ДУНАЙСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ОФІС ВОДНИХ РЕСУРСІВ

NOTE: To use the advanced features of this site you need javascript turned on.

Главная Басейн р.Дунай Моніторинг поверхневих вод
Моніторинг поверхневих вод Друк

mp_water

Аналіз стану поверхневих вод в зоні діяльності Дунайського РОВР у ІІІ кварталі 2018 року

У IІІ кварталі 2018 року відповідно до Програми державного моніторингу довкілля в частині проведення Держводагентством радіологічних  та гідрохімічних спостережень за станом  поверхневих вод (наказ Держводагентства № 6 від 11.01.2018 р.) лабораторія здійснювала спостереження у 18 пунктах спостережень (ПС) на таких водних об’єктах: р. Дунай (4 створи), придунайські озера Ялпуг-Кугурлуй (2 створи), Кагул, Катлабух (2 створи), Китай (2 створи) та 8 малих річок: Ялпуг,  Карасулак, Єніка,   Ташбунар, Великий Катлабух, Аліяга та  Киргиж-Китай (ПС 49 км від гирла, с. М. Ярославець).

Малі річки Малий Катлабух та Киргиж-Китай (ПС 4,2 км від гирла)  у цьому кварталі пересихали.

Було відібрано 36 проб поверхневих вод, виконано 1152 вимірювання показників якості води.

р. Дунай

Протягом ІІІ кварталу на території басейну української частини р. Дунай в межах Одеської області спостерігалась спекотна мінлива погода з опадами у вигляді дощу. Температура води у р. Дунай у літні спекотні місяці досягла відмітки 26,3°С (31.08.2018 р.). На 30.09.2018р. температура води р. Дунай знизилась до 19°С.

На українській ділянці р. Дунай рівні води на початку кварталу були  вищі, ніж у ІІІ кв. минулого року на 2,0 м та на 20 см нижче у кінці кварталу.  Межень у цьому році почалась 20 серпня, у 2017 р. – 10 липня.

На українській частині нижнього Дунаю у ІІІ кварталі було відібрано 12 проб води.

Вміст розчиненого кисню в відібраних пробах з р. Дунай мав значення від   6,4 мг/дм3 до 7,8 мг/дм3.

Серед  проб з р. Дунай у цьому кварталі найвищі значення ОП (4,6 мг/дм3) та БСК20 (6,3 мг/дм3) спостерігались 7 серпня у ПС м. Ізмаїл; фенолів (0,002 мг/дм3) - 18 вересня у ПС м. Ізмаїл та м. Кілія.

У порівнянні з ІІІ кв. минулого року  у воді р. Дунай у ПС м. Рені, м. Ізмаїл та м. Кілія збільшився вміст сполук азоту та фосфору,  фенолів, АПАВ.  Якість води в р. Дунай у ПС м. Вилкове майже не змінилась.

Екологічна оцінка якості води в р. Дунай (згідно з Методикою екологічної оцінки якості поверхневих вод) за критерієм мінералізації дозволяє   класифікувати   воду  в   р.  Дунай   як    «прісну»,    «гіпогалинну»; клас якості за ступенем чистоти –  «чиста» (2), категорія - «досить  чиста» (3). З р. Дунай лабораторія відбирає проби у  транскордонних ПС м. Рені (71 миля) та м. Вилкове (20 км).

У транскордонному пункті спостереження м. Рені (на кордоні з Румунією) у ІIІ кварталі було відібрано 3 проби води.

Вміст розчиненого кисню у цьому ПС протягом  кварталу коливався у межах від  6,4 мг/дм3 до 7,8 мг/дм3;  середнє за квартал значення окислюваності перманганатної (ОП)  було 3,3 мг/дм3;  БСК5 – 2,7 мг/дм3;  БСК20 – 5,1 мг/дм3; фенолів – 0,001 мг/дм3, мінералізації – 325 мг/см3.

У пробі відібраної 7 липня зафіксовані найвищі за квартал значення БСК5 – 3,9 мг/дм3;  БСК20 – 5,7 мг/дм3 та ОП – 3,7 мг/см3.

У порівнянні з ІІ кварталом 2018 р. у воді збільшився вміст сполук азоту та фосфору; зменшився вміст заліза, хрому, цинку, міді, марганцю.

У порівнянні з ІІІ кв. 2017 р.  у воді  р. Дунай у цьому ПС у 3 рази зросли показники сполук азоту, збільшились також феноли, АПАВ;  зменшився вміст  фосфору загального, заліза, хрому, цинку.

На українській частині р. Дунай лабораторія контролює якість води на трьох  питних водозаборах:

- р. Дунай, 94 км від гирла,  м. Ізмаїл;

- р. Дунай, 48 км від гирла,  м. Кілія;

- р. Дунай, 20 км від гирла,  м. Вилкове.

На питних  в/з  м. Ізмаїл,  м. Кілія та  м. Вилкове у ІІІ кварталі було відібрано 9 проб води .

За класифікацією згідно ДСТУ 4808:2007 Джерела централізованого питного водопостачання вода в р. Дунай відноситься:

-         за вмістом органічних речовин – до 2- 3 класу якості;

-         за вмістом сполук азоту та фосфору – до 1- 4 класу якості;

-         за показниками сольового складу -  до 1- 2 класу якості;

-         за токсикологічними показниками хімічного складу, які визначаються в лабораторії,  - до 1- 2 класу якості;

-         за показниками радіаційної безпеки (цезій – 137) – до 1 класу якості.

На питному в/з м. Ізмаїл у звітному періоді було відібрано 3 проби води. Вміст розчиненого кисню у цьому ПС протягом  кварталу коливався у межах від  6,7 мг/дм3 до 7,8 мг/дм3;  середнє за квартал ОП  було 3,7 мг/дм3;  БСК5 – 4,3 мг/дм3;  БСК20 – 5,8 мг/дм3; фенолів – 0,001 мг/дм3, мінералізації – 349 мг/см3.

В пробі води відібраної 7 серпня було   зафіксовано максимальне   за квартал значення ОП (4,6 мг/дм3), БСК5 (4,7 мг/дм3), БСК20 (6,3 мг/дм3) та марганцю (0,100 мг/дм3); максимальне значення фенолів (0,002 мг/дм3) спостерігалось у цьому ПС 18 вересня.

У порівнянні з ІІІ кварталом 2017 р.  зросли  показники азоту амонійного  у 5 раз, азоту нітритного – у 2 рази, сполук фосфору – у 1,4 рази.

На питному в/з м. Кілія було  відібрано 3 проби води.

Вміст розчиненого кисню у цьому ПС протягом  кварталу коливався у межах від  6,9 мг/дм3 до 7,7 мг/дм3;  середнє за квартал значення ОП  було 3,4 мг/дм3;  БСК5 – 1,5 мг/дм3;  БСК20 – 2,9 мг/дм3; фенолів – 0,001 мг/дм3, мінералізації – 325 мг/см3.

У порівнянні з ІІІ кв. минулого року в воді зросли показники азоту амонійного та заліза у 5 раз, азоту нітритного – у 4 рази, сполук фосфору майже у 2 рази.

У транскордонному пункті спостереження в районі  питного в/з  м. Вилкове було відібрано  3  проби  води.

Вміст розчиненого кисню у цьому ПС протягом  кварталу коливався у межах від  7,1 мг/дм3 до 7,8 мг/дм3;  середнє за квартал значення ОП  було   3,7 мг/дм3;  БСК5 – 1,9 мг/дм3;  БСК20 – 2,1 мг/дм3; фенолів – 0,001 мг/дм3, мінералізації – 333 мг/см3.

У пробі води 21.08.2018 р. були   зафіксовані  максимальні за квартал   значення БСК20 (4,3 мг/дм3), ОП (3,8 мг/дм3);  максимальне значення фенолів (0,002 мг/дм3) спостерігалось 18 вересня.

У порівнянні з ІІІ кв. минулого року якісний стан  води в цьому ПС суттєво не змінився.

У  транскордонному пункті спостереження з р. Киргиж-Китай на кордоні з Молдовою (49 км від гірла,  с. М. Ярославець) проба води була відібрана 18 вересня.

Вміст розчиненого кисню мав значення 7,1 мг/дм3.  В    пробі   зафіксовані   високі  значення   ОП (9 мг/дм3), БСК20 (15,5 мг/дм3), фенолів (0,003 мг/дм3), сполук азоту та фосфору, показників сольового складу (мінералізація -  3766 мг/дм3).

За критерієм мінералізації вода в річці відноситься до класу «солонуваті», категорія – «бета-мезогалинні».

