кугурлуй у I кварталі 2018 р. може бути віднесена до класу «прісних», «олігогалинних вод».

оз. Кагул

Станом   на  9   січня  2018  року  рівень  води в озері становив 3,05 м БС.

На 12 березня озеро  було  наповнено до відмітки 3,30 м БС (при НПУ 3,5 м БС).

У I кварталі 2018 р. з оз. Кагул у ПС  ГНС Нагірне були відібрані 3 проби води та зафіксовані високі значення ОП (до 6,8 мг/дм3),  БСК   (до 6,8 мг/дм3) та   фенолів (до 0,003 мг/дм3).

Середнє значення мінералізації води у звітному періоді дещо знизилось та становить 561 мг/дм3 (у I кварталі 2017 року  - 611 мг/дм3).

У порівнянні з І кварталом минулого року зменшились  також  показники органічного забруднення (ОП – у 1,3 рази, БСК20 – у 1,2 рази), фосфору загального - у 1,3 рази, іонів амонію -  у 1,4 рази.

Згідно   з     Методикою   екологічної  оцінки якості поверхневих вод за критерієм мінералізації вода в Кагулі  відноситься до «прісних», «гіпогалинних»     вод;     клас     якості      води    за   ступенем   її   чистоти  – «чисті» (2),  категорія - «досить чисті» (3).

оз. Катлабух

У грудні 2017 р. відмітка рівня води в озері була низькою - 0,84 м БС. У березні 2018 р. озеро було наповнено до відмітки 1,5 м БС (при НПУ 1,7 м БС).

У  I кв. 2018 р. з оз. Катлабух у пункті спостереження  НС-2 Суворовської ЗС  були  відібрані 2 проби води та 1 проба води  у пункті спостереження НС Кірова.

У ПС НС-2 Суворовської ЗС  протягом кварталу зафіксовані високі значення показників органічного забруднення води (ОП - до 12,9 мг/дм3, БСК20 - до 14,5 мг/дм3), фенолів (до 0,004 мг/дм3) та показників сольового складу води. За два місяці з грудня 2017 р. мінералізації ще зросла на 11 % та складала 21.02.2018 р.  - 3212 мг/дм3 (18.12.2017 р. -  2881 мг/дм3). Це найбільше значення мінералізації води в цьому ПС за  всі роки спостережень з 1996 р.

У порівнянні з цим періодом минулого року, середнє за квартал значення мінералізації води зросло на 24 % та склало 3160 мг/дм3 (у I кв. 2017 р. - 2544 мг/дм3).

Якість води в озері у порівнянні з 1 кв. 2017 р. погіршала майже по всіх показниках. Зросли значення азоту нітритного, фосфатів, заліза, сполук хрому, міді, АПАВ.

В пробі води у пункті спостереження НС Кірова, відібраної 21 лютого, зафіксовані високі значення ОП – 11,6 мг/дм3,   БСК20 11,2 мг/дм3, фенолів – 0,003 мг/дм3, показників сольового складу. Мінералізація води в пробі  становила  2405 мг/дм3.

Мінералізація   21 лютого 2018 р. у пункті спостереження НС Кірова була нижче, ніж у пункті спостереження НС-2 Суворовської ЗС,  на 807 мг/дм3 (25 %).

Згідно з Методикою екологічної оцінки якості поверхневих вод якість води  у озері Катлабух за  ступенем  її  чистоти   відноситься до класу  «забруднені» (3), категорії - «слабко забруднені» (4). За рівнем мінералізації вода в озері Катлабух належить до класу «солонуватих»,    «β-мезогалинних» вод.

оз. Китай

У грудні 2017 р. відмітка рівня води в озері була низькою - 0,56 м БС. У березні  2018 р. озеро було наповнено до відмітки 1,42 м БС (при НПУ 1,5 м БС).

У І кв. 2018 р. з озера були відібрані 2 проби води  у пункті спостереження Червоноярська  ГНС та 1 проба води  у пункті спостереження Василівська НС.

У ПС Червоноярська  ГНС  максимальні за квартал значення  БСК20 (15,4 мг/дм3), ОП (22,5 мг/дм3), заліза (0,264 мг/дм3), марганцю (0,20 мг/дм3), фенолів (0,010 мг/дм3)  були зафіксовані у пробі  21 лютого.

