ДУНАЙСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ОФІС ВОДНИХ РЕСУРСІВ

NOTE: To use the advanced features of this site you need javascript turned on.

Главная
Міжнародна діяльність Друк

Проект "Консолідація мережі природоохоронних територій для збереження біорізноманіття та сталого розвитку регіону дельти Дунаю і нижнього Прута - PAN Nature" (MIS-ETC код 1716)


Ведучий партнер: Адміністрація біосферного заповідника дельти Дунаю

Партнер 1: Дунайський біосферний заповідник НАН України

Партнер 2: Ніжнепрутскій природний заповідник

Партнер 3: Дунайське басейнове управління водних ресурсів

Партнер 4: Міністерство екології Республіки Молдова

Партнер 5: Рада району Кагул (Молдова)

Партнер 6: Агенство "Молдсілва"

Партнер 7: Департамент екології та природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації

Партнер 8: Громадська організація «Центр регіональних досліджень»

Тривалість проекту: 22 місяці (початок 31.12.2013 року)  Проект подовжено до 31.12.2016 р
Основна мета проекту: знизити втрати біорізноманіття та покращити рівень життя місцевого населення шляхом впровадження комплексного підходу до управління природними ресурсами в транскордонному регіоні дельти Дунаю і Нижнього Прута, а також зміцнити активну участь громадськості у сталому розвитку регіону.
Конкретні завдання полягають в наступному:
розвиток інституційних умов для транскордонного управління охоронюваними територіями в регіоні через розширення діяльності Спільної тристоронньої комісії (СТК); сприяння Республіці Молдова у створенні біосферного заповідника в регіоні Нижнього Прута; розширення охоронюваних територій в українському Придунав'ї і реалізація пілотного проекту з відновлення деградованих водно-болотних екосистем; зміцнення співпраці в управлінні білатеральним біосферним заповідником "Дельта Дунаю"; створення спільних системи запобігання та попередження пожеж в білатеральному біосферному заповіднику "Дельта Дунаю".

Очікувані результати:
Покращена система управління біорізноманіттям і природними ресурсами в регіоні, в тому числі, відновлено роботу Спільної тристоронньої комісії, що працює на регулярній основі, а також створена мережа комунікаційних центрів;Підготовлена ​​матеріально-технічна база і юридична основа для створення біосферного заповідника в районі Нижнього Прута, в тому числі обладнано офіс, підвищена кваліфікація персоналу і т.д.;Відновлена ​​екосистема деградованого водно-болотного угіддя на українській частині території проекту;Створена спільна система моніторингу, запобігання та раннього оповіщення про виникнення пожеж;Підвищено рівень обізнаності громадськості про значення біорізноманіття та необхідності раціонального використання природних ресурсів для сталого розвитку та покращення якості життя;Знижено втрати біорізноманіття.

Матеріальні результати:
Підготовлено документи по отриманню статусу охоронної природної території для біосферного заповідника в регіоні Нижнього Прута; обладнаний Головний офіс заповідника на молдавській стороні, а також придбано обладнання для українського та румунського заповідників; оновлені управлінські цілі по збереженню біорізноманіття та сталого розвитку на охоронюваних природних територіях в дельті Дунаю і в районі Нижнього Прута; розроблено пілотний менеджмент план для Рамсарського угіддя "озеро Картал"; оновлені Правила експлуатації (паспорт) водосховища / озера Картал; підготовлено план управління регіонального ландшафтного парку "Ізмаїльські Острови"; проведена інвентаризація цінних територій для подальшого розширення ПЗФ в українському Придунав'ї; підготовлено публікації для місцевого населення і веб-сторінки проекту на інформаційних ресурсах партнерів; створено протипожежний канал для запобігання поширення пожеж на Жебриянської гряді; встановлені вишки з обладнанням для раннього виявлення та оповіщення про виникнення пожеж.

Основні напрямки діяльності:
Управління проектом, координація та комунікація, а також інформування громадськості. Удосконалення організаційних і технічних можливостей: зустрічі СТК; створення комунікаційних центрів; обмін досвідом; навчання персоналу, дослідження. Сприяння у створенні біосферного заповідника в регіоні Нижнього Прута. Реабілітація водно-болотних екосистем. Створення спільної системи моніторингу, запобігання та раннього оповіщення про виникнення пожеж.

Проект фінансується Європейською комісією

_____________________________________________________________________________________________________

На Дунайський РОВР за домовленістю з Міжнародною комісією з захисту р. Дунай покладена відповідальність за інформаційний зв'язок в сфері раннього оповіщення на території української частини Дунайського басейну .

MKZD    PIAC

Система оповіщення про надзвичайні аварійні ситуації - AEWS

AEWS активується щоразу, коли існує ризик забруднення транскордонних вод або перевищені порогові рівні небезпеки шкідливих речовин. AEWS посилає міжнародні попереджувальні повідомлення в країни нижче за течією. Це допомагає владі вжити заходів щодо захисту навколишнього середовища і заходів громадської безпеки.

Система ефективно дозволяє своєчасно активувати заходи щодо запобігання більш значної шкоди для людей і екосистем  басейні р. Дунай

AEWS працює на мережі основних міжнародних центрів оповіщення (PIAC)  в кожній з країн-учасниць.

Основні задачі PIAC: 

1. Повідомлення про аварійну ситуацію.

2. Експертна оцінка можливого впливу шкідливої дії вод.

3. Прийняття рішення про необхідні дії

____________________________________________________________________________________________________________________

 

Головування України в МКЗД, звіт 2011рік / The Ukrainian presidency of the ICPDR, report (ua/eng, pdf, download)

 


 

Joomla inotur

Finland inotur picma
picma