У  транскордонному ПС з р. Ялпуг (на кордоні з Молдовою) лабораторією Дунайського РОВР проба води була відібрана 7 серпня 2018 р.

У пробі зафіксовані високі значення ОП (14,5 мг/дм3), БСК20 (12,5 мг/дм3), фенолів (0,002 мг/дм3), показників сольового складу. Розчинений кисень мав низьке значення (3,4 мг/дм3). Мінералізація   води   в   пробі, у порівнянні з липнем минулого року, знизилась на 40 % та  складала  2038  мг/дм3 (11.07.2017 р. -  3503 мг/дм3). У порівнянні з ІІІ кв. минулого року  в річці, крім мінералізації, зменшились також значення показників заліза,  сполук фосфору, азоту амонійного, марганцю, показників органічного забруднення.

За критерієм мінералізації вода в річці відноситься до класу «солонуваті», категорія – «β -мезогалинні».

Лабораторією БУВР річок Причорномор’я  та нижнього Дунаю 28 вересня було зафіксовано забруднення  річки по таких показниках:

- розчинений кисень - 0,5 мг/дм3;

- БСК5 – 60,0 мг/дм3;

- ХСК  – 339 мг/дм3;

- азот амонійний – 26,0 мг/дм3;

- фосфати – 19,5 мг/дм3;

- АПАВ – 0,700 мг/дм3;

- мінералізація 2980 мг/дм3.

Ці значення від 3 до 20 раз перевищують граничні концентрації для найгіршого V класу якості вод згідно Регламенту українсько-молдавського співробітництва по моніторингу якості транскордонних вод.

Придунайські озера

Протягом ІІІ кварталу спостерігалась спекотна мінлива погода з опадами у вигляді дощу. Температура води в озерах у літні спекотні місяці досягала відміток вище 28°С.

В  озерах спостерігалось зменшення рівня води, «цвітіння» води,  зросли показники сольового складу, кольоровість, показники органічного забруднення (по ОП, БСК), вміст сполук азоту та фосфору. Вміст розчиненого кисню в придунайських озерах Ялпуг-Кугурлуй, Кагул та Китай мав оптимальні значення. В оз. Катлабух у ПС НС-2 Суворовської ЗС рівень розчиненого кисню, як і влітку минулого року, був низьким.

оз. Ялпуг-Кугурлуй 

Навесні цього року озеро було наповнено до відмітки 2,8 м БС (при НПУ  2,8 м БС). Протягом ІІІ кварталу рівень води поступово зменшувався та на кінець вересня досяг відмітки 2,2 м БС. Минулого року рівень води в озері був значно нижче, та наприкінці   ІІІ кварталу 2017 р.  рівень в озері  становив 1,95 м БС.

У IІІ кварталі  у пункті ПС питний водозабір м. Болград с. Оксамитне, було відібрано 4 проби води.

У звітному кварталі, за класифікацією  згідно ДСТУ 4808:2007 Джерела централізованого питного водопостачання, вода в озері в цьому пункті спостереження за загальносанітарними хімічними показниками відноситься:

-         за показниками сольового складу -  до 3 - 4 класу якості;

-         за вмістом органічних речовин (по БСК та ОП) – до 3-4  класу якості;

-         за вмістом сполук азоту та фосфору – до 1- 2 класу якості.

За токсикологічними показниками хімічного складу, які визначаються в лабораторії, - до 1- 2 класу якості.

Вміст розчиненого кисню в озері протягом ІІІ кварталу коливався у межах від  6 мг/дм3 до 9 мг/дм3. 7 серпня у пробі зафіксовано підвищене значення водневого показника рН  - 8,54 од. рН.  Внаслідок літньої спеки в озері спостерігалось «цвітіння» води, знизився вміст розчиненого кисню, прозорість води; зросли кольоровість, вміст сполук азоту, фосфору, заліза, марганцю. Високими зберігаються показники органічного забруднення води по ОП (від 8,2 мг/дм3 до 9,9 мг/дм3), ХСК (86,9 мг/дм3) та БСК (по БСК20 - від 11 мг/дм3 до  19 мг/дм3),  вміст фенолів (0,002 мг/дм3 - 0,003 мг/дм3).

Протягом ІІІ кварталу мінералізація води в озері у районі Болградського водозабору зросла на 13 % (7.08.2018 р. -  1333 мг/дм3, 26.09.2018 р. - 1516 мг/дм3).

Середня за ІІІ квартал  мінералізація води (1433 мг/дм3) має значення на 19 % нижче, ніж у ІІІ кварталі минулого року (середнє значення за ІІІ кв. 2017 р. - 1773 мг/дм3). Також, у порівнянні з відповідним періодом минулого року, зменшились   показники органічного забруднення (БСК - у 1,5 раз, ОП – у 1,2 раз), у 1,2 рази знизились вміст заліза та  марганцю; збільшився вміст нітритів.

Згідно з Методикою екологічної оцінки якості поверхневих вод  вода в озері у ПС Болградський питний в/з  у IІІ кв. 2018 р. може бути віднесена за критерієм мінералізації до категорії «солонуваті», «β-мезогалинні».

У звітному періоді у ПС оз. Кугурлуй,  с. Н. Некрасівка були відібрані  2 проби води.

Вміст розчиненого кисню вранці в озері мав значення 6,5 мг/дм3 (28 липня) та  8,8 мг/дм3 (26 вересня). 28 липня у пробі зафіксовано підвищене значення водневого показника рН  - 8,76 од. рН.

В озері в цьому ПС зафіксовані високі значення  органічного забруднення: ОП  (до 9,6 мг/дм3), БСК20 (до 16,0 мг/дм3), ХСК (71,7 мг/дм3) та   фенолів (до 0,003 мг/дм3).    Протягом ІІІ кварталу мінералізація води в озері в цьому ПС зросла на 19 % (2.05.2018 р. -  940 мг/дм3, 29.09.2018 р. - 1168 мг/дм3)

У   порівнянні  з  IІІ  кварталом  2017 р. в оз. Кугурлуй зросли показники БСК, вміст фосфатів, азоту амонійного, нітритів, хрому, цинку;  зменшились показники марганцю, АПАВ та фенолів. Мінералізація  води зросла на 9% (19.09.2017 р.  становила  1072 мг/дм3).

За критерієм мінералізації вода в озері Кугурлуй у IІ кварталі 2018 р. може бути віднесена до категорії  «солонуваті», «β-мезогалинні».

оз. Кагул

Навесні цього року озеро було наповнено до відмітки 3,55 м БС (при НПУ  3,5 м БС). Протягом ІІІ кварталу рівень води поступово зменшувався та на кінець вересня досяг відмітки 3,1 м БС. Минулого року рівень води в озері був нижче, та наприкінці   ІІІ кв. 2017 р. рівень в озері  становив 2,94 м БС.

У ІIІ кварталі 2018 р. з оз. Кагул у ПС  ГНС Нагірне були відібрані 3 проби води.

Вміст розчиненого кисню в озері протягом ІІІ кварталу коливався у межах від  5,8 мг/дм3 до 8,6 мг/дм3. У серпні та  вересні у пробах зафіксовано підвищене значення водневого показника рН (7.08 - 8,54 од. рН, 26.09 -  8,59 од. рН). Високими зберігаються показники органічного забруднення води, так 26 вересня ОП мала значення 10 мг/дм3, ХСК (68,7 мг/дм3), також марганець мав значення 0,11 мг/дм3. 28 серпня були зафіксовані максимальні за квартал значення БСК20 (22 мг/дм3) та фенолів (0,004 мг/дм3).  Внаслідок літньої спеки, у порівнянні з ІІ кварталом, в озері спостерігалось «цвітіння» води, зменшилась прозорість води; зросли кольоровість, водневий показник рН, показники органічного забруднення, вміст  азоту амонійного, сполук фосфору, заліза, марганцю.

Середнє значення мінералізації води у звітному періоді у порівнянні з ІІІ кварталом минулого року майже не змінилось та становить 478 мг/дм3 (у IІІ кварталі 2017 року  - 497 мг/дм3).

У порівнянні з ІІІ кварталом минулого року у пробах води збільшився вміст сполук азоту, сполук фосфору  (до 1,5 раз по фосфатах); зменшились  показники заліза -  у 1,8 рази, марганцю, фенолів.

Згідно   з     Методикою   екологічної  оцінки якості поверхневих вод за критерієм мінералізації вода в Кагулі  відноситься до «прісних», «гіпогалинних»   вод.