У грудні 2017 р. мінералізація води в цьому ПС була 6306 мг/дм3. На 29 березня мінералізація знизилась до величини 4175 мг/дм3 (на 34%).

У порівнянні з І кварталом минулого року  в озері зросли   показники азоту нітритного, загального фосфору, вмісту хрому, цинку, марганцю, АПАВ.

У ПС Василівська НС проба води була відібрана 21  лютого. В пробі зафіксовані   високі   значення БСК20 (13  мг/дм3), ОП (15,6 мг/дм3), фенолів (0,005  мг/дм3).   Мінералізація в пробі складала 2075 мг/дм3.

Мінералізація води 21  лютого 2018 р. у ПС Василівська НС була нижче, ніж у ПС Червоноярська  ГНС,  на 2453 мг/дм3 (54 %); також в цьому пункті спостережень нижчі показники органічного забруднення, вмісту азоту амонійного, марганцю.

За  критерієм   мінералізації   вода   в   озері   Китай у 1 кв. 2018 р. відноситься  до  класу «солонуваті», «β -мезогалинні».

Малі річки

У I кварталі 2018 р. були відібрані проби з 8 малих  річок:

р. Ялпуг та р. Карасулак – 9 січня,

р. Ташбунар, р. Єніка, р. В. Катлабух, р. М. Катлабух – 21 лютого,

р. Аліяга   та  р. Киргиж-Китай  (4,2 км від гирла,  а/д міст) – 29 березня.

У цей період  на річках, зі зміною погодних умов, спостерігався періодичний  льодостав  та танення снігового покриву з потраплянням до водотоків талих вод з прибережних територій.

Вміст розчиненого кисню в річках мав оптимальні значення.

У  всіх річках  зафіксовані   високі значення показників сольового складу,  органічного забруднення та фенолів:

мінералізація в річках мала значення  від 3382 мг/дм3 (р. Ялпуг)  до  6950 мг/дм3 (р. М. Катлабух);

ОП  - від 7,2 мг/дм3 (р. Ташбунар)  до 14,4 мг/дм3 (р. Киргиж-Китай);

БСК - від 3,0 мг/дм3 (р. М. Катлабух)  до 7,5 мг/дм3 (р. Ялпуг);

забруднення фенолами - до 0,003 мг/дм3 (р. Аліяга).

В р. Карасулак, р. В. Катлабух, р. Єніка та  р.Ташбунар спостерігались високі значення марганцю (до 0,20 мг/дм3 у р. Ташбунар).

У порівнянні  з І кв. 2017 р. майже у  всіх річках зросла мінералізація, крім  р. Ялпуг та р. Єніка. У цих річках   мінералізація майже не змінилась.

У багатьох  річках зросли токсикологічні показники (мідь, залізо, АПАВ), дещо зменшився вміст сполук фосфору.

Зав. лабораторії моніторингу вод     М.В. Комерзан

 ________________________________________________________________________________________________________

Характеристика стану поверхневих вод басейну нижнього Дунаю  в зоні діяльності Дунайського БУВР  протягом січня 2018 року

Протягом січня 2018 р. на території басейну української частини ріки Дунай в межах Одеської області спостерігалась мінлива погода з опадами у виді снігу. Температура повітря коливалась від – 14 оС до + 2 оС вночі та  від  0 оС до + 9 оС  вдень. На озерах – льодостав. Температура води р. Дунай на 31.01.2018 р. становила 3 °С.

Вміст розчиненого кисню в р. Дунай та придунайських озерах мав допустимі значення. Зі зниженням температури повітря та води  в озерах дещо знизились показники  забруднення органічними речовинами.

Інформація про стан води у басейні української частини р. Дунай протягом  грудня 2017 р. – січня 2018 р. наведена у таблиці.

Нормативи якості води приведені по:

– Нормативи екологічної безпеки водних об’єктів, що використовуються для потреб рибного господарства, щодо гранично допустимих концентрацій органічних та мінеральних речовин у морській та прісній водах (затверджено наказом міністерства аграрної політики та продовольства України № 471 від 30.07.12)  -  нормативи ЕБВО для природних прісних вод;

ДСТУ 4808:2007  Джерела   централізованого питного водопостачання. Гігієнічні та екологічні вимоги щодо якості води і правила вибирання.  

