Дунайське Басейнове Управління Водних Ресурсів ДБУВР

NOTE: To use the advanced features of this site you need javascript turned on.

Главная Басейн р.Дунай Моніторинг поверхневих вод
Моніторинг поверхневих вод Друк

mp_water

Характеристика стану поверхневих вод басейну нижнього Дунаю  в зоні діяльності Дунайського БУВР  протягом січня 2018 року

Протягом січня 2018 р. на території басейну української частини ріки Дунай в межах Одеської області спостерігалась мінлива погода з опадами у виді снігу. Температура повітря коливалась від – 14 оС до + 2 оС вночі та  від  0 оС до + 9 оС  вдень. На озерах – льодостав. Температура води р. Дунай на 31.01.2018 р. становила 3 °С.

Вміст розчиненого кисню в р. Дунай та придунайських озерах мав допустимі значення. Зі зниженням температури повітря та води  в озерах дещо знизились показники  забруднення органічними речовинами.

Інформація про стан води у басейні української частини р. Дунай протягом  грудня 2017 р. – січня 2018 р. наведена у таблиці.

Нормативи якості води приведені по:

– Нормативи екологічної безпеки водних об’єктів, що використовуються для потреб рибного господарства, щодо гранично допустимих концентрацій органічних та мінеральних речовин у морській та прісній водах (затверджено наказом міністерства аграрної політики та продовольства України № 471 від 30.07.12)  -  нормативи ЕБВО для природних прісних вод;

ДСТУ 4808:2007  Джерела   централізованого питного водопостачання. Гігієнічні та екологічні вимоги щодо якості води і правила вибирання.  

(1 клас – відмінна, бажана якість води;

2 клас – добра, прийнятна якість води;

3 клас – задовільна, прийнятна якість вод;

4 клас – посередня, обмежено придатна, небажана якість води).

р. Дунай 

За місяць рівні води в р. Дунай зросли. Так, 9 січня 2018 р. рівень води по в/п Рені становив 3,39 м БС, а 12 грудня 2017 р.– 2,96 м БС.

На українській частині нижнього Дунаю  у січні 2018 р. було відібрано 4 проби води у  контрольних  створах м. Рені, м. Ізмаїл, м. Кілія та м. Вилкове.

Вміст   розчиненого  кисню  в  р. Дунай  мав значення 11 мг/дм3 - 12 мг/дм3. Середня величина мінералізації води в р. Дунай на досліджуваній ділянці складала  326 мг/дм3, що дещо нижче, ніж  у минулому місяці. Якість води у  річці у порівнянні з  груднем 2017 р. –  без значних змін.

У порівнянні з січнем 2017 року в р. Дунай збільшився вміст заліза від 2,2 раз (у пробах на в/з м. Кілія) до 5-6 раз (у м. Ізмаїл та м. Рені); знизився вміст азоту амонійного, показники органічного забруднення;  мінералізація зменшилась  на 25 %.

За класифікацією згідно ДСТУ 4808:2007 Джерела централізованого питного водопостачання вода в р. Дунай відноситься:

- за загальносанітарними хімічними показниками до 2-3 класу якості;

- за токсикологічними показниками хімічного складу, які визначаються в лабораторії, - до 1-2 класу якості.

оз. Ялпуг-Кугурлуй

За місяць рівень води в озері дещо підвищився.  На 9 січня 2018 р. рівень становив 2,17 м БС; у грудні 2017 р. - 1,88 м БС.

У січні з озера Ялпуг була відібрана одна проба води у пункті спостереження питний водозабір  м. Болград,  с. Оксамитне.

Вміст розчиненого кисню в пробі мав значення 11,9 мг/дм3. В озері зберігаються високими, як і у грудні 2017 р., вміст фенолів (0,002 мг/дм3) та показники  органічного забруднення води: БСК20 (5,2 мг/дм3),  ХСК (70,4 мг/дм3), ОП (7,7 мг/дм3). У порівнянні з минулим місяцем зменшились в озері показники вмісту заліза та сполук фосфору; мінералізація води зросла  на   8 % та 9.01.18 р. складала   – 1391 мг/дм3 (у грудні 2017 р. – 1511 мг/дм3).

За класифікацією (згідно ДСТУ 4808:2007 Джерела централізованого питного водопостачання) вода в озері в цьому пункті спостереження за загальносанітарними хімічними показниками відноситься:

-         за показниками сольового складу -  до 3-4 класу якості (посередня, обмежено придатна, небажана якість води);

-         за вмістом органічних речовин – до 3-4 класу якості;

-         за вмістом сполук азоту та фосфору – до 1-2 класу якості;

-         за токсикологічними показниками хімічного складу, які визначаються в лабораторії,  - до 2-3 класу якості.

оз. Кагул

За місяць рівень води в озері дещо підвищився.  На 9 січня 2018 р. рівень становив 3,05 м БС; у грудні 2017 р. – 2,79 м БС.

У січні 2018 р. з оз. Кагул у пункті спостереження  ГНС Нагірне була відібрана 1 проба води. Вміст розчиненого кисню в озері   мав значення  12 мг/дм3.  В озері, як і у минулому місяці, зберігаються високими вміст фенолів (0,002 мг/дм3) та показники  органічного забруднення води: ХСК (55,1 мг/дм3), БСК20 (4,6 мг/дм3),  ОП (6,8 мг/дм3). Мінералізація води у січні майже не змінилась та складала 584 мг/дм3.

 

Зав. лабораторією моніторингу вод  М.В. Комерзан

1718

 

 

Joomla inotur

Finland inotur picma
picma