оз. Катлабух

Навесні цього року озеро було наповнено до відмітки 1,75 м БС (при НПУ  1,7 м БС). Протягом ІІІ кварталу рівень води поступово зменшувався та на 4 вересня досяг відмітки 1,19 м БС. Минулого року рівень води в озері був нижче, та наприкінці   ІІІ кварталу 2017 р.  становив 0,92 м БС.

У ІIІ кв. 2018 р. з оз. Катлабух були  відібрані 4 проби води: 2 проби у ПС  НС-2 Суворовської ЗС  та 2 проби води  у ПС НС Кірова.

У ПС НС-2 Суворовської ЗС вміст розчиненого кисню мав низькі значення (3,6 мг/дм3 та 3,8 мг/дм3). Протягом кварталу зафіксовані високі значення показників органічного забруднення води (ОП - до 16,7 мг/дм3, БСК20 - до 36 мг/дм3), фенолів (до 0,005 мг/дм3), марганцю (до   0,220 мг/дм3)  та показників сольового складу води. Найнижчі значення мінералізації у 2018 році у цьому ПС були у травні (15.05 - 2677 мг/дм3). 4 вересня мінералізація води складала - 2980 мг/дм3. Протягом ІІІ кварталу мінералізація води зросла  на 303 мг/дм3 (11 %).

У порівнянні з ІІІ кв. минулого року, середнє за квартал значення мінералізації води майже не змінилось та складало у ІІІ кварталі 2018 р. - 2878 мг/дм3 (у IІІ кв. 2017 р. -   2726 мг/дм3). В озері  зріс вміст ОП, сполук азоту,  заліза, хрому, кремнію, фенолів.

У ПС НС Кірова було відібрано 2 проби води.

Вміст розчиненого кисню в цьому ПС  мав оптимальні значення.

У обох  пробах зафіксовано підвищене значення водневого показника рН (14.08 - 8,75 од. рН та 4.09 - 8,71 од. рН). Високими зберігаються середні за квартал показники органічного забруднення води: ОП – 14,8 мг/дм3, БСК5 10,3 мг/дм3, БСК20 22,5 мг/дм3, феноли –  0,002 мг/дм3, показники сольового складу. У порівнянні з ІІІ кв. минулого року середня за квартал мінералізація води не змінилась та  становила  2316 мг/дм3 (25.08.2017 р. мінералізація дорівнювала 2372 мг/дм3).

Мінералізація  15 травня 2018 року у ПС 2 НС Кірова була нижче, ніж у ПС 1  НС-2 Суворовської ЗС,  на 720 мг/дм3 (37 %). На 4.09.2018 р. ця різниця складала 22 % (у ПС 2  мінералізація була 2366 мг/дм3, у ПС 1 - 2980 мг/дм3).

За рівнем мінералізації вода в озері Катлабух належить до класу «солонуватих»,    «β-мезогалинних» вод.

оз. Китай

У ІІІ кв. цього року рівні води в озері були значно вищі, ніж у відповідний період 2017 р.  Навесні 2018 року  оз. Китай було наповнено до відмітки 1,55 м БС (при НПУ –  1,5 м БС). Протягом спекотного літнього періоду рівень води поступово зменшувався та на 4.09.18 р. досяг відмітки 1,09 м БС.

На кінець ІІІ кварталу 2017 р. рівень води в озері становив  0,56 м БС.

У ІІІ кв. 2018 р. з озера були відібрані 4 проби води: 2 проби у ПС 1 Червоноярська  ГНС та 2 проби води  у ПС 2 Василівська НС.

Вміст розчиненого кисню  в озері мав значення від 5,1 мг/дм3 до 6,1 мг/дм3.

У ПС 1 Червоноярська  ГНС зафіксовані високі середні за квартал значення водневого показника рН  (8,56 од. рН), показників органічного забруднення води (ОП – 27,2 мг/дм3, БСК5 – 13 мг/дм3,   БСК20 – 39 мг/дм3),  фенолів (0,003 мг/дм3), марганцю (0,26 мг/дм3)  та мінералізації (5102 мг/дм3).

4 вересня спостерігались максимальні за квартал значення рН (8,57 од. рН), ОП (29,2 мг/дм3), марганцю (0,4 мг/дм3), фенолів (0,008 мг/дм3) та показників сольового складу води (мінералізація - 5288 мг/дм3).

У порівнянні з ІІІ кварталом минулого року  мінералізація води у ПС 1 знизилась на 17 % (4.09.2018 р. - 5288 мг/дм3 та 5.09.2017 р. - 6350 мг/дм3). Також дещо зменшились БСК та ОП, вміст заліза, фенолів;  зросли   показники     марганцю.

У ПС 2 Василівська НС було відібрано 2 проби води.

Високими зберігаються середні за квартал показники органічного забруднення води: ОП – 23,4 мг/дм3, БСК5 11,8 мг/дм3, БСК20 29 мг/дм3, марганець – 0,110 мг/дм3, феноли –  0,003 мг/дм3, показники сольового складу (мінералізація 2610 мг/дм3). У порівнянні з ІІІ кв. минулого року  мінералізація води  у ПС 2 зменшилась на 25 %. Зменшились також ОП, БСК, вміст заліза, фенолів, АПАВ;  зросли показники азоту амонійного, азоту нітритного, фосфатів.

Мінералізація води 15 травня 2018 р. у ПС Василівська НС була нижче, ніж у ПС Червоноярська  ГНС,  на 2957 мг/дм3 (66 %).    На 4.09.2018 р. ця різниця складала 49 % (у ПС 2  мінералізація була 2694 мг/дм3, у ПС 1 - 5288 мг/дм3).

За  критерієм   мінералізації   вода   в   озері   Китай у ІІІ кв. 2018 р. відноситься  до  класу «солонуваті».

Малі річки 

У IІІ кварталі 2018 р. з малих  річок: р. Ялпуг, р. Карасулак, р. Ташбунар,    р. Єніка, р. В. Катлабух, р. Аліяга   та  р. Киргиж-Китай    було відібрано 7 проб води. Річки М. Катлабух та Киргиж-Китай (ПС 4,2 км від гирла)  у цьому кварталі пересихали.

Вміст розчиненого кисню в річках, крім р. Ялпуг,  мав допустимі значення. В пробі води з р. Ялпуг 7.08.2018 р.  вміст розчиненого кисню мав значення 3,4 мг/дм3 .

У  всіх річках  зафіксовані   високі значення показників сольового складу,  органічного забруднення та фенолів.

Мінералізація в річках мала значення  від 2038 мг/дм3 (р. Ялпуг) до 11130 мг/дм3 (р. Аліяга);

ОП  - від 9,0 мг/дм3 (р. Киргиж-Китай, ПС 49 км від гірла, с. М. Ярославець)  до 21,1 мг/дм3 (р. Єніка);

БСК20 - від 9,5 мг/дм3 (р. Аліяга та р. Ташбунар)  до 68 мг/дм3 (р. Карасулак);  забруднення фенолами - від 0,002 мг/дм3 до 0,004 мг/дм3 .

Високі значення марганцю спостерігались в  р. Єніка (0,160 мг/дм3 ) та   р. Б. Катлабух (0,140 мг/дм3 )

 

Зав. лабораторією моніторингу вод  М.В. Комерзан

____________________________________________________________________________________________________________________________

Аналіз стану поверхневих вод в зоні діяльності Дунайського БУВР у ІІ кварталі 2018 року 

У IІ кварталі 2018 року відповідно до Програми державного моніторингу довкілля в частині проведення Держводагентством радіологічних  та гідрохімічних спостережень за станом  поверхневих вод (наказ Держводагентства № 6 від 11.01.2018 р.) лабораторія здійснювала спостереження у 20 пунктах спостережень (ПС) на таких водних об’єктах: р. Дунай (4 створи), придунайські озера Ялпуг-Кугурлуй (2 створи), Кагул, Катлабух (2 створи), Китай (2 створи) та 8 малих річок: Ялпуг,  Карасулак, Єніка,   Ташбунар, Великий Катлабух, Малий Катлабух, Аліяга та  Киргиж-Китай  (2 створи).

Було відібрано 36 проб поверхневих вод, виконано 1152 вимірювання показників якості води.

р. Дунай

У квітні-червні 2018 р. рівні води в р. Дунай на українській ділянці були значно вищі, ніж у ІІ кв. 2017 року. Протягом кварталу рівні води в р. Дунай знижались по в/п Рені від 5,4 м БС у квітні до 2,5 м БС - 5 червня.

На українській частині нижнього Дунаю у ІІ кварталі було відібрано 10 проб води.