(1 клас – відмінна, бажана якість води;

2 клас – добра, прийнятна якість води;

3 клас – задовільна, прийнятна якість вод;

4 клас – посередня, обмежено придатна, небажана якість води).

р. Дунай 

За місяць рівні води в р. Дунай зросли. Так, 9 січня 2018 р. рівень води по в/п Рені становив 3,39 м БС, а 12 грудня 2017 р.– 2,96 м БС.

На українській частині нижнього Дунаю  у січні 2018 р. було відібрано 4 проби води у  контрольних  створах м. Рені, м. Ізмаїл, м. Кілія та м. Вилкове.

Вміст   розчиненого  кисню  в  р. Дунай  мав значення 11 мг/дм3 - 12 мг/дм3. Середня величина мінералізації води в р. Дунай на досліджуваній ділянці складала  326 мг/дм3, що дещо нижче, ніж  у минулому місяці. Якість води у  річці у порівнянні з  груднем 2017 р. –  без значних змін.

У порівнянні з січнем 2017 року в р. Дунай збільшився вміст заліза від 2,2 раз (у пробах на в/з м. Кілія) до 5-6 раз (у м. Ізмаїл та м. Рені); знизився вміст азоту амонійного, показники органічного забруднення;  мінералізація зменшилась  на 25 %.

За класифікацією згідно ДСТУ 4808:2007 Джерела централізованого питного водопостачання вода в р. Дунай відноситься:

- за загальносанітарними хімічними показниками до 2-3 класу якості;

- за токсикологічними показниками хімічного складу, які визначаються в лабораторії, - до 1-2 класу якості.

оз. Ялпуг-Кугурлуй

За місяць рівень води в озері дещо підвищився.  На 9 січня 2018 р. рівень становив 2,17 м БС; у грудні 2017 р. - 1,88 м БС.

У січні з озера Ялпуг була відібрана одна проба води у пункті спостереження питний водозабір  м. Болград,  с. Оксамитне.

Вміст розчиненого кисню в пробі мав значення 11,9 мг/дм3. В озері зберігаються високими, як і у грудні 2017 р., вміст фенолів (0,002 мг/дм3) та показники  органічного забруднення води: БСК20 (5,2 мг/дм3),  ХСК (70,4 мг/дм3), ОП (7,7 мг/дм3). У порівнянні з минулим місяцем зменшились в озері показники вмісту заліза та сполук фосфору; мінералізація води зросла  на   8 % та 9.01.18 р. складала   – 1391 мг/дм3 (у грудні 2017 р. – 1511 мг/дм3).

За класифікацією (згідно ДСТУ 4808:2007 Джерела централізованого питного водопостачання) вода в озері в цьому пункті спостереження за загальносанітарними хімічними показниками відноситься:

-         за показниками сольового складу -  до 3-4 класу якості (посередня, обмежено придатна, небажана якість води);

-         за вмістом органічних речовин – до 3-4 класу якості;

-         за вмістом сполук азоту та фосфору – до 1-2 класу якості;

-         за токсикологічними показниками хімічного складу, які визначаються в лабораторії,  - до 2-3 класу якості.

оз. Кагул

За місяць рівень води в озері дещо підвищився.  На 9 січня 2018 р. рівень становив 3,05 м БС; у грудні 2017 р. – 2,79 м БС.

У січні 2018 р. з оз. Кагул у пункті спостереження  ГНС Нагірне була відібрана 1 проба води. Вміст розчиненого кисню в озері   мав значення  12 мг/дм3.  В озері, як і у минулому місяці, зберігаються високими вміст фенолів (0,002 мг/дм3) та показники  органічного забруднення води: ХСК (55,1 мг/дм3), БСК20 (4,6 мг/дм3),  ОП (6,8 мг/дм3). Мінералізація води у січні майже не змінилась та складала 584 мг/дм3.

 

Зав. лабораторією моніторингу вод  М.В. Комерзан

1718

 

 

Joomla inotur

Finland inotur picma
picma