У порівнянні з ІІ кв. минулого року  у воді р. Дунай зріс  вміст амонію, заліза,  цинку, марганцю; дещо знизились показники сполук фосфору. Мінералізація води істотно не змінилась.

Вміст розчиненого кисню в відібраних пробах з р. Дунай мав значення від 7,9 мг/дм3 до 9,7 мг/дм3.

Серед  проб з р. Дунай у цьому кварталі найвище значення ОП (4,9 мг/дм3) спостерігались 15 травня у ПС м. Вилкове, найвище значення БСК20 (9,2 мг/дм3) у ПС м. Ізмаїл 5 червня.

Екологічна оцінка якості води в р. Дунай (згідно з Методикою екологічної оцінки якості поверхневих вод) за критерієм мінералізації дозволяє   класифікувати   воду  в   р.  Дунай   як    «прісну»,    «гіпогалинну»; клас якості за ступенем чистоти –  «чиста» (2), категорія - «досить  чиста» (3).

З р. Дунай лабораторія відбирає проби у  транскордонних ПС м. Рені (71 миля) та м. Вилкове (20 км).

У транскордонному пункті спостереження м. Рені (на кордоні з Румунією) у IІ кварталі було відібрано 3 проби води.

У порівнянні з ІІ кв. минулого року  окислюваність перманганатна (ОП) була дещо нижче  та складала у середньому 3,5 мг/дм3; середнє за квартал значення БСК20 (6,3 мг/дм3)  збільшилось у 1,6 рази. Максимальне значення БСК20 (7,3 мг/дм3) зафіксовано у пробі 5 червня. У порівнянні з ІІ кв. 2017 р. у воді також зросли азот амонійний (у 1,8 рази), показники заліза (у 4,6 рази), марганцю (у 2 рази), міді, цинку;  зменшився вміст сполук фосфору.  Середнє за квартал значення мінералізації  майже не змінилось та складало 340 мг/дм3 (у І кв. 2017 р. – 355 мг/дм3).

На українській частині р. Дунай лабораторія контролює якість води на трьох  питних водозаборах:

- р. Дунай, 94 км від гирла,  м. Ізмаїл;

- р. Дунай, 48 км від гирла,  м. Кілія;

- р. Дунай, 20 км від гирла,  м. Вилкове.

На питних  в/з  м. Ізмаїл,  м. Кілія та  м. Вилкове у ІІ кварталі було відібрано 7 проб води .

За класифікацією згідно ДСТУ 4808:2007 Джерела централізованого питного водопостачання вода в р. Дунай відноситься:

-         за вмістом органічних речовин – до 2- 3 класу якості;

-         за вмістом сполук азоту та фосфору – до 1- 4 класу якості;

-         за показниками сольового складу -  до 1- 2 класу якості;

-         за токсикологічними показниками хімічного складу, які визначаються в лабораторії,  - до 1- 2 класу якості;

-         за показниками радіаційної безпеки (цезій – 137) – до 1 класу якості.

На питному в/з м. Ізмаїл у звітному періоді було відібрано 3 проби води.

В пробі води, відібраної 11 квітня було   зафіксовано максимальне  значення за квартал ОП (4,7 мг/дм3), заліза (0,205 мг/дм3)  та фенолів (0,003 мг/дм3); максимальне значення БСК20 (9,2 мг/дм3) спостерігалось у цьому ПС 5 червня. У порівнянні з ІІ кварталом 2017 р.  зросли  показники БСК (до 2 раз), заліза (у 3,4 рази), марганцю, цинку;  зменшились показники ОП – у 1,2 рази,  сполук фосфору (до 2,5 раз), нітритів.  Середнє за квартал значення мінералізації  складало 326 мг/дм3 (у ІІ кв. 2017 р. – 341 мг/дм3).

На питному в/з м. Кілія проба води була  відібрана  20 квітня.

У порівнянні з ІІ кв. минулого року в воді зросли показники азоту амонійного, заліза, хрому (VІ);  зменшився вміст сполук фосфору та ОП. Мінералізація майже не змінилось та складала 357 мг/дм3,  у ІІ кв. 2017 р. - 344 мг/дм3.

У транскордонному пункті спостереження в районі  питного в/з  м. Вилкове було відібрано  3  проби  води.

У пробі води 15.05.2018 р. були   зафіксовані  максимальні за квартал   значення БСК20 (3,5 мг/дм3), ОП (4,9 мг/дм3);  максимальні значення фенолів (0,002 мг/дм3) спостерігались 20 квітня та 22 червня.

У порівнянні з ІІ кв. 2017 р. в воді збільшився вміст нітрит-іонів, азоту амонійного, фосфатів, сполук хрому, міді, марганцю, цинку, фенолів. Середнє за квартал значення мінералізації  складало 334 мг/дм3, що майже не змінилось у порівнянні з ІІ кв. 2017 р.

У  транскордонному пункті спостереження з р. Киргиж-Китай на кордоні з Молдовою (49 км від гірла,  с. М. Ярославець) було відібрано      2 проби води 17 квітня та 19 червня.

В обох   пробах  води  зафіксовані   високі  значення   ОП (9,8 мг/дм3 та 11,8 мг/дм3), БСК20 (9,4 мг/дм3 та 35,5 мг/дм3), фенолів (0,004 мг/дм3 та 0,005 мг/дм3), сполук азоту та фосфору, показників сольового складу (мінералізація - 3825 мг/дм3). За даними лабораторії у пробі, відібраній 19 червня, вода сильно забруднена органічними речовинами, марганцем, сполуками фосфору та азоту, фенолами.  Значення БСК20 в цій пробі було      35,5 мг/дм3, ОП – 11,8 мг/дм3,   вміст амонію – 9,1 мг/дм3, вміст нітритів –   5,0 мг/дм3, фосфат-іонів – 1,6 мг/дм3, фосфору загального – 2,3 мг/дм3, марганцю – 1,84 мг/дм3. Ці значення у декілька раз перевищують граничні концентрації для найгіршого V класу якості вод згідно Регламенту українсько-молдавського співробітництва по моніторингу якості транскордонних вод.

За критерієм мінералізації вода в річці відноситься до класу «солонуваті», категорія – «бета-мезогалинні».

У  транскордонному пункті спостереження з р. Ялпуг (на кордоні з Молдовою) проба води була відібрана  11 квітня 2018 р.

У пробі зафіксовані високі значення ОП (15,1 мг/дм3), БСК20 (10,5 мг/дм3), фенолів (0,004 мг/дм3), показників сольового складу. Розчинений кисень мав значення 5,8 мг/дм3.

Мінералізація   води   в   пробі, у порівнянні з квітнем минулого року, зросла на 34 % та  складала  4560  мг/дм3 (4.04.2017 р. -  3386 мг/дм3). У порівнянні з ІІ кварталом 2017 р. в річці, крім мінералізації, зросли значення показників заліза,  фосфатів, АПАВ; дещо знизились показники органічного забруднення (по БСК та ОП), зменшився вміст азоту амонійного, нітритів, фосфору загального, марганцю, кремнію.

За критерієм мінералізації вода в річці відноситься до класу «солонуваті», категорія – «β -мезогалинні».

Придунайські озера

У квітні 2018 р. продовжувалось  наповнення  озер дунайською водою, тому у пробах  спостерігалось зниження мінералізації води. Більш значне зниження показників сольового складу відбувалось у ПС, які розташовані на незначній відстані від підвідних каналів від р. Дунай (ПС     оз. Китай, Василівська НС та ПС  оз. Катлабух, НС Кірова).

З підвищенням  температури повітря протягом кварталу в  озерах поступово почали зростати кольоровість, показники органічного забруднення води (по ОП, БСК), вміст сполук фосфору,  фенолів. Вміст розчиненого кисню в придунайських озерах  мав оптимальні значення.

У порівнянні з ІІ кв. минулого року в озерах дещо знизилась мінералізація, показники органічного забруднення води (по ОП, БСК), вміст заліза;  зросли токсикологічні показники хімічного складу (мідь, цинк).

оз. Ялпуг-Кугурлуй 

В березні - квітні 2018 р.  озеро було наповнено до відмітки 2,8 м БС (при НПУ  2,8 м БС).     Протягом ІІ кварталу 2018 р. рівні в озері були  вищі, ніж у ІІ кварталі минулого року.   На 19 червня рівень води в озері становив 2,62 м БС. У ІІ кв. минулого року  оз. Ялпуг було наповнено   дунайською   водою до відмітки  2,33 м БС, у червні 2017 р. рівень в озері  становив 2,33 м БС.

У IІ кварталі  у пункті ПС питний водозабір м. Болград с. Оксамитне, було відібрано 4 проби води.

У звітному кварталі, за класифікацією  згідно ДСТУ 4808:2007 Джерела централізованого питного водопостачання, вода в озері в цьому пункті спостереження за загальносанітарними хімічними показниками відноситься:

-         за показниками сольового складу -  до 3 - 4 класу якості;

-         за вмістом органічних речовин (по БСК та ОП) – до 2 - 3 класу якості;

-         за вмістом сполук азоту та фосфору – до 1- 2 класу якості.

- за токсикологічними показниками хімічного складу, які визначаються в лабораторії, - до 1- 2 класу якості.

Вміст розчиненого кисню в озері протягом ІІ кварталу коливався у межах від  8,5 мг/дм3 до 8,8 мг/дм3. Майже у всіх пробах зафіксовані високі значення водневого показника рН  (середнє за ІІ кв. - 8,7 од. рН).  Високими зберігаються показники органічного забруднення води по ОП (від 6,7 мг/дм3 до 8,3 мг/дм3) та БСК20 (від 6,6 мг/дм3 до 11,5 мг/дм3),  вміст фенолів (0,003 мг/дм3).

Протягом ІІ кварталу мінералізація води в озері у районі Болградського водозабору коливалась в межах 1412 мг/дм3 - 1561 мг/дм3. Середнє за ІІ квартал значення мінералізації води (1459 мг/дм3) нижче на 10 %, ніж у ІІ кварталі  минулого року (1628 мг/дм3 – середнє значення за ІІ кв. 2017 р.).

Також, у порівнянні з відповідним періодом минулого року, зріс вміст  фосфатів, АПАВ, цинку; у 1,5 рази зменшився вміст заліза, у 1,2 рази показники ОП, БСК20, нітритів, азоту амонійного, фенолів.

Згідно з Методикою екологічної оцінки якості поверхневих вод  вода в озері у ПС Болградський питний в/з  у IІ кв. 2018 р. може бути віднесена за критерієм мінералізації до категорії «солонуваті», «β-мезогалинні води».

У звітному періоді у ПС оз. Кугурлуй,  с. Н. Некрасівка була відібрана 1 проба води 2 травня та зафіксовані високі значення   ОП  (5,9 мг/дм3), БСК20 (10,0 мг/дм3),  фенолів (0,0014 мг/дм3).

У   порівнянні  з  IІ  кварталом  2017 р. в оз. Кугурлуй зросли показники БСК, вміст фосфатів, азоту амонійного, нітритів;  зменшились показники магранцю та фенолів. Мінералізація  води  2.05.2018 р.  становила  940 мг/дм3 (у травні 2017 р. – 904 мг/дм3).

За критерієм мінералізації вода в озері Кугурлуй у IІ кварталі 2018 р. може бути віднесена до класу «прісних», «олігогалинних вод».

оз. Кагул

У лютому - березні  озеро було наповнено до відмітки 3,55 м БС (при НПУ 3,5 м БС). 5 червня рівень води в озері становив 3,5 м Бс (у червні 2017 р. –  3,33 м Бс).

У IІ кварталі 2018 р. з оз. Кагул у ПС  ГНС Нагірне були відібрані 3 проби води та зафіксовані високі значення ОП (до 7,2 мг/дм3), БСК20 (до 8,6 мг/дм3) та   фенолів (до 0,004 мг/дм3). Вміст розчиненого кисню в озері протягом ІІ кварталу змінювався від  9,2 мг/дм3 у квітні до 6,6 мг/дм3 у червні.

Середнє значення мінералізації води у звітному періоді у порівнянні з ІІ кварталом минулого року майже не змінилось та становить 533 мг/дм3 (у IІ кварталі 2017 року  - 560 мг/дм3).

У порівнянні з ІІ кварталом минулого року у пробах води збільшився вміст нітратів (у 1,8 рази) та цинку (у 1,8 рази); зменшились  показники органічного забруднення (ОП – у 1,4 рази, БСК20 – у 1,3 рази), фосфору загального - у 1,7 рази, заліза -  у 1,3 рази, марганцю – у 3 рази, фенолів - у 2 рази.

Згідно   з     Методикою   екологічної  оцінки якості поверхневих вод за критерієм мінералізації вода в Кагулі  відноситься до «прісних», «гіпогалинних»   вод.

оз. Катлабух

У ІІ кв. цього року рівні води в озері були значно вищі, ніж у відповідний період 2017 р. У березні - квітні 2018 р.озеро було наповнено до відмітки 1,75 м БС (при НПУ  1,7 м БС). На 19.06.2018 р. рівень води в озері становив 1,52 м Бс. У ІІ кв. минулого року оз. Катлабух було наповнено до відмітки 1,44 м Бс; станом на 6.06.2017 р. рівень становив 1,34 м Бс.

У ІI кв. 2018 р. з оз. Катлабух були  відібрані 4 проби води: 3 проби у ПС  НС-2 Суворовської ЗС  та 1 проба води  у ПС НС Кірова.

Вміст розчиненого кисню  в озері мав значення від 7,6 мг/дм3 до 8,9 мг/дм3. У ПС НС-2 Суворовської ЗС протягом кварталу зафіксовані високі значення показників органічного забруднення води (ОП - до 15,8 мг/дм3,     БСК20 - до 26,5 мг/дм3), фенолів (до 0,008 мг/дм3), марганцю (до                 0,120 мг/дм3)  та показників сольового складу води. Протягом кварталу у порівнянні з березнем 2018 р. мінералізація води зменшилась на 15 % та      19 червня  складала - 2775 мг/дм3.

У порівнянні з ІІ кв. минулого року, середнє за квартал значення мінералізації води не змінилось та склало 2785 мг/дм3 (у IІ кв. 2017 р. -  2747 мг/дм3);  зріс вміст сполук фосфору, марганцю, цинку,  кремнію, АПАВ.

В пробі води у ПС НС Кірова, відібраної 15 травня, зафіксовані високі значення ОП – 10,8 мг/дм3,   БСК20 14 мг/дм3, фенолів –   0,002 мг/дм3, показників сольового складу. Мінералізація води в пробі становила 1956 мг/дм3, що нижче, ніж у ІІ кв. минулого року на 16 % (6.06.2017 р. мінералізація дорівнювала 2335 мг/дм3). У порівнянні з ІІ кв. минулого року   зріс вміст сполук фосфору, хрому, цинку, кремнію, дещо знизились показники органічного забруднення – БСК та ОП.

Мінералізація  15 травня 2018 р. у пункті спостереження НС Кірова була нижче, ніж у пункті спостереження НС-2 Суворовської ЗС,  на 720 мг/дм3 (37 %).

За рівнем мінералізації вода в озері Катлабух належить до класу «солонуватих»,    «β-мезогалинних» вод.

оз. Китай

У ІІ кв. цього року рівні води в озері були значно вищі, ніж у відповідний період 2017 р.  У лютому - березні 2018 р.  оз. Китай було наповнено до відмітки  1,55 м БС (при НПУ –   1,5 м БС).  На 19.06.2018 р. рівень води в озері становив 1,38 м БС.  Під час паводку у минулому році озеро було наповнено до відмітки  1,05 м БС. На кінець ІІ кв. 2017 р. рівень води в озері становив     0,98 м Бс.

У ІІ кв. 2018 р. з озера були відібрані 4 проби води: 3 проби  у ПС Червоноярська  ГНС та 1 проба води  у ПС Василівська НС.

Вміст розчиненого кисню  в озері мав значення від 7,6 мг/дм3 до 11,4 мг/дм3.       У ПС Червоноярська  ГНС зафіксовані високі середні за квартал значення водневого показника рН  (8,7 од. рН), показників органічного забруднення води (ОП - 23,5 мг/дм3,     БСК20 – 35,6 мг/дм3),  фенолів       (0,006 мг/дм3), марганцю (до 0,107 мг/дм3),  заліза (до 0,230 мг/дм3)  та показників сольового складу води.

17 квітня спостерігались максимальні за квартал значення рН (8,86 од. рН), БСК20 (50 мг/дм3), марганцю (0,16 мг/дм3), фенолів (0,008 мг/дм3), фосфат-іонів (0,46 мг/дм3),  фосфору загального (0,55 мг/дм3) та мінімальні значення показників сольового складу води (мінералізація - 4382 мг/дм3). Максимальний за квартал вміст заліза (0,330 мг/дм3) зафіксовано у пробі води 15 травня; максимальне значення ОП (27,4 мг/дм3) – 19 червня.

У порівнянні з ІІ кварталом минулого року в озері середнє за квартал значення мінералізації води в цьому ПС знизилось на 240 мг/дм3 та складало 4493 мг/дм3. Також дещо зменшились БСК та ОП;  зросли показники   сполук фосфору, вмісту марганцю, АПАВ, фенолів, кремнію.

У ПС Василівська НС проба води була відібрана 15 травня. В пробі зафіксовані   високі   значення БСК20 (32  мг/дм3), ОП (13,8 мг/дм3), фенолів (0,006  мг/дм3).   Мінералізація води в пробі у порівнянні з лютим 2018 р. знизилась та складала 1469 мг/дм3. 

Мінералізація води 15 травня 2018 р. у ПС Василівська НС була нижче, ніж у ПС Червоноярська  ГНС,  на 2957 мг/дм3 (66 %).

За  критерієм   мінералізації  вода  в озері  Китай у ІІ кв. 2018 р. відноситься  до  класу «солонуваті», «β -мезогалинні».

Малі річки 

У IІ кварталі 2018 р. з 8 малих  річок: р. Ялпуг, р. Карасулак, р. Ташбунар, р. Єніка, р. В. Катлабух, р. М. Катлабух, р. Аліяга   та  р. Киргиж-Китай було відібрано 11 проб води.

Вміст розчиненого кисню в річках, крім р. Аліяга,  мав оптимальні значення. В пробі води з р. Аліяга 15.05.2018 р.  вміст розчиненого кисню мав значення 3,2 мг/дм3 .

У  всіх річках  зафіксовані   високі значення показників сольового складу, органічного забруднення та фенолів:

мінералізація в річках мала значення  від 3821 мг/дм3 (р. Киргиж-Китай, ПС 49 км від гірла, с. М. Ярославець) до 7556 мг/дм3 (р. Аліяга);

ОП  - від 9,2 мг/дм3 (р. Ташбунар)  до 17,4 мг/дм3 (р. Аліяга);

БСК20 - від 5,0 мг/дм3 (р. М. Катлабух)  до 35,5 мг/дм3 (р. Киргиж-Китай, ПС 49 км від гірла, с. М. Ярославець);

забруднення фенолами - від 0,002 мг/дм3 (р. Єніка) до 0,006 мг/дм3 (р. М. Катлабух та Ташбунар).

В  р. Єніка,  р.Ташбунар, р. Аліяга та р. Киргиж-Китай спостерігались високі значення марганцю (від 0,160 мг/дм3 у р. Ташбунар до 1,84 мг/дм3 у р. Киргиж-Китай, ПС 49 км від гірла, с. М. Ярославець).

У порівнянні  з ІІ кв. 2017 р. майже у  всіх річках зросли показники фенолів та АПАВ. У річках басейну озер  Катлабух та Китай збільшився вміст азоту амонійного та марганцю.

 

Завідувачка  лабораторією моніторингу вод  М.Комерзан

 ________________________________________________________________________________________________________________________

 

Аналіз стану поверхневих вод в зоні діяльності Дунайського БУВР у І кварталі 2018 року

У I кварталі 2018 року відповідно до Програми державного моніторингу довкілля в частині проведення Держводагентством радіологічних  та гідрохімічних спостережень за станом  поверхневих вод (наказ Держводагентства № 6 від 11.01.2018 р.) лабораторія здійснювала спостереження у 19 пунктах спостережень (ПС) на таких водних об’єктах:  р. Дунай (4 створи), придунайські озера Ялпуг-Кугурлуй (2 створи), Кагул, Катлабух (2 створи), Китай (2 створи) та 8 малих річок: Ялпуг,  Карасулак, Єніка,  Ташбунар, Великий Катлабух, Малий Катлабух, Аліяга та  Киргиж-Китай  (в/п  4,2 км від гирла, а/д міст).

Було відібрано 31 пробу поверхневих вод, виконано 992 вимірювань показників якості води.

р. Дунай 

В січні-березні 2018 р. рівні води в р. Дунай на українській ділянці були значно вищі, ніж у перші місяці 2017 року. За рахунок зростання рівнів в р. Дунай (макс. рівень води по в/п Рені становив 5,60  м БС),  здійснювалось самопливне наповнення придунайських озер Ялпуг-Кугурлуй, Кагул, Катлабух, Китай.

На українській частині нижнього Дунаю у 1 кварталі було відібрано 10 проб води.

З ростом швидкості течії та рівнів води  в річці збільшився вміст завислих речовин, кольоровості, знизилась прозорість води.  У порівнянні   з І кварталом 2017 р.  у воді також зріс  вміст токсикологічних неорганічних показників хімічного складу води: заліза, хрому, цинку, міді. Зменшилась в р. Дунай мінералізація води, дещо знизились показники ОП, БСК, сполук фосфору.

Вміст розчиненого кисню в відібраних пробах з р. Дунай мав значення від 10,7 мг/дм3 до 12,2 мг/дм3.

Серед  проб з р. Дунай у цьому кварталі найвищі значення ОП (5,9 мг/дм3) та БСК5 (4,7 мг/дм3) спостерігались 21 березня у ПС м. Вилкове, найвищі значення хрому (ІV) (0,006 мг/дм3) – у ПС м. Ізмаїл 12 березня,  цинку  (0,052 мг/дм3) – у ПС м. Рені 12 березня.

Екологічна оцінка якості води в р. Дунай (згідно з Методикою екологічної оцінки якості поверхневих вод) за критерієм мінералізації дозволяє   класифікувати  воду  в   р.  Дунай   як    «прісну»,    «гіпогалинну»;

клас якості за ступенем чистоти –  «чиста» (2), категорія - «досить  чиста» (3).

З р. Дунай лабораторія відбирає проби у  транскордонних ПС м. Рені (71 миля) та м. Вилкове (20 км).

У транскордонному пункті спостереження  м. Рені (на кордоні з Румунією) у I кварталі було відібрано 3 проби води.

Окислюванність перманганатна (ОП) протягом кварталу була на рівні значень зимового періоду минулого року та складала у середньому 3,5 мг/дм3; значення БСК20 дещо знизились. Максимальне значення БСК20 (4,5 мг/дм3) зафіксовано у пробі 12 березня. У порівнянні з І кв. 2017 р.  у воді зросли азот нітритний (у 2,4 рази), показники заліза (у 2,6 рази), марганцю (у 1,9 рази), міді, цинку;  зменшились показники БСК, вміст сполук фосфору, феноли, АПАВ.  Середнє за квартал значення мінералізації  складало 354 мг/дм3, що на 16 % нижче, ніж у І кв. 2017 р.

На українській частині р. Дунай лабораторія контролює якість води на трьох  питних водозаборах:

- р. Дунай, 94 км від гирла,  м. Ізмаїл;

- р. Дунай, 48 км від гирла,  м. Кілія;

- р. Дунай, 20 км від гирла,  м. Вилкове.

На питних  в/з  м. Ізмаїл,  м. Кілія та  м. Вилкове  у І кварталі було відібрано 7 проб води .

За класифікацією згідно ДСТУ 4808:2007 Джерела централізованого питного водопостачання вода в р. Дунай відноситься:

-         за вмістом органічних речовин – до 2- 3 класу якості;

-         за вмістом сполук азоту та фосфору – до 1- 4 класу якості;

-         за показниками сольового складу -  до 1- 2 класу якості;

-         за токсикологічними показниками хімічного складу, які визначаються в лабораторії,  - до 1- 2 класу якості;

-         за показниками радіаційної безпеки (цезій – 137) – до 1 класу якості.

На питному в/з м. Ізмаїл у звітному періоді було відібрано 3 проби води. Максимальне  значення БСК20 (4,5 мг/дм3)  було   зафіксовано  в пробі води 12 березня. У порівнянні з І кварталом 2017 р.  зросли  показники заліза (у 3,3 рази), сполук хрому (у 2 - 3 рази), міді, цинку;  зменшились показники БСК – у 1,5 рази, ОП – у 1,2 рази, вміст сполук фосфору, нітрити, феноли, марганець.  Середнє за квартал значення мінералізації  складало 353 мг/дм3, що на 16 % нижче, ніж у І кв. 2017 р.

На питному в/з м. Кілія   проба води була  відібрана  23 січня.

У порівнянні з січнем минулого року в воді зросли показники заліза, хрому (ІV), міді;  зменшились БСК та  ОП (у 1,5 рази), азот амонійний, фосфати, АПАВ. Мінералізація складала 328 мг/дм3, що на 24 % нижче, ніж у січні 2017 р.

У транскордонному пункті спостереження  в районі  питного в/з м. Вилкове  було відібрано  3  проби  води.

У пробі води 21.03.2018 р. були   зафіксовані  максимальні за квартал значення БСК5 (4,7 мг/дм3), ОП (5,9 мг/дм3). У порівнянні з І кв. 2017 р. в воді зросли нітрит-іони (у 4 рази), показники  сполук хрому, міді, цинку;  зменшився вміст сполук фосфору.  Середнє за квартал значення мінералізації  складало 364 мг/дм3, що майже не змінилось у порівнянні з І кв. 2017 р.

У  транскордонному пункті спостереження з р. Ялпуг (на кордоні з Молдовою) проба води була відібрана  9 січня 2018 р.

У пробі зафіксовані високі значення ХСК (145 мг/дм3), ОП (9,9 мг/дм3), БСК20 (7,5 мг/дм3), фенолів (0,003 мг/дм3), показників сольового складу. Мінералізація   води   в   пробі, у порівнянні з січнем 2017 року, майже не змінилась та  складала   3382  мг/дм3 (24.01.2017 р. -  3516 мг/дм3).

У порівнянні з І кварталом 2017 р. в річці зросли значення показників заліза, міді, фенолів; зменшився вміст сполук азоту, фосфатів, марганцю.

За критерієм мінералізації вода в річці відноситься до класу «солонуваті», категорія – «β -мезогалинні».

Придунайські озера 

З 3 декади січня до початку лютого та з кінця лютого до середини березня 2018 року на озерах спостерігався льодостав.  При таненні льодового покриву, відбувалось потрапляння до озер талих вод з прибережних територій. Також у грудні 2017 р. - березні 2018 р. здійснювалось наповнення  озер дунайською водою, тому в пробах у лютому-березні спостерігалось зниження мінералізації води. 

У зимовий період зі зниженням температури повітря  в  озерах дещо знизились, але зберігаються стало  високими показники органічного забруднення води (по ОП, БСК) та феноли; зросли токсикологічні показники хімічного складу (хром, мідь, цинк, АПАВ). Вміст розчиненого кисню в придунайських озерах  мав оптимальні значення.

оз. Ялпуг-Кугурлуй 

Протягом І кварталу 2018 р. рівні в озері були  вищі, ніж у І кварталі минулого року.   Станом на початок січня рівень води в озері був 2,17 м БС. На 12 березня рівень води в озері становив  2,51 м БС. (Станом на 1 січня 2017 року рівень води в озері становив 2,06 м БС. У березні 2017 р. оз. Ялпуг було наповнено дунайською водою до відмітки 2,25 м БС).

У I кварталі  у пункті спостереження питний водозабір м. Болград с. Оксамитне, було відібрано 3 проби води.

У звітному кварталі, за класифікацією  згідно ДСТУ 4808:2007 Джерела централізованого питного водопостачання, вода в озері в цьому пункті спостереження за загальносанітарними хімічними показниками відноситься:

-         за показниками сольового складу -  до 3 - 4 класу якості;

-         за вмістом органічних речовин – до 2 - 3 класу якості;

-         за вмістом сполук азоту та фосфору – до 1- 2 класу якості.

- за токсикологічними показниками хімічного складу, які визначаються в лабораторії, - до 1- 2 класу якості.

Високими зберігаються показники органічного забруднення води по ОП (від 6,6 мг/дм3 до 7,7 мг/дм3) та БСК20 (від 5,2 мг/дм3 до 9,2 мг/дм3),  феноли  (0,002 мг/дм3).

Протягом І кварталу мінералізація води в озері у районі Болградського водозабору коливалась в межах 1391 мг/дм3 - 1374 мг/дм3. Середнє за І квартал значення мінералізації води (1354 мг/дм3) вище на 15 %, ніж у І кварталі  2017 р.

Також у порівнянні з відповідним періодом минулого року зріс вміст заліза, марганцю, хрому, АПАВ, міді; зменшився вміст БСК, нітритів, сполук фосфору.

Згідно з Методикою екологічної оцінки якості поверхневих вод  вода в озері у пункті спостереження Болградський питний в/з  у I кв. 2017 р. може бути віднесена за критерієм мінералізації до категорії «солонуваті», β-мезогалинні води».

У звітному періоді у пункті спостереження оз. Кугурлуй,  с. Н. Некрасівка була відібрана 1 проба води 6 лютого та зафіксовані високі значення ОП  (5,8 мг/дм3), БСК20 (5,2 мг/дм3),  фенолів (0,003 мг/дм3).

У   порівнянні  з  I  кварталом  2017 р. в оз. Кугурлуй зріс вміст фосфатів, заліза, міді; дещо зменшились показники органічного забруднення (по ОП та БСК).   Мінералізація  води  6.02.2018 р.  становила  826 мг/дм3 (у лютому 2017 р. – 941 мг/дм3).

За критерієм мінералізації вода в озері Кугурлуй у I кварталі 2018 р. може бути віднесена до класу «прісних», «олігогалинних вод».

оз. Кагул

Станом   на  9   січня  2018  року  рівень  води в озері становив 3,05 м БС.

На 12 березня озеро  було  наповнено до відмітки 3,30 м БС (при НПУ 3,5 м БС).

У I кварталі 2018 р. з оз. Кагул у ПС  ГНС Нагірне були відібрані 3 проби води та зафіксовані високі значення ОП (до 6,8 мг/дм3),  БСК   (до 6,8 мг/дм3) та   фенолів (до 0,003 мг/дм3).

Середнє значення мінералізації води у звітному періоді дещо знизилось та становить 561 мг/дм3 (у I кварталі 2017 року  - 611 мг/дм3).

У порівнянні з І кварталом минулого року зменшились  також  показники органічного забруднення (ОП – у 1,3 рази, БСК20 – у 1,2 рази), фосфору загального - у 1,3 рази, іонів амонію -  у 1,4 рази.

Згідно   з     Методикою   екологічної  оцінки якості поверхневих вод за критерієм мінералізації вода в Кагулі  відноситься до «прісних», «гіпогалинних»     вод;     клас     якості      води    за   ступенем   її   чистоти  – «чисті» (2),  категорія - «досить чисті» (3).

оз. Катлабух

У грудні 2017 р. відмітка рівня води в озері була низькою - 0,84 м БС. У березні 2018 р. озеро було наповнено до відмітки 1,5 м БС (при НПУ 1,7 м БС).

У  I кв. 2018 р. з оз. Катлабух у пункті спостереження  НС-2 Суворовської ЗС  були  відібрані 2 проби води та 1 проба води  у пункті спостереження НС Кірова.

У ПС НС-2 Суворовської ЗС  протягом кварталу зафіксовані високі значення показників органічного забруднення води (ОП - до 12,9 мг/дм3, БСК20 - до 14,5 мг/дм3), фенолів (до 0,004 мг/дм3) та показників сольового складу води. За два місяці з грудня 2017 р. мінералізації ще зросла на 11 % та складала 21.02.2018 р.  - 3212 мг/дм3 (18.12.2017 р. -  2881 мг/дм3). Це найбільше значення мінералізації води в цьому ПС за  всі роки спостережень з 1996 р.

У порівнянні з цим періодом минулого року, середнє за квартал значення мінералізації води зросло на 24 % та склало 3160 мг/дм3 (у I кв. 2017 р. - 2544 мг/дм3).

Якість води в озері у порівнянні з 1 кв. 2017 р. погіршала майже по всіх показниках. Зросли значення азоту нітритного, фосфатів, заліза, сполук хрому, міді, АПАВ.

В пробі води у пункті спостереження НС Кірова, відібраної 21 лютого, зафіксовані високі значення ОП – 11,6 мг/дм3,   БСК20 11,2 мг/дм3, фенолів – 0,003 мг/дм3, показників сольового складу. Мінералізація води в пробі  становила  2405 мг/дм3.  

Мінералізація   21 лютого 2018 р. у пункті спостереження НС Кірова була нижче, ніж у пункті спостереження НС-2 Суворовської ЗС,  на 807 мг/дм3 (25 %).

Згідно з Методикою екологічної оцінки якості поверхневих вод якість води  у озері Катлабух за  ступенем  її  чистоти   відноситься до класу  «забруднені» (3), категорії - «слабко забруднені» (4). За рівнем мінералізації вода в озері Катлабух належить до класу «солонуватих»,    «β-мезогалинних» вод.

оз. Китай

У грудні 2017 р. відмітка рівня води в озері була низькою - 0,56 м БС. У березні  2018 р. озеро було наповнено до відмітки 1,42 м БС (при НПУ 1,5 м БС).

У І кв. 2018 р. з озера були відібрані 2 проби води  у пункті спостереження Червоноярська  ГНС та 1 проба води  у пункті спостереження Василівська НС.

У ПС Червоноярська  ГНС  максимальні за квартал значення  БСК20 (15,4 мг/дм3), ОП (22,5 мг/дм3), заліза (0,264 мг/дм3), марганцю (0,20 мг/дм3), фенолів (0,010 мг/дм3)  були зафіксовані у пробі  21 лютого.

У грудні 2017 р. мінералізація води в цьому ПС була 6306 мг/дм3. На 29 березня мінералізація знизилась до величини 4175 мг/дм3 (на 34%).

У порівнянні з І кварталом минулого року  в озері зросли   показники азоту нітритного, загального фосфору, вмісту хрому, цинку, марганцю, АПАВ.

У ПС Василівська НС проба води була відібрана 21  лютого. В пробі зафіксовані   високі   значення БСК20 (13  мг/дм3), ОП (15,6 мг/дм3), фенолів (0,005  мг/дм3).   Мінералізація в пробі складала 2075 мг/дм3.

Мінералізація води 21  лютого 2018 р. у ПС Василівська НС була нижче, ніж у ПС Червоноярська  ГНС,  на 2453 мг/дм3 (54 %); також в цьому пункті спостережень нижчі показники органічного забруднення, вмісту азоту амонійного, марганцю.  

За  критерієм   мінералізації   вода   в   озері   Китай у 1 кв. 2018 р. відноситься  до  класу «солонуваті», «β -мезогалинні».

Малі річки 

У I кварталі 2018 р. були відібрані проби з 8 малих  річок:

р. Ялпуг та р. Карасулак – 9 січня,

р. Ташбунар, р. Єніка, р. В. Катлабух, р. М. Катлабух – 21 лютого,

р. Аліяга   та  р. Киргиж-Китай  (4,2 км від гирла,  а/д міст) – 29 березня.

У цей період  на річках, зі зміною погодних умов, спостерігався періодичний  льодостав  та танення снігового покриву з потраплянням до водотоків талих вод з прибережних територій.

Вміст розчиненого кисню в річках мав оптимальні значення.

У  всіх річках  зафіксовані   високі значення показників сольового складу,  органічного забруднення та фенолів:

мінералізація в річках мала значення  від 3382 мг/дм3 (р. Ялпуг)  до  6950 мг/дм3 (р. М. Катлабух);

ОП  - від 7,2 мг/дм3 (р. Ташбунар)  до 14,4 мг/дм3 (р. Киргиж-Китай);

БСК - від 3,0 мг/дм3 (р. М. Катлабух)  до 7,5 мг/дм3 (р. Ялпуг);

забруднення фенолами - до 0,003 мг/дм3 (р. Аліяга).

В р. Карасулак, р. В. Катлабух, р. Єніка та  р.Ташбунар спостерігались високі значення марганцю (до 0,20 мг/дм3 у р. Ташбунар).

У порівнянні  з І кв. 2017 р. майже у  всіх річках зросла мінералізація, крім  р. Ялпуг та р. Єніка. У цих річках   мінералізація майже не змінилась.

У багатьох  річках зросли токсикологічні показники (мідь, залізо, АПАВ), дещо зменшився вміст сполук фосфору.

Зав. лабораторії моніторингу вод     М.В. Комерзан

 ________________________________________________________________________________________________________

Характеристика стану поверхневих вод басейну нижнього Дунаю  в зоні діяльності Дунайського БУВР  протягом січня 2018 року

Протягом січня 2018 р. на території басейну української частини ріки Дунай в межах Одеської області спостерігалась мінлива погода з опадами у виді снігу. Температура повітря коливалась від – 14 оС до + 2 оС вночі та  від  0 оС до + 9 оС  вдень. На озерах – льодостав. Температура води р. Дунай на 31.01.2018 р. становила 3 °С.

Вміст розчиненого кисню в р. Дунай та придунайських озерах мав допустимі значення. Зі зниженням температури повітря та води  в озерах дещо знизились показники  забруднення органічними речовинами.

Інформація про стан води у басейні української частини р. Дунай протягом  грудня 2017 р. – січня 2018 р. наведена у таблиці.

Нормативи якості води приведені по:

– Нормативи екологічної безпеки водних об’єктів, що використовуються для потреб рибного господарства, щодо гранично допустимих концентрацій органічних та мінеральних речовин у морській та прісній водах (затверджено наказом міністерства аграрної політики та продовольства України № 471 від 30.07.12)  -  нормативи ЕБВО для природних прісних вод;

ДСТУ 4808:2007  Джерела   централізованого питного водопостачання. Гігієнічні та екологічні вимоги щодо якості води і правила вибирання.  

(1 клас – відмінна, бажана якість води;

2 клас – добра, прийнятна якість води;

3 клас – задовільна, прийнятна якість вод;

4 клас – посередня, обмежено придатна, небажана якість води).

р. Дунай 

За місяць рівні води в р. Дунай зросли. Так, 9 січня 2018 р. рівень води по в/п Рені становив 3,39 м БС, а 12 грудня 2017 р.– 2,96 м БС.

На українській частині нижнього Дунаю  у січні 2018 р. було відібрано 4 проби води у  контрольних  створах м. Рені, м. Ізмаїл, м. Кілія та м. Вилкове.

Вміст   розчиненого  кисню  в  р. Дунай  мав значення 11 мг/дм3 - 12 мг/дм3. Середня величина мінералізації води в р. Дунай на досліджуваній ділянці складала  326 мг/дм3, що дещо нижче, ніж  у минулому місяці. Якість води у  річці у порівнянні з  груднем 2017 р. –  без значних змін.

У порівнянні з січнем 2017 року в р. Дунай збільшився вміст заліза від 2,2 раз (у пробах на в/з м. Кілія) до 5-6 раз (у м. Ізмаїл та м. Рені); знизився вміст азоту амонійного, показники органічного забруднення;  мінералізація зменшилась  на 25 %.

За класифікацією згідно ДСТУ 4808:2007 Джерела централізованого питного водопостачання вода в р. Дунай відноситься:

- за загальносанітарними хімічними показниками до 2-3 класу якості;

- за токсикологічними показниками хімічного складу, які визначаються в лабораторії, - до 1-2 класу якості.

оз. Ялпуг-Кугурлуй

За місяць рівень води в озері дещо підвищився.  На 9 січня 2018 р. рівень становив 2,17 м БС; у грудні 2017 р. - 1,88 м БС.

У січні з озера Ялпуг була відібрана одна проба води у пункті спостереження питний водозабір  м. Болград,  с. Оксамитне.

Вміст розчиненого кисню в пробі мав значення 11,9 мг/дм3. В озері зберігаються високими, як і у грудні 2017 р., вміст фенолів (0,002 мг/дм3) та показники  органічного забруднення води: БСК20 (5,2 мг/дм3),  ХСК (70,4 мг/дм3), ОП (7,7 мг/дм3). У порівнянні з минулим місяцем зменшились в озері показники вмісту заліза та сполук фосфору; мінералізація води зросла  на   8 % та 9.01.18 р. складала   – 1391 мг/дм3 (у грудні 2017 р. – 1511 мг/дм3).

За класифікацією (згідно ДСТУ 4808:2007 Джерела централізованого питного водопостачання) вода в озері в цьому пункті спостереження за загальносанітарними хімічними показниками відноситься:

-         за показниками сольового складу -  до 3-4 класу якості (посередня, обмежено придатна, небажана якість води);

-         за вмістом органічних речовин – до 3-4 класу якості;

-         за вмістом сполук азоту та фосфору – до 1-2 класу якості;

-         за токсикологічними показниками хімічного складу, які визначаються в лабораторії,  - до 2-3 класу якості.

оз. Кагул

За місяць рівень води в озері дещо підвищився.  На 9 січня 2018 р. рівень становив 3,05 м БС; у грудні 2017 р. – 2,79 м БС.

У січні 2018 р. з оз. Кагул у пункті спостереження  ГНС Нагірне була відібрана 1 проба води. Вміст розчиненого кисню в озері   мав значення  12 мг/дм3.  В озері, як і у минулому місяці, зберігаються високими вміст фенолів (0,002 мг/дм3) та показники  органічного забруднення води: ХСК (55,1 мг/дм3), БСК20 (4,6 мг/дм3),  ОП (6,8 мг/дм3). Мінералізація води у січні майже не змінилась та складала 584 мг/дм3.

 

Зав. лабораторією моніторингу вод  М.В. Комерзан

1718

 

 

Joomla inotur

Finland inotur picma
picma